KOOLITUS

Arenguprogramm: PERSONALITÖÖ BAASOSKUSED (II grupp)

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm annab Sulle teoreetilised alusteadmised ja praktilised oskused personalivaldkonda sisenemiseks või uuel töökohal professionaalsuse tõstmiseks. Õpirada sobib Sulle olenemata sellest, kas oled laiema rolliga personalispetsialist või tegutsed spetsiifilisemalt mõne kitsama valdkonna teemadega (nagu koolitus, värbamine, tööhutus). Uuenduslik e-õpet ja praktilisi töötube kombineeriv programm on disainitud PARE pädevusmudeli põhjal ning valmistab Su ette oma töörollis teadlikult ja professionaalselt tegutsema.

Programmi on oodatud:

 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).

Programmi läbinuna:

 • mõistad personalitöötaja rolli individuaalsel ja organisatsiooni tasandil
 • omad ülevaadet ootustest kaasaegsele personalitööle
 • oskad korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel (vaata Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardit).

Kõigile programmi terviklikult läbinutele, kes osalevad kõigis kontaktõppe seminarides, läbivad e-õppekeskkonda laetud materjalid ning teevad ära mooduleid kokkuvõtva testi, väljastatakse programmi lõpus tunnistus. 

Kuidas õpe toimub?

Programmi ülesehitus on paindlik – iseseisvalt ja omas tempos läbitavad õpiampsud (videod, õpitut kinnistavad testid, iseseisvad ülesanded) e-õppes vahelduvad praktiliste töötubadega, kus kohtud grupikaaslaste ja koolitajatega, et õpitu üle arutleda, tõstatada olulisi küsimusi ja töötada grupis. Kuigi töötoad toimuvad võimalusel koolitusklassis, on alati loodud võimalus ka virtuaalsel teel liitumiseks.

Millal?

2021/22 hooajal toimub 2 arenguprogrammi:

I grupp: oktoober 2021 -märts 2022

II grupp: jaanuar 2022 – mai 2022

* programmi tuumikgrupi suurus on maksimaalselt 15 inimest, ent valitud moodulid on avatud ka osalejatele väljaspoolt. 

Iga mooduli juurde on märgitud kontaktõppe toimumisaeg. E-õppesse lisatud materjalidele on ligipääs olenevalt õppe ülesehitusest kas enne kontaktõppe päeva või kahe päeva vahepeal Moodle platvormi kaudu. Täpsed kontaktõppe päevakavad kellaaegadega ning muu korralduslik info saadetakse registreerinud osalejatele e-kirja teel.

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

Hind:

 • Tervikprogrammis osalemine PARE liikmele 1299€+km, teistele 1949€+km

Hind sisaldab e-õppematerjale ja kohvipause koolitusklassis toimuvate praktikumide ajal. Lõunasöök ei sisaldu hinnas. Koolitusprogrammi eest on võimalik tasuda ühes osas või kokkulepitud osamaksete kaupa (sh Liisi järelmaksuga).

Eraisikuna tasumisel on võimalik taotleda tulumaksutagastust. Täiendkoolitusasutusena esitame iga aasta 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile andmed eraisikute poolt eelmisel aastal tasutud koolituskulude kohta.

Miks PARE?

 • Eesti ainukese personalijuhtimise erialaliiduna on PARE juba aastaid seisnud hea personali- ja inimeste juhtimise valdkonna arendamise eest
 • Pea kaks dekaadi personalivaldkonna baaskoolituste korraldamist on meile andnud kuldaväärt kogemuse ja kindla kvaliteedi
 • Meie koolitusprogrammid on loodud praktikutelt praktikutele – nende väljatöötamisesse kui elluviimisse panustavad kogenud personalivaldkonna eksperdid, kes igapäevaselt ka ise valdkonnas tegutsevad ja end selle arenguga kursis hoiavad

Tutvu programmi sisuga:

Teemad:
 • Tere tulemast & saame tuttavaks
 • Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi ülesehitus
 • PARE ja selle siht ning roll personalivaldkonna arendamisel
 • Praktiline ja korralduslik, küsimused & vastused
Maht: 

Iseseisev e-õpe: 1 akad h

Kontaktõpe: 3 akad h

Läbiviijad:

Mailis Neppo, PARE tegevjuht

PARE tegevjuhina seisab Mailis hea, et personalivaldkonna ja teisi inimeste juhtimisest huvitatud inimesi ühendav erialaliit oleks tugev, sihikindel ja oma liikmete ning valdkonna arengut toetav.

 

 

 

 

Jaanika Siiroja, PARE arendusjuht

Jaanika Siiroja on hariduselt andragoog ning on koolitus- ja arendusvaldkonnaga kokku puutunud viimased 12 aastat nii koolitajana kui koolituste korraldajana.

PAREs vastutab ta arenguprogrammide sisu ja elluviimise eest.

Teemad:

Personalitöötaja pädevusraamistik

 • Personalitöös vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud
 • PARE personalitöö pädevusmudel ja selle tuumpädevused

Organisatsioonikultuur ja -strateegia

 • Organisatsiooni olemus, strateegia ja ärimudel
 • Tööelu mõjutavad trendid
 • Organisatsioonikultuuri olemus
 • Organisatsioonikultuuri kujundamine läbi personalitöö

Personalitöötaja roll ja väärtus organisatsioonis

 

Maht:

Iseseisev e-õpe: 4 akad h

Kontaktõpe: 6 akad h

Koolitaja:

Maria Kütt, Personaliosakonna peadirektor, Välisministeerium ja juhatuse esimees, PARE

 

Maria Kütt on lõpetanud Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse, Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise ja Eesti Diplomaatide kooli rahvusvaheliste suhete ja Euroopa integratsiooni erialad. Maria on vahetut personalitööd teinud ligi 20 aastat, töötades suurtes organisatsioonides nagu Hansapank ja Elion, keskmistes nagu Coca-Cola HBC ja Paulig Group, aga ka väiksemates nagu Printall ja Kristiine Kasiino. Tal on kogemust nii teenindussektorist kui ka tootmisettevõttest, era- ja avalikust sektorist. Konsultandina nõustab Maria organisatsioone viimasel aastal eeskätt organisatsioonikultuuri kujundamisel ja juhtimiskvaliteedi edendamisel. Ta on Tallinna Ülikooli personalijuhtimise õppeaine lektor ja mitmete magistritööde juhendaja. Marial on 8.taseme personalijuhi kutsetunnistus ja PARE on teda tunnustanud tiitliga Mõjukaim personalijuht 2020.

 

Teemad:

I: Personali planeerimine

 • Organisatsiooni sisemine ja väline tööjõu pakkumine ja nõudlus
 • Tööjõu vajaduse väljaselgitamine (sh tööjõuvoolavus)
 • Tööjõu pika- ja lühiajaline planeerimine
 • Töö analüüs ja ametijuhendite koostamine
 • Töö kujundamine ja kohandamine
 • Töötamise erinevad vormid (sh renditöö, tööampsud, kärgtöö ja projektipõhine töö)

II: Tasustamine

 • Tasustamise eesmärgid ja strateegiad
 • Kogutasu komponendid
 • Tulemustasustamine
 • Tööandja väärtuspakkumine
 • Tasusüsteemi loomise etapid
 • Palkade analüüs (sh palgauuringus osalemine)
 • Tasusüsteemide üle vaatamine ja kommunikatsioon
 • Tööjõukulud
Maht:

Iseseisev e-õpe: 8 akad h

Kontaktõpe: 8 akad h

Koolitaja:

