REKLAAMIKLUBI

Reklaamiklubi: uuringud ja hindamismeetodid

16. septembril ootame kõiki osalema TASUTA reklaamiklubisse, kus sellel korral on teemaks “Uuringud ja hindamismeetodid”.

Reklaamiklubis tutvustavad oma teenuseid ja nutikaid lahendusi:


Meie Growing Ltd-s usume, et see, kuidas inimesed end oma töökohal tunnevad, mõjutab väga oluliselt organisatsiooni tulemuslikkust. PAKUME praktilisi tööriistu emotsionaalse intelligentsuse ja emotsionaalse kliima hindamiseks. Samuti pakume mitmeid koolitusprogramme ning individuaalseid konsultatsioone emotsionaalse- ja vaimse tervise osas!

Teie ettevõte hoolib sellest, et töötajad tunneksid end ettevõttes hästi. Mõistate, et juhi käitumisel on suur mõju sellele, kuidas töötajad end tööl tunnevad ning töötajate tunne organisatsioonis mõjutab nende tulemuslikkust. Soovime tutvustada Genose emotsionaalse kliimaindeksit, mis mõõdab kümmet kõige sagedasemat tunnet, mida töötajad töökohal kogevad. Mõõdab nende tunnete hetkeolukorda, soovitud olukorda ja ideaalset olekut. Meie esitluse ajal saate ise seda tööriista praktikas proovida (täitmiseks kulub umbes 5-7 minutit) ja näete ka koheselt tulemusi!

www.grow.lv

 


Kvalitatiivne ja kvantitatiivne rahulolu-uuring töötajate hulgas. Märksõnad, millest tuleb juttu on fookusgrupid, süvaintervjuud, veebi-intervjuud, ankeet või vestluskava, anonüümsus ja tagasisidestamine. Loomulikult küsimustele vastamine.

Lisaks tutvustatakse Eesti Tööandjate Keskliidu poolt tellitud personalijuhtide hulgas käivat kvalitatiivset uuringut, millel on tulemas kvantitatiivne etapp paindliku tööaja/-korralduse teemas. Saab teada milline on personalijuhtide panus ning millal tulemustest ettekanne tulemas.

Liis Soome on alates 2009. aastast tegelenud turu-uuringute läbiviimisega. Ta on omandanud magistrikraadi (MA) TTÜ majandusteaduskonnas turundusele spetsialiseerumisega. 2016. aastal asutas Liis firma Viilup Uuringud, mis on kohalik turu-uuringutega tegelev professionaalne ja paindlik väikeettevõte. Liisile on oluline ja pakub huvi võtta aega mõistmaks tellija vajadusi ja uuringu eesmärki, et saada praktilisi tulemusi.

www.viilup-uuringud.ee


Miltton on Uue Põhjala regiooni juhtiv ärinõustamisettevõtete grupp, mis pakub kõige värskematel rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust alates inimeste juhtimisest ja kommuikatsioonist kuni vastutustundliku ettevõtluse ja digiturunduseni.  Milttoni meeskonnas on tänaseks 350+ energilist inimest Helsingis, Stockholmis, Tallinnas, Brüsselis ja Washingtonis.

Milttoni muutuste juhtimise meeskond Tallinnas aitab juhtidel, tiimidel ja organisatsioonidel planeerida ja ellu viia muutusi, pakkudes terviklikku strateegilist nõu, mis tugineb pikal kogemusel, teaduspõhisel mõtteviisil ja kaasaegsetel läbiproovitud tööriistadel.

My Mirrored Image (MMI) on ringtagasisideuuring, mis võimaldab saada põhjaliku ja mitmekülgse pildi oma tugevustest, arengukohtadest ja pimenurkadest. MMI erineb klassikalisest 360-kraadi tagasisideküsitlusest oma kvalitatiivse olemuse tõttu, olles personaalne ja dialoogipõhine. Meetod kujutab endast ühtlasi tiimitervise ja meeskonnaarendamise töövahendit, sest tugevdab meeskonnaliikmete omvahelist empaatiat. Mõistes üheskoos üksteise eripärasid, on võimalik nendega ka märksa paremini toime tulla. Veelgi mitmekülgsema mõõtme saavutamiseks on kasulik kombineerida MMI-d Workplace Big Five isiksuseprofilseerimisega.

