KOOLITUS

Vestluskursus HR English

Kursusele on oodatud:

Personalivaldkonnas tegutsejad, kes valdavad inglise keelt küll suhtlustasandil, kuid tahaksid arendada HR sõnavara, kasvatada rääkimisjulgust ning parandada lauseehitust ja grammatikat.

Kursuse läbinuna:

 • tead ja oskad kasutada inglise keelset personalitöö valdkonna sõnavara
 • saad aru erialasel teemal esitatud põhilisest infost (nii tekstiliselt kui kõnes)
 • oskad detailse ettevalmistuseta vestelda tuttaval või sinu tööd puudutaval teemal
 • oskad kirjeldada tööalaseid kogemusi, sündmusi ja kavatsusi
 • oskab esitada oma vaateid, neid lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane
 • oskad koostada lihtsat teksti tuttaval või tema tööga seotud teemal
 • oled julgem inglise keeles vestleja ja väljendad end tööalastes olukordades ladusamalt

Kuidas õpe toimub?

Lisaks keeleõppele annab see võimaluse laiendada oma HR võrgustikku, leida uusi sõpru ning hoida end kursis HR maailmas toimuvaga. Kursusel käsitleme just neid teemasid, mis on HR valdkonnas aktuaalsed ja kõnetavad osalejaid. Soovi korral saad välja tuua teemasid, mis Sul hetkel tööalaselt laual on.

Juhendaja


Kursuse coach on PARE juhatuse liige Ilona Lott. Ilona on töötanud inimeste juhtimise valdkonnas personalidirektorina enam kui 15 aastat nii Eestis kui välismaal. Tal on magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises ja ka inglise keele ja kirjanduse alal. Ilona omab personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust ning on CIPD (Chartered Institute of Personnel Development) liige. Lisaks on ta ääretult sümpaatne vestluspartner ja kogenud coach, kes jälgib, et kõikidel osalejatel oleks võimalus arenemiseks.

 

Millal & kus?

Grupp käib koos kogu hooaja vältel (pausiga detsembri teises pooles ja jaanuaris).
Kursus toimub kord nädalas neljapäeviti kell 8.30-9.30 kuupäevadel:

2021

14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12

2022

3.02, 10.02, 17.02, 24.02, 3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 7.04, 14.04, 21.04, 28.04, 5.05, 12.05, 19.05, 26.05

Tunnid toimuvad võimalusel hubases PARE köögis koos hommikukohviga, kuhu saab liituda ka virtuaalselt. Jälgime riiklikuid piiranguid ja vajadusel viime õppe täielikult virtuaalkeskkonda.

Hind:

Kursuse maksumus kuus (4 kohtumist) 125 eur +km.
Osalejate registreerimine toimub kuni grupi täitumiseni (maksimaalselt 6 osalejat).

 

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Personalitöö alane inglise keele vestluskursus
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid:  Kursuse läbinu teab ja oskab kasutada personalitöö valdkonna sõnavara; saab aru põhilisest infost selges tavakõnes erialasel teemal; saab aru tekstidest, mis koosnevad erialaga seotud sõnadest; oskab detailse ettevalmistuseta vestelda tuttaval või tema tööd puudutaval teemal; oskab lihtsate lausetega kirjeldada tööalaseid kogemusi, sündmusi ja kavatsusi;  oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, kuid argumenteeritud väitluses jääb veel hätta; oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või tema tööga seotud teemal; omab suuremat rääkimisjulgust ja ladusamat eneseväljendust.
 • Õpingute alustamise tingimused: Keele valdamine minimaalselt B1 (Independent user) tasemel
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 37 ak tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud erinevad keele õpetamise metoodikad (coaching, interactive learning, self learning, listening skills development etc). British Council  ja Coursera English teaching courses juhendmaterjalid erinevatest ülikoolidest.
 • Õppe keel: Inglise keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programm toimub PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne). Vajadusel PARE Zoomi või FB keskkond.
 • Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele jooksvalt digitaalsel kujul enne ja/või pärast koolitusteema läbimist
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Vestlus erialasel teemal
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviija tunneb põhjalikult õpetatavat teemat ning on kursis valdkonna suundumustega. Koolitaja omab personalijuht, tase 8 kutsetunnistust ja Tartu Ülikooli magistrikraadi inglise keele ja kirjanduse erialal (filoloog, pedagoog ja tõlk). Kursuse juhendaja on töötanud üle 10 aasta inglisekeelses töökeskkonnas juhtimise, personalijuhtimise ning kommunikatsiooni valdkonnas. Koolitaja tunneb täiskasvanukoolituses kasutatavaid meetodeid ning oskab valida sobivaima meetodi konkreetses situatsioonis.
Vaata ka teisi sündmusi
02.09.2021
Tallinn