KOOLITUS

PERSONALIJUHT 2.0 arenguprogramm

Personalijuht 2.0 arenguprogrammiga uuele tasemele!

Arenguprogramm toetab Sinu professionaalset arengut, andes uusi teadmisi ja praktilisi oskuseid jõudmaks oma töös uuele tasemele. Arenguprogrammiga on Sul võimalus avardada vaadet ja laiendada haaret, et luua veelgi suuremat mõju ja väärtust oma organisatsioonile. Arenguprogrammi jooksul omandad coachiva juhtimise tööriistad ja mõtteviisi, et kõnetada nii juhte kui kolleege ja olla muutuste käivitaja ning personalijuhtimise teemade eestvedaja oma organisatsioonis.

Programmi on oodatud:

 • vilunud personalijuhid, kes on valmis liikuma oma professionaalses arengus järgmisele tasemele ning looma oma organisatsioonile veelgi suuremat väärtust

Programmi läbinuna:

 • mõistad organisatsiooni strateegia ja ärimudeli kujunemise protsessi ning oskad nendest lähtuvalt võtta vastu inimvaraga seotud otsuseid
 • oskad lugeda finantsaruandeid ning mõistad enamlevinud suhtarvude tähendust
 • oskad valida mõõdikud ning koguda ja analüüsida andmeid, mis organisatsioonile päriselt väärtust loovad
 • mõistad, kuidas tagada sidus organisatsiooni toimimine organisatsioonidisaini ja organisatsioonikultuuri kujundamise kaudu
 • tead, kuidas algatada ja ellu viia muutusi organisatsioonis
 • mõistad tervikliku töötajakogemuse tähtsust
 • tead, kuidas teadlikult kujundada tööandja- ja persoonibrändi
 • oskad oma töös kasutada coachiva juhtimise tööriistu

Toimumisajad:

Arenguprogramm koosneb seitsmest moodulist:

 • I moodul: 30.-31. märts 2021
 • II moodul: 16. aprill 2021
 • III moodul: 27.-28. aprill 2021
 • IV moodul: 07. mai 2021
 • V moodul: 20.-21. mai 2021
 • VI moodul: 08.-09. juuni 2021
 • VII moodul: 15. juuni 2021

Hind:

 • PARE liikmele on 1499€+km, teistele 2249€+km

Hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause. Lõunasöök ei sisaldu hinnas. Koolitusprogrammi eest on võimalik tasuda ühes osas või kokkulepitud osamaksete kaupa (sh Liisi järelmaksuga).

Eraisikuna tasumisel on võimalik taotleda tulumaksutagastust. Täiendkoolitusasutusena esitame iga aasta 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile andmed eraisikute poolt eelmisel aastal tasutud koolituskulude kohta.

I moodul: 30.-31. märts 2021
Sissejuhatus

 • Personalijuht 2.0 olemus
 • Arenguprogrammi tutvustus
 • Minu eesmärk arenguprogrammis – I osa
4 ak tundi Ilona Lott (Human Element Solutions, PARE)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT
Organisatsiooni strateegia ja ärimudel

 • kuidas erinevad trendid avaldavad mõju organisatsioonidele täna ja tulevikus?
 • kuidas organisatsiooni strateegia kujuneb?
 • kuidas mõista suurt pilti (ärimudel)?
 • kuidas tagada süsteemne strateegia elluviimine?
8 ak tundi Enn Saar (Sunergos)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT
Coachiva juhtimise praktikum – I osa 8 ak tundi Eike Tõnismäe ja Annika Sööt (Intelligentne Grupp)
Loe lähemalt Eike kohta SIIT
Loe lähemalt Annika kohta SIIT
Finantskirjaoskus

 • kuidas lugeda personalijuhina finantsarundeid?
 • millised on enamlevinud suhtarvud?
 • kuidas hinnata ettevõtte finantstervist?
 6 ak tundi Paavo Siimann (TalTech)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT
Inimvaraga seotud otsused

 • millistes teemades personalijuhina organisatsioonis kaasa rääkida?
 • kuidas organisatsiooni strateegiast ja ärimudelist lähtuvalt võtta vastu inimvaraga seotud otsuseid?

Mõõdikud

 • millised on enamlevinud personalimõõdikud?
 • kuidas valida mõõdikud ja metoodikad, mis on organisatsiooni äritegevuse seisukohalt kõige olulisemad?

