KOOLITUS

PARE kovisioonijuhtide koolitus

Koolitusel omandad teadmised kovisiooni kui meetodi kohta ning läbid kovisiooni baasmudeli väljaõppe. Õpe toimub käsikäes praktikaga, misläbi õpid tähele panema kovisiooni protsessi erinevaid nüansse. Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused kovisioonigrupi käivitamiseks ja eestvedamiseks oma ettevõttes.

Koolituse läbinu:

 • mõistab kovisiooni kui meetodit ja selle kasu organisatsioonile
 • oskab kasutada kovisiooni baasmudelit
 • oskab käivitada ja juhtida kovisioonigruppe ettevõtte sees

Koolituse jooksul:

 • arendad gruppide juhtimise ja kommunikatsioonioskusi
 • kinnistad teadmisi praktika kaudu

Toimumisaeg

Koolitus koosneb kahest koolituspäevast: 13. ja 22. juuli 2021.

Maksumus

Koolituse maksumus 249 eur + km.

Koolitaja

 • Natalia Kond, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Kovisioonijuhtide koolitus
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: Koolituse läbinu mõistab kovisiooni  kui meetodit ja selle kasu organisatsioonile; oskab kasutada kovisiooni baasmudelit; oskab käivitada ja juhtida kovisioonigruppe ettevõtte sees.
 • Õpingute alustamise tingimused: Huvi teema vastu ja julgus katsetada
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: kogumaht 12 ak tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud kolleegidevahelise grupicoachingu aluspõhimõtteid. Õppes keskendutakse kovisiooni baasmudelile. Õppe läbinu omandab oskused ise kovisioonigrupp kokku kutsuda ja seda juhtida.
 • Õppe keel: Eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programm toimub PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö
 • Õppematerjalid: Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele jooksvalt väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast koolitusteema läbimist.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Programmi koolitajad on International Supervision and Coaching Institute´i väljaõppe läbinud coachid ja superviisorid ning vastavad üle-euroopaliselt tunnustatud ANSE standarditele.