KOOLITUS

Andmete kogumine ja analüüs personalitöös

Taust

Oskus töötada personalialaste andmetega on oluline kõigis personalivaldkonna funktsioonides. Sealhulgas on võtmetähtsusega see, milliseid andmeid, allikaid ja analüüsimeetodeid kasutada. Koolitus annab taustteadmised ja praktilised oskused edukaks töötamiseks personaliandmetega.

Koolitusele on oodatud
 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).
Teemad
 • Tava- ja teaduslik mõtlemine, tõenduspõhine otsustamine personalitöös;
 • Empiirilise uuringu loogika ja metodoloogilised aspektid;
 • Enimkasutatavad andmekogumise meetodid personali- ja organisatsiooniuuringutes;
 • Arvandmete analüüs ja tõlgendamine (kirjeldav statistika, seoste analüüsi meetodid);
 • Tekstiliste andmete analüüs kontentanalüüsi meetodil;
 • Sagedasemad „altmineku“ võimalused andmekogumise kavandamisel, andmete analüüsimisel ja tulemuste esitamisel.
Kuidas õpe toimub?

Koolitus kombineerib iseseisvat e-õpet ning koolitaja ja grupiga läbiviidavat praktilist seminari.

E-õppes (Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida videoloengu ja lugemismaterjalid ning teha praktilise ülesande. Praktikumis (mis toimub kas PARE õppeklassis või virtuaalselt) kohtutakse koolitaja ning teiste grupiliikmetega temaatilisteks grupiaruteludeks ja -ülesanneteks.

Koolitus on osa arenguprogrammist “Personalitöö baasoskused”, mille programmiga saad tutvuda SIIN.

Aeg ja maht

Õppeperiood (sh ligipääs e-õppekeskkonda) 8.02-22.02.2022

E-õpe: 5 akad h

Kontaktseminar: 22.02.2022 (3 akad h)

Hind

PARE liikmele: 199€+km

Teistele osalejatele: 279€+km

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

Koolitaja:

 

Velli Parts

Velli Parts MSc on erialalt psühholoog, spetsialiseerumisega töö- ja organisatsioonipsühholoogiale. Tallinna Tehnikaülikooli õppejõuna jagab ta oma teadmisi ja kogemusi uurimismeetoditest, personali- ja organisatsiooniuuringutest personalijuhtimise üliõpilastele, osaleb erinevates uuringuprojektides ja teadustöös.

 

 

 

Lisainfo

Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on tervikprogrammi läbivatel osalejatel. Koha tagab registreerimisjärgne kinnituskiri ja osalustasu maksmine.

Koolitusmooduli läbimisel ja koduse töö/testi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

 

 • Õppekava nimetus: Andmete kogumine ja analüüs personalitöös
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: koolituse osalenu eristab tava- ja teaduslikku mõtlemisviisi, tunneb empiirilise uuringu loogikat ning enimkasutatavaid andmekogumise- ja -analüüsi meetodeid personali- ja organisatsiooniuuringutes.
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 8 akadeemilist tundi, sh iseseisev e-õpe (materjalide ja testi läbimine) 5 akad h, kontaktõppeseminar 3 akad h
 • Õppe sisu: Koolitus on loodud PARE personalitöö pädevusmudeli ning 5. taseme personalispetsialisti kutseraamistiku põhjal.
 • Õppe keel: eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub e-õppekeskkonnas (MoodleCloud, BigBlueButton) ning PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Iseseisev e-õpe (video, lugemismaterjalid, temaatilised harjutused) ning praktikum grupitööde ja harjutustega.
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad materjalid (õppevideod, lugemismaterjalid, slaidid) laetakse MoodleCloud e-õppekeskkonda.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse õpitulemuste saavutamist testiga tõendanud osalejatele tunnistus
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviija tunneb põhjalikult õpetatavat teemat ning on selle valdkonna suundumuste ja praktikatega.
Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn