TALLINNA KLUBI

Küberjulgeoleku teemaline riigikaitse päev

Kaitseministeeriumi ja PARE koostöös toimub 4.novembril küberjulgeoleku teemaline riigikaitse päev.

Tutvustatakse, kuidas käib küberkaitse tagamine, arendamine ja ennetustöö just sõjalise riigikaitse perspektiivist, millega tegeleb igapäevaselt Küberväejuhatus ning millised on peamised suunad ja väljakutsed antud valdkonnas. Samuti saab ülevaate, kuidas näeb välja personalitöö (karjääri, väljaõppe) planeerimine kaitseväes.

Küberjulgeolek pole aga kindlasti vaid ühe valdkonnaga piiritletud, vaid tihedalt on sellega seotud ka tsiviilsektor ja laiemalt kogu Eesti ühiskond tervikuna.  Tänapäeva tehnoloogiliselt arenenud maailm on ühest küljest loonud uusi lahendusi ja võimalusi, kuid sellevõrra on esile kerkinud ka palju mitmekesisemad ja keerukamad väljakutsed ja ohud. Digitaalses keskkonnas igapäevaselt opereerivatel elanikel kui institutsioonidel ja ettevõtetel on samuti oluline roll küberruumi stabiilsuse ja julgeoleku tagamises.

Sellest tulenevalt on kindlasti üks päeval käsitletavaks teemaks küberohud, milline on nende olemus, millega tänases digitaalses ruumis võivad tööandjad silmitsi seista,  samuti tuuakse välja nõuandeid, kuidas on igapäevaselt võimalik neid ohtusid (elaniku kui tööandjate seisukohast) ennetada.

Lisaks saab riigikaitsepäeval teada, milline näeb välja Eestis küberajateenistus. Esmajoones tutvustatakse väljaõpet, sealjuures milliseid väärtuseid, oskuseid, sealhulgas  IT-alaseid kompetentse läbinud noored sealt kaasa võtavad, mis omakorda on rakendatavad ka tsiviilsektori asutustes ja ettevõtetes.

Ajakava:
09.30 – 10.00 Kogunemine, hommikukoht ja suupisted

10.00 – 10.05 Kaitseväeteenistuse osakonna juhataja tervitus (Anu Rannaveski)

10.05 – 10.10 Päevaplaani tutvustamine (v-vbl Kristo Pals)

10.10 – 11.00 Küberväejuhatuse ülema tervitus ja väejuhatuses tutvustus (Kolonel Andres Hairk)

11.00 – 12.00 Küberohud ja küberhügieen (Major Andres Kuusk)

12.00 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.00 Relvaliigi karjääriplaneerimine (Major Ken Kärg)
Antakse ülevaade, kuidas käib personalitöö korraldamine kaitseväes arvestades Küberväejuhatuse spetsiifikat ning kuidas planeeritakse ohvitseride karjääri ja väljaõpet.

14.00 – 15.00 Küberajateenistuse tutvustus (v-vbl Kristo Pals)
Antakse ülevaate, mida kujutab endast väljaõpe küberajateenistused ning milliseid kompetentse omandavad seal teenivad ajateenijad.  Samuti, milline potentsiaalne kasu tõuseb sellest ka tsiviilsektori tööandjatele ja ettevõtetele, kelle töötajad on läbinud ajateenistuse Küberväejuhatuses.

15.00 – 16.00 Küberlabori tutvustus, ringkäik (Allar Vallaots)

Registreerimine: Eelregistreerimine PARE kodulehel kuni 28.10.2020 või kuni kohti jätkub
Osalemistasu:
klubis osalemine on kõigile tasuta (vajalik eelregistreerimine)
Toimumise aeg: 4.november 2020
Toimumiskoht: Rävala 14, Tallinn, Küberlabor

OSALEMISTINGIMUSED
NB! REGISTREERUMISEL NÕUSTUD PARE PRIVAATSUSTINGIMUSTEGA.

NB!
Kui registreerid end klubisse, siis me arvestame sinu osalemisega. Kui plaanid muutuvad, siis palume teatada vähemalt 24 tundi enne klubi toimumise aega info@pare.ee või telefonil 58551212.

Vaata ka teisi sündmusi