KOOLITUS

Personalijuht 2.0

Personalijuht 2.0 arenguprogramm toetab Sind arengu teekonnal strateegilseks personalijuhiks, et luua suuremat lisandväärtust oma organisatsioonile.

Programmi läbinu:

 • mõistab strateegilise personalijuhi rolli
 • suudab personalitegevusi planeerides mõelda äriliselt (sh numbrite keeles) ning rakendab oma töös inim- ja kliendikeskset mõtteviisi
 • kasutab mõjusaid koostöövõtteid erinevate osapooltega suhtlemisel
 • võtab oma organisatsioonis personalijuhtimise eestvedaja rolli

Programmi on oodatud:

 • mõningase kogemusega personalijuhid, kes soovivad saada strateegiliseks personalijuhiks ja luua suuremat väärtust oma organisatsioonile

Toimumisaeg

Arenguprogramm koosneb kaheksast koolituspäevast: 27. mai 2020, 28. mai 2020, 04. juuni 2020, 10.-11. juuni 2020, 25.-26. august 2020 ja 10. september 2020

Maksumus

 • Tervik arenguprogrammi maksumus PARE liikmele on 1099€+km, teistele 1649€+km.
 • Koolituspäeva maksumus PARE liikmele 159€+km, teistele 237€+km.

Lisavõimalus

Lisavõimalusena ja lisatasu eest on programmis osalejal võimalik PARE kaudu paluda endale appi professionaalne mentor ehk kogenud personalitöö valdkonna tegija, kes juhendab, nõustab ja innustab eesmärkide poole liikumisel.

 

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Personalijuht 2.0
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: Programmis osalenu mõistab strateegilise personalijuhi rolli ning suudab oma tegevusega pakkuda suuremat lisandväärtust organisatsioonile; suudab personalitegevusi planeerides mõelda äriliselt (sh numbrite keeles) ning rakendab oma töös inim- ja kliendikeskset mõtteviisi; kasutab mõjusaid koostöövõtteid erinevate osapooltega suhtlemisel; võtab oma organisatsioonis personalijuhtimise eestvedaja rolli.
 • Õpingute alustamise tingimused: Mõningane personalijuhina töötamise kogemus (vähemalt 3 aastat)
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 64 akadeemilist tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud Personalijuht, tase 6 ja Personalijuht, tase 7 kutsestandardid. Loe lähemalt koolitusteemade kohta ajakavast.
 • Õppe keel: Eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programm toimub PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö, video-tagasiside harjutused
 • Õppematerjalid: Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele jooksvalt väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast koolitusteema läbimist.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Programmi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Programmi koolitajad tunnevad põhjalikult õpetatavat teemat ning on kursis valdkonna suundumustega (teadmised ja oskused vastavad vähemalt Personalijuht, tase 7 kutsestandardile), tunnevad täiskasvanukoolituses kasutatavaid meetodeid ning oskavad valida sobivaima meetodi konkreetses situatsioonis.

* PARE jätab endale õiguse teha programmi ajakavas muudatusi

I Personalijuht ja organisatsioon

Personalijuhina oled võtmetähtsusega partner tippjuhile ja juhtkonna liikmena võtad sõna organisatsiooni äristrateegia loomisel ja elluviimisel. Sinu ülesandeks on toetada organisatsiooni viisil, et see areneks pidevalt ja saavutaks püstitatud eesmärgid. Nii äriline kui ka inim- ja kliendikeskne mõtteviis aitavad sul olla selles rollis edukas. Neid oskuseid on vaja pidevalt arendada.

27. mail 2020 on fookuses strateegiline mõtlemine
Kuidas olemasolevat organisatsiooni strateegiat tõlgendada personali tegevusteks?
Kuidas toetada organisatsioonide juhte strateegia kujundamisel?
Kuidas positsioneerida personalijuhtimise valdkonda organisatsiooni eesmärkide saavutamisel?
Kuidas aidata organisatsioonil kohaneda muutuva väliskeskkonnaga?
Kuidas aidata organisatsioonil mõista ja ette näha tulevikutrende?
Hanno Jarvet, Jarvet Consulting
Tutvu Hanno LinkedIn profiiliga SIIN

28. mail 2020 on fookuses finantskirjaoskus
Kuidas puutuvad kokku finantsaruanded ja personalijuhtimine?
Kuidas analüüsida organisatsiooni arengut, maksevõimet, kasumlikkust ja tulemuslikkust?
Kuidas langetada raha hinna alusel finantseerimisotsuseid?
Kuidas arvutada investeeringute tasuvust?
Kuidas hinnata personaliriskide mõju organisatsiooni finantsnäitajatele?
Paavo Siimann, TalTech
Tutvu Paavo LinkedIn profiiliga SIIN

04. juunil 2020 on fookuses organisatsiooni disain ja organisatsioonikultuur
Kuidas organisatsiooni disaini abil tõsta organisatsiooni tulemuslikkust?
Kuidas luua positiivne ja organisatsiooni strateegiat toetav organisatsioonikultuur?
Kadi Tamkõrv, Nortal
Tutvu Kadi LinkedIn profiiliga SIIN

10.-11. juunil 2020 on fookuses töötajakogemus
Kuidas disainida terviklik töötaja kogemus kogu töötaja elutsükli ulatuses?
Estel Pukk, Fiizy
Tutvu Esteli LinkedIn profiiliga SIIN

Personalijuhina teed koostööd erinevate osapooltega: tippjuhist töötajateni. Mõjusad koostööoskused aitavad ennetada 80% koostöösituatsioonides ette tulevatest probleemidest. Hea koostöö ei teki iseenesest. Igapäevaelus omandatud suhtlemisvõtetest ei piisa. See nõuab järjepidevat harjutamist. Head koostööoskused aitavad sul olla edukas koostööd toetava kultuuri hoidmisel ja arendamisel oma organisatsioonis.

25.-26. augustil 2020 on fookuses koostööoskused
Kuidas suhelda erinevate sidusrühmadega ja valida mõjus suhtlemisstiil vastavalt olukorrale?
Kuidas oma ideid müüa ja diskussiooni juhtida?
Kuidas hakkama saada vastuseisuga ja ennast kehtestada?
Kuidas toibuda ebaõnnestumistest ja vältida läbipõlemist?
Lia Ratnik, koolitaja ja coach
Tutvu Lia LinkedIn profiiliga SIIN

Personalijuhina oled personalijuhtimise ja laiemalt ka inimeste juhtimise valdkonna eestvedaja nr 1 oma organisatsioonis. Selle rolli võtmine eeldab eneseteadlikkust, professionaalset julgust ning oma persoonibrändi teadlikku kujundamist. Personalijuhina oled tihti oma organisatsiooni visiitkaardiks ja mängid olulist rolli tööandja brändi kujundamisel.

10.septembril 2020 toimub Elisa külastus ning fookuses on eestvedamine ja persoonibränd
Elisa külastus
Kuidas saavutada professionaalne julgus ja mõjusus?
Kuidas olla personalijuhtimise valdkonna eestvedaja?
Kaija Teemägi, Elisa
Tutvu Kaija LinkedIn profiiliga SIIN

Kuidas olla oma elu disainer?
Kuidas kujundada teadlikult oma persoonibrändi?
Signe Ventsel, Brandmoon
Tutvu Signe LinkedIn profiiliga SIIN

siia veel tekst

Vaata ka teisi sündmusi
13.10.2020
Tallinn
18.06.2020
Online