Egle Saska,  HR Business Partner, PCC Projekt

Egle Saska on lõpetanud ärijuhtimise eriala TalTech’is, õiguse eriala Tallinna Majanduskoolis ning kaitsnud magistrikraadi organisatsioonikäitumises Tallinna Ülikoolis. Egle teeb personalitööd alates 1995 aastast. Ta on teinud personalitööd erinevates ettevõtetes: Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, Tammiste Personalibüroo ja hetkel ehitusprojekteerimisettevõte PCC Projekt. Egle on personalitöö õppeainete külalislektor Tallinna Majanduskoolis, kus õppurid on ta korduvalt valinud lemmiklektorite sekka. Egle panust personalitöötajate koolitamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

Teemad:
 • Värbamise ja valiku protsess ja plaani koostamine
 • Levinumad värbamismeetodid ja -allikad;
 • Ametikoha profiili loomine ja atraktiivse töökuulutuse koostamine
 • Hindamismeetodid
 • Lõppvalik ja tagasiside andmine
 • Tööturu trendid värbamises

 

Maht:

Iseseisev e-õpe: 2 akad h

Kontaktõpe: 6 akad h

Koolitaja:

Indrek Sarjas omab personalivaldkonna kogemust alates 2005. aastast olles töötanud CV Keskuses, Swedbankis ja alates 2013. aastast rahvusvahelises turvalahendusi pakkuvas ettevõttes G4S personalijuhina ja värbamisjuhina ning alates 2019. aastast personalidirektorina.
Lisaks personalitööle on Indrek töötanud Swedbank Liisingus haldurina, mis on andnud lisaks väärtusliku kogemuse äripoolelt. Aastatel 2016-2018 oli Indrek Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE juhatuse liige ja võtab siiani aktiivselt osa PARE tegevustest olles nii töörühmade liige, PARE baaskoolituse koolitaja kui ka kuuludes kutseeksami komisjoni.

Indrek on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis psühholoogias ja magistrikraadi ärijuhtimises spetsialiseerumisega turundusele ning annab enda aastatega kogutud teadmisi edasi koolitajana ja lektorina.

PARE on tunnustanud Indrekut tiitliga südamega uuendaja 2019 ja tänavu sai G4S värbamisturunduse auhindade jagamisel kolmanda koha julgete ja mänguliste värbamiskampaaniate eest.

Teemad:

Töösuhted

 • Personalialaste andmete haldus
 • Levinumad personaliinfosüsteemid ning andmehalduse efektiivistamise viisid
 • Personaliarvestuse dokumentide koostamine
 • Töö analüüs ja ametijuhendite koostamine

Tööõigus (e-loengud)

 • Lepingud töö tegemiseks
 • Töölepingu sõlmimine I protsess ja tingimused
 • Töölepingu sõlmimine II tüüptingimused teavitamine ja kokkulepped
 • Erikokkulepped töölepingus
 • Ärisaladus, konkurentsipiirang, leppetrahv
 • Töölepingu tingimuste muutmine
 • Töötasu maksmise kohustus
 • Töö- ja puhkeaeg
 • Töötaja põhipuhkus
 • Renditöö ja töötaja välismaalt
 • Kaugtöö
 • Töötaja varaline vastutus
 • Töölepingu lõppemine: töötaja algatusel
 • Töölepingu üleminek. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine
 • Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis

 

Maht:

Iseseisev e-õpe: 20 akad h

Kontaktõpe: 2 akad h

Koolitaja(d):

Meeli Miidla-Vanatalu (tööõiguse e-loengud)

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

 

 

 

 

 

Egle Saska,  HR Business Partner, PCC Projekt

Egle Saska on lõpetanud ärijuhtimise eriala TalTech’is, õiguse eriala Tallinna Majanduskoolis ning kaitsnud magistrikraadi organisatsioonikäitumises Tallinna Ülikoolis. Egle teeb personalitööd alates 1995 aastast. Ta on teinud personalitööd erinevates ettevõtetes: Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, Tammiste Personalibüroo ja hetkel ehitusprojekteerimisettevõte PCC Projekt. Egle on personalitöö õppeainete külalislektor Tallinna Majanduskoolis, kus õppurid on ta korduvalt valinud lemmiklektorite sekka. Egle panust personalitöötajate koolitamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

