Grupisupervisioon II grupp


Grupisupervisioon personalitöötajatele

Suure huvi tõttu grupisupervisiooni osas avasime registreerimiseks ka teise grupi.

Personalitöötaja igapäevatöö on tulvil on erinevaid väljakutseid.

  • Kuidas nendega toime tulla nii, et probleemid saavad lahendatud ja päeva lõpuks oled rahul iseenda ning tehtud tööga?
  • Kuidas säilitada motivatsiooni?
  • Kuidas areneda oma töös?

Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu Instituudis (ISCI) superviisoriks õppivad praktiseerijad Piret Peters ja Ingrid Palm kutsuvad PARE liikmeid neis küsimustes selgusele jõudmiseks grupisupervisiooni, kus turvaliselt tööalaselt olulisi teemasid uurida.

Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess  sarnase valdkonna inimesetele. Sagedamini arutatakse tööalaseid juhtumeid või muid tööga seotud teemasid.

Grupisupervisioon võimaldab jagada oma kogemusi ning teiste kogemuslugude kaudu ise areneda ja leida lahendusi oma tööga seotud juhtumitele. Grupi liikmena on sul võimalus vaadata enda ja oma tööalast tegutsemist kõrvalseisja pilguga, saada uut inspiratsiooni ning loob võimaluse üksteist võimestada ja jõustada. Grupisupervisioon ergutab töösuhetest õppimist, nende muutumist ja arendamist ning kohandamist endaga.

 

Tutvu superviisoritega

Piret Peters

Mind on selleks, kes ma täna olen, vorminud mõned juhuslikult pillatud sõnad; sajad teatud ajaperioodil mulle olulised olnud inimesed ja tuhanded tähendusrikkad hetked.
Minu töökogemus sotsiaalvaldkonnas erinevate sihtgruppidega töötamisel on üle 20 aasta. Oma akadeemilise hariduse olen saanud Tartu Ülikoolis nii bakalaureuse kui ka magistriõppes sotsiaaltöö erialal, õppides samas kõrvalerialana psühholoogiat.
Lisaks eelnevale olen omandanud andragoogi kutse. Oma tööalase karjääri jooksul olen haridussüsteemis töötanud sotsiaalpedagoogi, õpetaja ning kooli tugiteenuste spetsialistina, lahendades probleeme ja tehes koostööd nii pedagoogide, laste kui lastevanematega. Töökogemusi oman järgnevate sihtrühmadega: õigusrikkujad, meeleoluhäiretega isikud ning nende lähedased, sõltlased ja kaassõltlased, pagulased, varjupaigataotlejad, riskipered, puudega isikud, töötud, tugiisikud,
kogemusnõustajad.

Oman pikaajalist kogemust meeskonna juhina, mis on mind sundinud ennast samal alal pidevalt täiendama. Käesoleval ajal teen seda International Supervision and Coaching Institute’s, õppides superviisoriks ja coachiks. Meeskondade sulandamine tervikuks ja toimivaks on olnud minu üheks armastatumaks väljakutseks, mida oma praktikas erinevates organisatsioonides nii individuaal- kui grupitöödes ellu viinud olen. Pooldan holistilist maailmavaadet. Minu eesmärk on toetada oma kliente nende parima potentsiaali avaldumise nimel. Kasutan oma töös coachingut, super- ja kovisiooni ning psühhodraama, motiveeriva intervjueerimise, lahenduskeskse lühiteraapia, NLP ning mindfullnessi tehnikaid.,

 

Ingrid Palm

Olen inimestega töötanud üle 10 aasta ja tunnen selles enda kutsumust ja kirge.
Oma tänases põhitöös toetan rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte struktuuriüksuste juhte erinevates inimeste juhtimise alastes väljakutsetes. Juhtide ja meeskondade arengu toetajana põimin erinevaid coaching’u ja supervisiooni tehnikaid ja elemente. Lisaks oman kogemust ka värbaja, sisekoolitaja ja karjääricoach’ina avaliku-, finantsja tehnoloogiasektori organisatsioonidest. Hariduselt olen andragoog ja lisaks oman magistrikraadi personalijuhtimise erialal. Hetkel olen omandamas coach’i ja superviisori kutset International Supervision and Coaching Institute’s.
Coach’i ja superviisorina aktsepteerin inimest nii, nagu ta on ja usun, et kõik ressursid ja tarkus on inimeses endas olemas, et olla õnnelik ja edukas. Toetan klienti tema potentsiaali teadvustamisel ja avardamisel, samuti arengueesmärkide seadmisel ja nende poole liikumisel nii üks-ühele kontekstis kui ka meeskondadega töötades.

 

 

Grupi suurus: maksimaalselt 12 osalejat (gruppi pääsevad esimesed registreerimisvormis soovi avaldanud PAREkad)

Sihtgrupp: personalitöötajad

Ajakava:

Kokku toimub supervisiooni raames viis kohtumist, kus võiksid osaleda läbivalt kõik grupiliikmed.

I kohtumine – 27. oktoober 2021 kell 16.30-18.00

II kohtumine – 24. november 2021 kell 16.30-18.00

III kohtumine – 15.detsember 2021 kell 16.30-18.00

IV kohtumine -19. jaanuar 2022 kell 16.30-18.00

V kohtumine – 2. veebruar 2022 kell 16.30-18.00

 

Hind: Pare liikmetele tasuta

Toimumiskoht: Paldiski mnt 29, B korpus, IV korrus / Woldemar Mayeri maja / Tallinn

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

Vaata ka teisi sündmusi
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn
11.11.2021
Tallinn/ Online