PARE ja TÜ kutsuvad osalema uuringus üle 100 töötajaga organisatsioone: parimad praktikad personalijuhtimises 2021

Kutsume Teid osalema 2021.aasta CRANET personalijuhtimise uuringus, mille tulemusena kaardistatakse ülemaailmseid personalijuhtimise suundumusi ja parimaid praktikaid. Uuringus osalevad organisatsioonid, kus on üle 100 töötaja. Tegemist on rahvusvahelise uuringuga, sh suurima selle valdkonna uuringuga Balti riikides. Eestis viib uuringu läbi Tartu Ülikool koostöös PARE’ga.

Hindame kõrgelt Teie osalemist! Teie vastused aitavad mõista, kuidas personalijuhtimise tavad on meie väljakutseterohke ajaga kohanenud ja aitavad Eesti majandusel taastuda.

Miks osaleda?

  • Saate uuringu lõppedes tutvuda Eesti uuringu tulemustega: vaadata, mida teised organisatsioonid teevad, tutvuda valdkonna parimate tavadega ning rakendada saadud tulemusi oma organisatsiooni hüvanguks.
  • Küsimustikule vastamine on mugav – vastamine võtab kuni 30 minutit ning vastata on võimalik nii arvutis kui telefonis. Saate vajadusel vastamise katkestada ning hiljem jätkata.
  • Kõikide vastanute seas loosime välja kaks 2022.a Delta Majanduskonverentsi pääset ning Tartu Ülikooli meeneid.

Veebiküsitlusele saate vastata siin või kopeerides lingi brauserisse:

https://tartsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_di0YaFHmL75Lpga?Q_Language=ET

*enne küsimustiku täitmist tutvuge palun uuringus osalemise tingimustega kirja lõpus. Uuringu täitmise tähtaeg on 15. august. Teie vastused on konfidentsiaalsed ning andmete töötlemisel ja säilitamisel lähtutakse teaduseetika põhimõtetest.


See uuring on osa seeriast, mida korraldatakse globaalselt CRANET-võrgustiku kaudu. CRANET (www.cranet.org) on ​​tunnustatud eestvedaja personalijuhtimise valdkonnas, nii teoreetilises kui ka praktilises plaanis, pakkudes ekspertide hinnanguid ja juhiseid rahvusvahelise personalijuhtimise tavade kohta. CRANET on toeks praktikutele, akadeemikutele, poliitikakujundajatele ja rahvusvahelistele institutsioonidele. CRANETi andmetel põhinevad artiklid on avaldatud maailma juhtivates ajakirjades ja neid on esitletud väga mainekatel konverentsidel.

Kontakt: veronika.krassavina@ut.ee või helistades 5566 4068.


*Uuringus osalemise tingimused (PALUN LUGEGE):

Veebiküsitluse alustamisega annate sellega nõusoleku osaleda selles uuringus. Teie osalemine on väga väärtuslik, siiski on see vabatahtlik ja võite igal ajal peatuda või jätta vahele küsimused, millele te ei soovi vastata.

Teil on võimalik osaleda selles uuringus anonüümselt või jätta meile oma kontaktandmed, auhindade loosimiseks ning uuringu tulemustega tutvumiseks. Mõlemal juhul on Teie osalemine täiesti konfidentsiaalne ning keegi väljaspool uurimisrühma kuuluvaid isikuid ei pääse Teie kontaktandmetele. Teie kontaktandmed hoiustatakse teie vastustest eraldi, seega ei saa Teie vastused Teile otse omistada. Seetõttu palume Teil olla küsimustele vastates võimalikult aus. Teie organisatsioon ei saa mingit informatsiooni Teie poolt esitatud vastuste kohta ning vastused ei mõjuta mingil viisil Teie enda tööhõiveseisundit.

Kui uuring on lõpetatud, hävitatakse kõik konfidentsiaalsed andmed. Selle uurimistöö tulemusel ilmuva mistahes väljaande või esitluse korral ei avaldata isikut tuvastavat teavet.