Default page

Oled otsustanud, et vajad oma organisatsioonis abikäsi ning üheks võimaluseks on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine. Aga ei tea päris täpselt kuidas ja millest alustada. Siia on koondanud info, millega võiksid enne värbamist end kurssi viia. Nii säästad aega internetis surfamise arvelt.

Mis vahe on mõistetel vähenenud töövõimega inimene, erivajadusega inimene ja puudega inimene?Vähenenud töövõimega inimesel on tema terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust arvestades töötamine osaliselt takistatud (osaline töövõime) või ta ei ole võimeline töötama (puuduv töövõime). Vt. ka töövõimetoetuse seadus § 5 lg 3.

Puue on alati seotud erivajadusega, samas erivajadus ei tähenda tingimata puuet. Mõisteid puue ja erivajadus võiks kasutada koos. Puude definitsiooni annab Sotsiaalhoolekande seadus. Puuded jagunevad: liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue, intellektipuue, kõnepuue, liitpuue ja muu puue, mis on tingitud haiguslikust seisundist, mis omakorda võib olla erineva raskusastmega: keskmine, raske või sügav.

Mõiste toetatud töö tähendab, et töötamine toimub toetatud vormis avatud tööturul. Kaitstud tööd tehakse kaitstud tööturul (suur juhendamisvajadus, töökoht tavaliselt puuetega inimeste töö- või päevakeskuses, töötamise kulud võivad olla suuremad kui tööst tekkiv tulu).

Vähenenud töövõimega inimesed ei ole heterogeenne grupp. Ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kes suudavad teha ainult lihtsat füüsilist tööd. Samas ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kel on nähtav puue. Üsna suur osa inimestest, keda reform puudutab, ei vaja töökohal füüsilisi kohandusi, vaid paindlikke töövorme, nt tööaja korraldust ja/või vajab teistega sama töö tegemiseks oluliselt rohkem aega.

Mis vahe on mõistetel vähenenud töövõimega inimene, erivajadusega inimene ja puudega inimene?Vähenenud töövõimega inimesel on tema terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust arvestades töötamine osaliselt takistatud (osaline töövõime) või ta ei ole võimeline töötama (puuduv töövõime). Vt. ka töövõimetoetuse seadus § 5 lg 3.

Puue on alati seotud erivajadusega, samas erivajadus ei tähenda tingimata puuet. Mõisteid puue ja erivajadus võiks kasutada koos. Puude definitsiooni annab Sotsiaalhoolekande seadus. Puuded jagunevad: liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue, intellektipuue, kõnepuue, liitpuue ja muu puue, mis on tingitud haiguslikust seisundist, mis omakorda võib olla erineva raskusastmega: keskmine, raske või sügav.

Mõiste toetatud töö tähendab, et töötamine toimub toetatud vormis avatud tööturul. Kaitstud tööd tehakse kaitstud tööturul (suur juhendamisvajadus, töökoht tavaliselt puuetega inimeste töö- või päevakeskuses, töötamise kulud võivad olla suuremad kui tööst tekkiv tulu).

Vähenenud töövõimega inimesed ei ole heterogeenne grupp. Ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kes suudavad teha ainult lihtsat füüsilist tööd. Samas ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kel on nähtav puue. Üsna suur osa inimestest, keda reform puudutab, ei vaja töökohal füüsilisi kohandusi, vaid paindlikke töövorme, nt tööaja korraldust ja/või vajab teistega sama töö tegemiseks oluliselt rohkem aega.

Mis vahe on mõistetel vähenenud töövõimega inimene, erivajadusega inimene ja puudega inimene?Vähenenud töövõimega inimesel on tema terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust arvestades töötamine osaliselt takistatud (osaline töövõime) või ta ei ole võimeline töötama (puuduv töövõime). Vt. ka töövõimetoetuse seadus § 5 lg 3.

Puue on alati seotud erivajadusega, samas erivajadus ei tähenda tingimata puuet. Mõisteid puue ja erivajadus võiks kasutada koos. Puude definitsiooni annab Sotsiaalhoolekande seadus. Puuded jagunevad: liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue, intellektipuue, kõnepuue, liitpuue ja muu puue, mis on tingitud haiguslikust seisundist, mis omakorda võib olla erineva raskusastmega: keskmine, raske või sügav.