Eksperimentaalne arendusprojekt on võimalus leida praktilistele küsimustele hästi sihitud vastused. On väga võimalik, et teie organisatsiooni jaoks unikaalset ja toimivat töökorralduslikku, juhtimuslikku, inimeste efektiivsust ja heaolu parimal moel toetavat mudelit ei ole veel olemas või seisate valiku eest – mis just teile sobivaim on? Teiste lahenduste pimesi üle võtmine ei pruugi just vilja kanda. Parima lahenduskäigu tagatis seisneb targas ja väledas eksperimenteerimises, mis on ehe näide teadusliku mõtteviisi toimivusest tempokas ärikeskkonnas. Koosloomes väljatöötatud käike tasub esmalt testidea väiksemal skaalal, et saada aru, mis toimib ja mis mitte, ennetades seeläbi vigu ja hoides kokku ressurssi.

Üheks eksperimentaalse arendusprojekti näiteks on Helmese-Milttoni eduka kaugtöö eksperiment, mis valiti PARE konkursil “Parim Personaliprojekt 2021” kolme finalisti hulka.

www.miltton.ee


Oleme Eestis tööandja brändingu valdkonna teerajad alates 2007 aastast. Soovime, et  Eesti organisatsioone tuntakse maailmas kui atraktiivsed tööandjaid. Aitame kaasa, et meie organisatsioonid oleks jätkusuutlikult edukad, suutes hoida ja leida sobivamaid töötajaid.  Selleks tegeleme tööandja brändingu täislahenduse pakkumisega alustades olukorra kaardistamise uuringutest, strateegia ning brändi  loomise, kuni selle aktiveerimiseni välja läbi erinevate visuaalsetete, digitaalsete, kommunikatsioonilahenduste ja koolitustega. Lisaks tegeleme Eesti pikaajalisema töö-ootuste ja tööandjate atraktiivsuse uuringuga alates 2010 aastast ning tunnustame Eesti atraktiivsemaid tööandjad kvaliteedimärgiga.  Instar kuulub Eesti esindajana Euroopa tööandja brändingu agentuuride liitu European Association of Employer Branding Agencies alates 2020. aastast.

Viimane aasta oli erakordne ja muudatuste rohke. Just p raegu on parim aeg, et vaadata üle oma tugevused ja väljakutsed selleks, et olla valmis veelgi suuremaks konkurentsiks tööturul vaikselt taastuvad ja kiirenevas majanduskasvus. Kas tead, kuidas on mõjutanud koroonakriis sinu tööandja brändi ja kuidas on muutunud tööotsijate ootused? Kui soovid teada, mis on sinu sihtgrupile tööandja puhul oluline ning kui atraktiivne tööandja oled võrreldes oma konkurentidega 2021. aastal, siis telli atraktiivsete tööandjate uuring. 2021. aasta töö-ootuste uuringus osales kokku rekordarv vastajaid, ligi 3600 majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaar-, inseneri, logistika jt bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe erialade tudengit Eesti kõrgkoolidest, 2000 kutsekoolide õpilast ning 1000 meditsiinitudengit. Lisaks värskele järelkasvule kajastab uuring ka 2300 juba Eesti tööturul kogenud töötaja hinnangut.

Selleks, et olla tööandja brändingus ja töötajate leidmises edukas, peab tegevusi planeerima ja tulemusi mõõtma. Kõhutundel kaugele ei jõua. Uuring annab teile sisendi, mille alusel kaardistada nii hetkeolukord, hinnata juba tehtud tegevuste tulemuslikkust ning planeerida tulevikku. Tööandja atraktiivsuse hinnang on tööandja brändingu üks olulisemaid KPI-sid.

Aga proovige järgi, kas teate vastuseid kõigile all toodud küsimustele?