Teemad:
 • Õppimine organisatsioonis ja töötajate arendamise põhimõtted. Tulevikutrendid ja kompetentsid.
 • Koolitus- ja arendusprotsess organisatsioonis
  – Arendusvajaduse hindamine
  – Erinevate osapoolte rollid arendusprotsessis
  – Ressursside planeerimine
  – Sobivate meetodite valik ja programmi koostamine
  – Protsessi korraldamine
  – Tulemuslikkuse hindamine ja analüüs
 • Parimad praktikad inimeste arendamisel organisatsioonis

 

Maht:

Iseseisev e-õpe: 6 akad h

Kontaktõpe: 4 akad h

Koolitaja:

Helina Kibar, konsultant ja lektor, Tallinna Ülikool

Helina Kibar on hariduselt andragoog, lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste valdkonnas ja magistrikraadi  samas ülikoolis andragoogika erialal. Ta on pikalt töötanud meeskonna juhina administratiiv valdkondades (koolitus, personal, rahvusvaheline personal, haldus)  luues tugeva kompetentsikeskuse erinevates organisatsioonides. Ta tunneb väga hästi täiendkoolituse ja hariduse valdkonda,  olles olnud 9 aastat lektor Tallinna Ülikoolis magistritasemel ning juhendades mitmeid magistritöid.  Viimastel aastatel on Helina töötanud koolitaja ja konsultandina nõustades  organisatsioone, ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi . Tema peamised koolitusvaldkonnad on olnud  hariduse  ja täiskasvanu õppimise valdkonnas,  koolitusprotsessi juhtimise arendamisel.

Helinal on täiskasvanukoolitaja kutse tasemel 7, personaaltreeneri tase EFQ4, samuti on ta täiskasvanuhariduse saadik EPALE juures.

Teemad:
 • Tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine, sh
  – seadusandlusest tulenevad kohustused ja vastutus;
  – töötjate ohutusalane juhendamine;
  – ohutegurid töökeskkonas ja riskianalüüs;
 • Mõtestatud ja järjepidev tervisedendus töökohal.
Maht:

Iseseisev e-õpe: 2 akad h

Kontaktõpe: 4 akad h

Koolitaja:

Evely Gorobinski, SOL Baltics personali- ja kvaliteedijuht

Evely Gorobinski on omandanud bakalaureuse kraadi EBSis rahvusvahelises ärijuhtimises ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Inimeste ja tiimide juhtimine on olnud Evely tööks juba üle 20 aasta, sellest viimased 16 aastat on ta olnud pühendunud personalijuhtimise valdkonnale. Töötajate heaolu, rõõm tehtavast tööst ja lihtne hoolimine igast inimesest on viinud teda sügavamalt kokku tööohutuse ja töötervishoiu teemadega. Evely on juhtinud mainitud valdkondi nii teenindus- kui tootmissektori rahvusvahelistes suurettevõtetes. Praegune töö SOL Baltics OÜ Baltikumi personali- ja kvaliteedijuhina on andnud Evelyle suurepärase võimaluse juhtida tiime ja arendada ettevõtet nii Eestis, Lätis kui Leedus. PARE kaudu on Evely olnud viimased 11 aastat vabatahtlik panustaja Eesti personalijuhtimise ning inimeste juhtimiskvaliteedi arendamisse nii töörühmades kui juhatuse liikme ja juhatuse esimehena. Mentorina aitab ta aga edendada juhtimiskvaliteeti Eesti erinevates ettevõtetes. Evely omab personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust ning ta on pälvinud PARE tunnustuse kui Südamega Arendaja.

