KOOLITUS

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm

Personalitöö baasoskuste arenguprogramm annab Sulle teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused edukaks personalitööks.

Programmi läbinu:

 • mõistab personalitöötaja rolli
 • teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi
 • oskab korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel (vaata Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardit SIIT)

Programmi on oodatud:

 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne)

Toimumisaeg

Arenguprogramm koosneb kuuest moodulist:

 1. moodul: 30. jaanuar 2020
 2. moodul: 20.-21. veebruar 2020
 3. moodul: 12. mai 2020, 02. juuni 2020
 4. moodul: 29.-30. aprill 2020
 5. moodul: 21.-22. mai 2020
 6. moodul: 19. juuni 2020

Maksumus

 • Tervik arenguprogrammi maksumus PARE liikmele on 1299€+km, teistele 1949€+km.
 • Koolituspäeva maksumus PARE liikmele 149€+km, teistele 229€+km.

Teemad ja koolitajad

1. moodul: 30. jaanuar 2020

PARE tutvustus – PARE tegevjuht Kärt Kinnas (tutvu Kärdi LinkedIn profiiliga SIIN)
Personalitöö baasoskuste arenguprogrammi tutvustus – PARE arendusjuht Mariliis Aigro (tutvu Mariliisi LinkedIn profiiliga SIIN)
Organisatsioonist/ärist arusaamine; personalitööd mõjutavad tegurid; personalitöötaja roll organisatsioonis; personalitööks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud; personalitöötaja eetika – Välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor Maria Kütt (tutvu Maria LinkedIn profiiliga SIIN)
Majanduse olukord; tööturu ülevaade – Eesti Panga vanemökonomist Natalja Viilmann

2. moodul: 20.-21. veebruar 2020

Suhtlemine personalitöös, sh kontakti loomine, aktiivne kuulamine ja selge eneseväljendus – koolitaja ja coach Lia Ratnik (tutvu Lia LinkedIn profiiliga SIIN)

3. moodul: 12. mai 2020, 02. juuni 2020

Personali planeerimine (lühi- ja pikaajaline vaade); erinevad töötamise vormid; töö analüüs; ametikohtade kujundamine – PCC Projekti personalipartner Egle Saska (tutvu Egle LinkedIn profiiliga SIIN)
Tööandjaturundus; värbamine ja valik – G4S Eesti personalidirektor Indrek Sarjas (tutvu Indreku LinkedIn profiiliga SIIN)

4. moodul: 29.-30. aprill 2020

Tegevused uue töötaja tööle vormistamisel; uue töötaja sisseelamise toetamine; personalidokumentide koostamine, haldamine ja säilitamine – Perforce Eesti personalijuht Gerli Jõgi (tutvu Gerli LinkedIn profiiliga SIIN) Politsei- ja Piirivalveameti jurist Mariann Stein (tutvu Marianni LinkedIn profiiliga SIIN)
Tööohutus ja -tervishoid – SOL Baltics Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski (tutvu Evely LinkedIn profiiliga SIIN)

5. moodul: 21.-22. mai 2020

Organisatsioonikultuuri kujundamine; töötajakogemuse disain; personaliuuringud – Olympic Entertainment Group personalidirektor Helena Evert (tutvu Helena LinkedIn profiiliga SIIN)
Tasustamine – Coca-Cola HBC tasustamise valdkonna juht Berit Vals (tutvu Beriti LinkedIn profiiliga SIIN)
Õppimine ja areng – koolitaja ja coach Lia Ratnik(tutvu Lia LinkedIn profiiliga SIIN)
Tegevused töölepingu lõppemisel, sh töötaja ja tööandja algatusel – Perforce Eesti personalijuht Gerli Jõgi (tutvu
Gerli LinkedIn profiiliga SIIN) ja Politsei- ja Piirivalveameti jurist Mariann Stein (tutvu Marianni LinkedIn profiiliga SIIN)

6. moodul: 19. juuni 2020

Projektijuhtimine personalitöös – Eesti Projektijuhtide Liidu juhatuse liige Anna Nositš (tutvu Anna LinkedIn profiiliga SIIN)
Personalispetsialist, tase 5 kutseeksamist – PARE projektijuht  Kadri Lääne (tutvu Kadri LinkedIn profilliga SIIN)

Lisainfo

 • Õppekava nimetus: Personalitöö baasoskuste arenguprogramm
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: Programmis osalenu mõistab personalitöötaja rolli, teab ja tunneb kaasaegse personalijuhtimise võimalusi, oskab korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 80 akadeemilist tundi
 • Õppe sisu: Programmi koostamisel on arvesse võetud Personalispetsialist, tase 5 kutsestandard. Loe lähemalt koolitusteemade kohta ajakavast.
 • Õppe keel: Eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Programm toimub PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Loeng, arutelu, praktilised ülesanded, rühmatöö
 • Õppematerjalid: Programmis kasutatavad õppematerjalid jagatakse osalejatele jooksvalt väljaprinditud ja/või digitaalsel kujul enne ja/või pärast koolitusteema läbimist.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Programmi läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Programmi koolitajad tunnevad põhjalikult õpetatavat teemat ning on kursis valdkonna suundumustega (teadmised ja oskused vastavad vähemalt Personalijuht, tase 6 kutsestandardile), tunnevad täiskasvanukoolituses kasutatavaid meetodeid ning oskavad valida sobivaima meetodi konkreetses situatsioonis.

* PARE jätab endale õiguse teha programmi ajakavas muudatusi

Vaata ka teisi sündmusi
13.10.2020
Tallinn
18.06.2020
Online