Andmed ja analüüs

 • milliseid andmeid koguda ja kuidas neid analüüsida?
 • millised on riskid järelduste tegemisel ja kuidas neid ennetada?

Inimvara investeeringud

 • mis on inimvaraga seotud investeeringud?
 • kuidas arvutada nende tasuvust?
6 ak tundi Estel Pukk (Fiizy, PARE)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT

 

Coachiva juhtimise praktikum – II osa 8 ak tundi Eike Tõnismäe ja Annika Sööt (Intelligentne Grupp)
Loe lähemalt Eike kohta SIIT
Loe lähemalt Annika kohta SIIT
Organisatsioonidisain

 • kuidas tagada sidus organisatsiooni toimimine?
 • millised on erinevad organisatsioonistruktuuride tüübid?
 • mida arvesse võtta tulevikuorganisatsiooni disainimisel?

Organisatsioonikultuur

 • kuidas hinnata organisatsioonikultuuri?
 • millised on erinevad organisatsioonikultuuri tüübid?
 • kuidas kujundada organisatsioonikultuuri?
 • milline on juhtimiskultuuri roll ja kuidas sellega süsteemselt organisatsioonis tegeleda?

Uuringud

 • millised on erinevad uuringute tüübid?
 • pikad vs pulse-uuringud: mida eelistada?

Muutused

 • kuidas algatada ja ellu viia muutusi organisatsioonis?
12 ak tundi Merle Liisu Lindma (Microsoft)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT
Töötajakogemus

 • kuidas disainida terviklik töötajakogemus disainmõtlemise tööriistu kasutades?
8 ak tundi Estel Pukk (Fiizy, PARE)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT
Tööandja bränd

 • kuidas teadlikult kujundadaa eristuv tööandja bränd?
 • kuidas muuta töötajad brändisaadikuteks?

Persoonibränd

 • miks ja kuidas tegeleda nii enda kui juhtide persoonbrändi loomisega?
8 ak tundi Signe Ventsel (Brandmoon)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT
Coachiva juhtimise praktikum – III osa 7 ak tundi Eike Tõnismäe ja Annika Sööt (Intelligentne Grupp)
Loe lähemalt Eike kohta SIIT
Loe lähemalt Annika kohta SIIT
Kokkuvõte

 • Minu eesmärk arenguprogrammis – II osa
 • Lõpetamine
1 ak tundi Ilona Lott (PARE, Human Element Solutions)
Loe lähemalt LinkedIn profiilist SIIT

 

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Personalijuht 2.0
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: Programmis osalenu mõistab strateegilise personalijuhi rolli ning suudab oma tegevusega pakkuda suuremat lisandväärtust organisatsioonile; suudab personalitegevusi planeerides mõelda äriliselt (sh numbrite keeles), rakendab oma töös kaasaegseid meetodeid organisatsiooni disainimisel, organisatsioonikultuuri kujundamisel, töötajakogemuse loomisel ning tööandja- ja persoonibrändi kujundamisel.
 • Õpingute alustamise tingimused: Mõningane personalijuhina töötamise kogemus (vähemalt 3 aastat)
 • Õppe kogumaht: 76 akadeemilist tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud Personalijuht, tase 6 ja Personalijuht, tase 7 kutsestandardid. Loe lähemalt koolitusteemade kohta ajakavast.
 • Õppe keel: Eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programm toimub PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne). Juhul, kui riiklikud korraldused ei võimalda klassiruumis kohtumist, viiakse õpe e-keskkonda.
 • Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö, video-tagasiside harjutused
 • Õppematerjalid: Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele jooksvalt väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast koolitusteema läbimist.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Programmi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Programmi koolitajad tunnevad põhjalikult õpetatavat teemat ning on kursis valdkonna suundumustega (teadmised ja oskused vastavad vähemalt Personalijuht, tase 7 kutsestandardile), tunnevad täiskasvanukoolituses kasutatavaid meetodeid ning oskavad valida sobivaima meetodi konkreetses situatsioonis.

 

Täiendava informatsiooni koolituse korralduse kohta leiad PARE õppekorralduse alustest ja kvaliteedi tagamise korrast.

PARE jätab endale õigus teha arenguprogrammis muudatusi.

Vaata ka teisi sündmusi
16.04.2021
Online
VEEBIKLUBI
Coachingust
21.04.2021
Online
22.04.2021
Tallinn