Kui ei, siis saate need vastused teada 2021. a. Instari uuringust.

 1. Kui tuntud on teie organisatsioon oma sihtrühmas tööandjana? Saate teada protsentuaalselt, milline on teie sihtrühma teadlikkus teist kui tööandjast võrreldes tööturu konkurentidega.
 2. Kui atraktiivne on teie organisatsioon oma sihtrühmas tööandjana? Milline on teie sihtrühma atraktiivsuse hinnang teile kui tööandjale võrreldes konkurentidega.
 3. Milline on sihtrühma huvi teie juures töötada? Mitu protsenti teie sihtrühmast on valmis kohe teile tööle asuma, mitu protsenti kindlasti ei sooviks teie juures töötada?
 4. Kas tegelete õige sihtrühmaga või püüdes kõigile meeldida, ei kõneta te sihtrühma? Teie sihtrühma hinnang ettevõtte atraktiivsusele võrreldes Eesti keskmisega.
 5. Kuidas on teie atraktiivsus tööandjana aastate lõikes muutunud?
  Uuringut viime läbi alates 2010. aastast, mistõttu saame teile suure tõenäosusega pakkuda 10 aastat jutti andmete võrreldavust
 6. Kas minu väärtuspakkumine kõnetab sihtrühma? Mida teid huvitav sihtrühm väärtustab  töökoha valikul ja kas pakute neile olulisi tegureid.
 7. Kas minu poolt kasutatavad tööpakkumise levitamise kanalid on kanalid, mida minu sihtrühm ka tegelikult kasutab? Millised on
  efektiivsemaid kommunikatsioonikanalid, sh. sotsiaalmeediakanalid, minu sihtrühmani jõudmiseks?
 8. Kas te eristute konkurentidest? Kas ja kuidas eristuste oma tööturukonkurentidest.

www.instar.ee


AGroup is the leading provider of HR Solutions for companies with a distributed workforce in the Baltics and Poland. 

Our product HRB Portal digitally transforms HR management processes & routines to focus on developing your people and business. 

Having an HR solution that works across multiple countries and is flexible enough to reflect new ways of working is practical, convenient and economical!

Personnel EVALUATION results can potentially achieve the greatest VALUE if they are actionable throughout our HRB Portal for the career development, learning courses’ assignment and tracking, bonuses calculation, terminations, etc. 

Customise and scale your HR system at ease with our HRB Portal solutions! 

It gives you a clear view of all your employee data that is easy to evaluate while creating a solid foundation for efficient and transparent human capital management.

It’s also worth noting that all HRB Portal users can be confident of full compliance with local legislation in Latvia, Lithuania, and Estonia, to make informed & confident decisions due to our partnership with a well-recognized & leading law firm Glimstedt that ensures us with all the necessary legal and regulatory support.

 

www.agroup.lv

 


09.30-10.40 I OSA
09.30-10.05 Growing Ltd
10.05 -10.40 Viilup Uuringud

10.40-10.50 Paus

10.50-12.30 II OSA
10.50-11.25 Miltton

11.25-12.00 Instar

12:00-12:35 AGroup SIA

 

*PARE jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

Osalemistingimused

 • Toimumise aeg: neljapäeval, 16. septembril kell 09.30-12.30
 • Toimumiskoht: Zoom
 • Registreerimine: PARE kodulehel kuni 15.09.2021
 • Osalustasu: Kõigile tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine

NB! Registreerunud osalejatele edastame klubi esitlused peale veebiklubi toimumist e-kirjaga.

Reklaamiklubi toimub virtuaalselt Zoomi veebikeskkonnas: https://us02web.zoom.us/j/81705902400

NB! Kui registreerud osalejaks, siis me arvestame sinuga. Kui plaanid muutuvad, siis palume teatada vähemalt 24 tundi enne klubi toimumise aega info@pare.ee või telefonil 58551212.

 

Vaata ka teisi sündmusi
30.09.2021
Tallinn
05.10.2021
Tallinn