Häirekeskuse kogemuslugu vaimse tervise hoidmisest ja 5 vaimse tervise vitamiini

Märtsikuise PARE kohvihommiku külalisteks personalijuht Elina Meidla Häirekeskusest ja MTÜ Peaasjad tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.  Hommikuse kohvi kõrvale oli teemaks vaimne tervis ja selle hoidmine: mida saab personalitöötaja teha organisatsiooni ning ka iseenda vaimse tervise heaks. Teema on aktuaalne ja oluline, huvilisi oli kaugelt üle saja. Kohvihommik andis hulgaliselt häid näiteid ja mõtteid, kuidas vaimse tervise teemadega organisatsioonides edasi toimetada ning ka igale osalejale isiklikku mõtteainet.

Esimesena kõneles Häirekeskuse personaliosakonna juhataja Elina Meidla, kes jagas kogemuslugu vaimse tervise teemaga tegelemisest selles ühiskonna toimimiseks üliolulises organisatsioonis. Häirekeskus on 240 töötajaga organisatsioon, mis tegutseb neljas regioonis üle Eesti. Töö on väga stressirikas. 112 numbrile tuleb on päevas u 2500-2600 kõnet, need on üldjuhul rasked ja personalivoolavus suur.  Kõike on võimendanud veel viimane aasta koos koroonaviirusega.

Õnneks oli Häirekeskus hakanud vaimse tervise teemale  mõtlema juba pisut varem. 2020. aasta alguses tõi Häirekeskus vaimse tervise teema PARE häkatonile. Eesmärk oli välja mõelda, mida saaks Häirekeskus kohe ära teha töötajate vaimse tervise hoidmiseks. Teema kõnetas paljusid ja muuseas motiveeris see konkreetne teema päris mitut inimest häkatoniga liituma. Häkatonil töötati Häirekeskusele välja virtuaalne vaimse tervise esmaabikapp. Elina Meidla hindab kõrgelt häkatoni kogemust ning sealt tekkinud suhted on siiani toimivad.

Esmaabikappi töötati häkatonil välja lahendused erineva raskusega murede jaoks  ehk päästekorraldajad:

Täpselt aasta tagasi alanud koroonaviiruse eriolukord aga sundis gaasi veel rohkem põhja vajutama. Appi võeti nõustajad ja hingehoidjad, viidi läbi pulsiuuringuid, mis õnneks näitasid, et kõik oli hästi.  Väga populaarsed on juhtide live’d Facebooki grupis, kus juhid ise räägivad vaimsest tervisest, milliseid teenuseid kasutavad ja kuidas nad on abi saanud. Muuseas, Häirekeskuse väga hästi toimiv sisekommunikatsiooni kanal on Facebooki grupp. Seal toimuvaid live’e saab ka järgi vaadata, sest töö käib graafiku alusel.

Häirekeskuse lähenemine on, et inimene on tervik. Jooksvalt luuakse töötajatele erinevaid tervisega seotud väljakutseid, näiteks tervise väljakutse või ka ilu-ja headuse väljakutse, kolleegi märkamise väljakutse. Suurt tähelepanu pööratakse mugavale töökeskkonnale, sest vahetused on 12 h pikkused.  Näiteks on loobutud ebamugavast vormiriietusest. Vaimse tervise esmaabikapis on praegu psühholoogiline-ja kriisinõustamine, pereteraapia – tööandja mõistab, et inimene on tervik ja kui midagi on halvasti kodus, tuleb see tööle kaasa ja vastupidi. Alustatud on supervisiooniga, tööl on võimalus võtta paus, et taastuda raskest kõnest, saadaval on erinevad nn vitamiiniampsud ja koolitused.

Järgmiste sammudena plaanitakse teadlikkust vaimse tervise teemadest veelgi tõsta ning organisatsioonis valida välja vaimse tervise saadikud.

Kohvihommikul osalejad küsisid, kellega Häirekeskus on koostööd teinud. Elina tõi välja olulisemad koostööpartnerid:

Psühholoog Ave-Gail Kaskla- Kuprys, kes nõustab töötajaid. Ta käis jälgimas ka Häirekeskuse kõnekeskuse tööd, et olla paremini kursis töö iseloomuga. Margus Alviste käis rääkimas  töövõimest, Kene Vernik  unest ja puhkamisest, Helar Peterson vaimsest tervisest, Tagli Pitsi toitumisest, Helena Väljaste rääkis, kuidas mitte minna kaasa ebavajalike või ärevust tekitavate mõtetega, Ly Kasvandik  töö ja pereelu ühildamisest.  Supervisiooni viis läbi Marit Kuusk.

Kohvihommiku teine esineja oli kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. Tema eestveetav Peaasi.ee on tulnud välja Vitamiinikuuriga „Tasakaal on peaasi“  mille kandev idee on, et räägiksime avatult, julgelt ja palju kuidas end toetada, kuidas teisi toetada ning kuidas raskest ajast terve nahaga välja tulla?

Peaasi.ee lehel saab teha testi, kuidas igal ühel vitamiinidega hetkel lood on. https://peaasi.ee/vitamiinitest/

Märtsis ja aprillis räägitakse viiest alustalast ehk vitamiinist, millel meie vaimne tervis püsib

Need viis olulist vitamiini on:

  • Uni ja puhkamine
  • Toitumine
  • Liikumine
  • Suhted
  • Meeldivad tunded

Vitamiine saab manustada sotsiaalmeedia videotena ja seal on soovitused, mida saab teha tööl või koolis. 170 ettevõtet on liitunud emotsionaalse enesetunde küsitlusega. Igaüks saab individuaalse tagasiside ja organisatsioon koondtagasiside. Lisaks on Peaasi.ee kogunud kokku materjali, mida organisatsioonid on teinud vaimse tervise heaks. Need materjalid on kättesaadavad inspiratsiooniks kõigile.

See oli väga väärtuslik kohvihommik kõigile osalejatele. Aitäh PAREle korraldamast!

Kokkuvõtte kohvihommikust tegi Kristel Maran