Teemad:
 • Tava- ja teaduslik mõtlemine, tõenduspõhine otsustamine personalitöös;
 • Empiirilise uuringu loogika ja metodoloogilised aspektid;
 • Enimkasutatavad andmekogumise meetodid personali- ja organisatsiooniuuringutes;
 • Arvandmete analüüs ja tõlgendamine (kirjeldav statistika, seoste analüüsi meetodid);
 • Tekstiliste andmete analüüs kontentanalüüsi meetodil;
 • Sagedasemad „altmineku“ võimalused andmekogumise kavandamisel, andmete analüüsimisel ja tulemuste esitamisel.
Maht:

Iseseisev e-õpe: 5 akad h

Kontaktõpe: 3 akad h

Koolitaja:

 

Velli Parts MSc on erialalt psühholoog, spetsialiseerumisega töö- ja organisatsioonipsühholoogiale. Tallinna Tehnikaülikooli õppejõuna jagab ta oma teadmisi ja kogemusi uurimismeetoditest, personali- ja organisatsiooniuuringutest personalijuhtimise üliõpilastele, osaleb erinevates uuringuprojektides ja teadustöös.

Teemad:
 • Kuidas arendada järjepidevalt oma professionaalsust personalivaldkonnas?
 • Arenguprogrammi viljade noppimine ja järgmiste sammude planeerimine
 • Personalitöö kutsestandard ja kutse taotlemise protsess

 

Maht:

Iseseisev e-õpe: 2 akad h

Kontaktõpe: 2 akad h

Koolitaja:

Helo Tamme, PARE juhatuse liige, ISS personalivaldkonna globaalne projektijuht

Helo Tamme omab personalitöö kogemust alates 2000. aastast. Alates 2008. aastat töötab ta rahvusvahelises kinnisvara korrashoiu teenuseid pakkuvas ettevõttes ISS, kus alustas Eesti personaijuhi ametikohalt, liikudes sealt esmalt Baltikumi personalijuhik ning seejärel Baltikumi ja Venemaa personalidirektoriks. Perioodil 2018 kuni 2020 november elas ja töötas Helo Uus-Meremaal olles sealse ISSi personaijuhiks. Hetkel on Helo seotud ISSiga toetades kontserni globaalse projektijuhina.
Helo on kuulunud PARE 2014-2016 juhatusse ja on ka tänases juhatuses, kus tema põhiliseks vastutuse valdkonnaks on personalivaldkonna kutsed ja mentorlus.
Helo on omandanud Tallinna Majanduskoolis nii raamatupidaja kui ka personalitöötaja eriala ning TalTechis magistrikraadi juhtimises ja turunduses suunitlusega juhtimisele.
Alates 2010. aastas annab Helo Tallinna Majanduskool ispersonalitöö eriala õppijatele värbamise ja valiku loenguid.
Oma suurimateks saavutusteks peab Helo oma raamatu “Praktiline värbamisturunduse käsiraamat” välja andmist ja PARE tunnustusi tiitlitel südamega blogija ja südamega eestvedaja.

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Personalitöö baasoskuste arenguprogramm
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: Programmis osalenu mõistab personalitöötaja rolli individuaalsel ja organisatsiooni tasandil, omab ülevaadet ootustest kaasaegsele personalitööl ja oskab korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel.
 • Õppe kogumaht: 88 akadeemilist tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud PARE pädevusmudelit ning personalitöötaja tase 5 kutsestandardit. Loe lähemalt koolitusteemade kohta ajakavast.
 • Õppe keel: Eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programm toimub paralleelselt e-õppekeskkonnas ja PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: (E-)loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö, harjutused
 • Õppematerjalid: Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele digitaalsel kujul läbi e-õppekeskkonna.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Programmi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tunnistus vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Programmi koolitajad tunnevad põhjalikult õpetatavat teemat ning on kursis valdkonna suundumustega, tunnevad täiskasvanukoolituses kasutatavaid meetodeid ning oskavad valida sobivaima meetodi konkreetses situatsioonis.

 

Täiendava informatsiooni koolituse korralduse kohta leiad PARE õppekorralduse alustest ja kvaliteedi tagamise korrast.

PARE jätab endale õigus teha arenguprogrammis muudatusi.

Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn