Osale Dave Ulrich’i personalijuhtimise kompetentside uuringus

Dave Ulrich’ i inimressursside juhtimise kompetentside (Human Resource Competency Study) uuring on maailmas juhtiv personalioskuste uuring. Uuring ei kirjelda, mida personalitöötaja oluliseks peab, vaid selle  tulemusel selgub, millist väärtust personaliprofessionaal päriselt loob.

PARE pakub oma liikmetele ainulaadest võimalust osaleda uuringus ning saada personaalne kokkuvõte personalijuhtimisest oma organisatsioonis ning endast kui professionaalsest personalipraktikust. 

Aastate jooksul on antud uuringu tulemusel olnud märgatav mõju sellele, kuidas ettevõtted on personalifunktsiooni kujundanud ning kuidas see amet on arenenud. Ilmselt seetõttu nimetatakse Dave Ulrich´i jätkuvalt maailma juhtivaks personalijuhtimise valdkonna teerajajaks.

Uuring on globaalne, aga analüüsib ka regionaalseid erisusi.

KASU OSALEJALE

 Osalemisest saadavad eelised on:

  1. raportid individuaalsel ning ettevõtte tasandil koos globaalsete võrdlusandmetega
  2. üldine raport. 2015. aasta raportit saate vaadata SIIN (NB! Eesti ei osalenud selles uuringus)
  3. võimalus osaleda digitaalse tagasiside konverentsidel.
  4. saada andmeid, mis võimaldavad oma äritegevuse tulemuslikkust paremini mõjutada
  5. uuring on tasuta organisatsioonidele, kus on kuni 50 osalejat

Vaata Dave Ulrich’ i täpsemat kirjeldust uuringust videost.

REGISTREERI KOHE

Uuringule registreerimine on avatud. Andmete kogumine toimub pärast suve ja raportid saavad valmis aastavahetuse paiku. Tagasiside konverentsid toimuvad 2021 jooksul.

Kui oled huvitatud, siis soovitame kohe registreeruda. Siit leiad lisainformatsiooni raporti kohta ning saad end ja oma tiimi registreerida: https://www.rbl.net/hrcs-round-8/.

Kui end kirja paned, siis on vaja määrata koordinaator, kes hiljem vahetab infot ja suhtleb organisatsioonisiseselt uuringus osalejatega. Selleks, et saada organisatsiooni kohta kokkuvõtet, on vaja saada vähemalt viis vastajat organisatsioonist, kuid mida rohkem vastajaid, seda parem on raporti kvaliteet. Miinimumnõue 360 kraadise hindamise saamiseks on 4 vastajat, kes jagunevad järgmiselt: juht, sama tasandi kolleegid ning alluvad kolleegid.

PARTNERID JA LIIKMELISUS

Michigani Ülikool ja RBL Grupp on uuringu läbiviijad ning töötavad tihedalt koostöös regionaalsete partneritega. PARE liikmetele on antud osalemise võimalus kuna PARE on Euroopa Personalijuhtimise Ühingu EAPM’i liige.