Mõiste toetatud töö tähendab, et töötamine toimub toetatud vormis avatud tööturul. Kaitstud tööd tehakse kaitstud tööturul (suur juhendamisvajadus, töökoht tavaliselt puuetega inimeste töö- või päevakeskuses, töötamise kulud võivad olla suuremad kui tööst tekkiv tulu).

Vähenenud töövõimega inimesed ei ole heterogeenne grupp. Ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kes suudavad teha ainult lihtsat füüsilist tööd. Samas ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kel on nähtav puue. Üsna suur osa inimestest, keda reform puudutab, ei vaja töökohal füüsilisi kohandusi, vaid paindlikke töövorme, nt tööaja korraldust ja/või vajab teistega sama töö tegemiseks oluliselt rohkem aega.

Mis vahe on mõistetel vähenenud töövõimega inimene, erivajadusega inimene ja puudega inimene?Vähenenud töövõimega inimesel on tema terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust arvestades töötamine osaliselt takistatud (osaline töövõime) või ta ei ole võimeline töötama (puuduv töövõime). Vt. ka töövõimetoetuse seadus § 5 lg 3.

Puue on alati seotud erivajadusega, samas erivajadus ei tähenda tingimata puuet. Mõisteid puue ja erivajadus võiks kasutada koos. Puude definitsiooni annab Sotsiaalhoolekande seadus. Puuded jagunevad: liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue, intellektipuue, kõnepuue, liitpuue ja muu puue, mis on tingitud haiguslikust seisundist, mis omakorda võib olla erineva raskusastmega: keskmine, raske või sügav.

Mõiste toetatud töö tähendab, et töötamine toimub toetatud vormis avatud tööturul. Kaitstud tööd tehakse kaitstud tööturul (suur juhendamisvajadus, töökoht tavaliselt puuetega inimeste töö- või päevakeskuses, töötamise kulud võivad olla suuremad kui tööst tekkiv tulu).

Vähenenud töövõimega inimesed ei ole heterogeenne grupp. Ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kes suudavad teha ainult lihtsat füüsilist tööd. Samas ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kel on nähtav puue. Üsna suur osa inimestest, keda reform puudutab, ei vaja töökohal füüsilisi kohandusi, vaid paindlikke töövorme, nt tööaja korraldust ja/või vajab teistega sama töö tegemiseks oluliselt rohkem aega.

Mis vahe on mõistetel vähenenud töövõimega inimene, erivajadusega inimene ja puudega inimene?Vähenenud töövõimega inimesel on tema terviseseisundit ja sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust arvestades töötamine osaliselt takistatud (osaline töövõime) või ta ei ole võimeline töötama (puuduv töövõime). Vt. ka töövõimetoetuse seadus § 5 lg 3.

Puue on alati seotud erivajadusega, samas erivajadus ei tähenda tingimata puuet. Mõisteid puue ja erivajadus võiks kasutada koos. Puude definitsiooni annab Sotsiaalhoolekande seadus. Puuded jagunevad: liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue, intellektipuue, kõnepuue, liitpuue ja muu puue, mis on tingitud haiguslikust seisundist, mis omakorda võib olla erineva raskusastmega: keskmine, raske või sügav.

Mõiste toetatud töö tähendab, et töötamine toimub toetatud vormis avatud tööturul. Kaitstud tööd tehakse kaitstud tööturul (suur juhendamisvajadus, töökoht tavaliselt puuetega inimeste töö- või päevakeskuses, töötamise kulud võivad olla suuremad kui tööst tekkiv tulu).

Vähenenud töövõimega inimesed ei ole heterogeenne grupp. Ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kes suudavad teha ainult lihtsat füüsilist tööd. Samas ei tohi vaadata kogu sihtgruppi kui inimesi, kel on nähtav puue. Üsna suur osa inimestest, keda reform puudutab, ei vaja töökohal füüsilisi kohandusi, vaid paindlikke töövorme, nt tööaja korraldust ja/või vajab teistega sama töö tegemiseks oluliselt rohkem aega.