KOOLITUS

Töösuhete haldamine

Taust

Töö personalialaste andmete ja dokumentidega on delikaatne, nõuab täpsust ja teadmisi tööõigusest. Koolitusmoodul “Töösuhete haldamine” annab põhjalikud eelteadmised ja praktilised tööriistad, millega organisatsioonis töösuhteid puudutavaid protsesse spetsialistina täpselt ja seadusest tulenevaid kohustusi järgides korraldada.

Koolitusele on oodatud
 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).
Teemad

Töösuhted

 • Personalialaste andmete haldus
 • Levinumad personaliinfosüsteemid ning andmehalduse efektiivistamise viisid
 • Personaliarvestuse dokumentide koostamine
 • Töö analüüs ja ametijuhendite koostamine

Tööõigus (e-loengud)

 • Lepingud töö tegemiseks
 • Töölepingu sõlmimine I protsess ja tingimused
 • Töölepingu sõlmimine II tüüptingimused teavitamine ja kokkulepped
 • Erikokkulepped töölepingus
 • Ärisaladus, konkurentsipiirang, leppetrahv
 • Töölepingu tingimuste muutmine
 • Töötasu maksmise kohustus
 • Töö- ja puhkeaeg
 • Töötaja põhipuhkus
 • Renditöö ja töötaja välismaalt
 • Kaugtöö
 • Töötaja varaline vastutus
 • Töölepingu lõppemine: töötaja algatusel
 • Töölepingu üleminek. Töölepingute kollektiivne ülesütlemine
 • Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis
Kuidas õpe toimub?

Koolitus kombineerib iseseisvat e-õpet ning koolitaja ja grupiga läbiviidavat praktilist seminari.

E-õppes (Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida videoloengu ja lugemismaterjalid ning teha praktilise ülesande. Praktikumis (mis toimub kas PARE õppeklassis või virtuaalselt) kohtutakse koolitaja ning teiste grupiliikmetega temaatilisteks grupiaruteludeks ja -ülesanneteks.

Koolitus on osa arenguprogrammist “Personalitöö baasoskused”, mille programmiga saad tutvuda SIIN.

Aeg ja maht

Õppeperiood (sh materjalide läbimine e-õppekeskkonnas) 07.01-21.01.2022

E-õpe: 20 akad h

Kontaktseminar: 21.01.2022 (2 akad h)

Hind

PARE liikmele: 199€+km

Teistele osalejatele: 279€+km

 

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

 

Koolitaja(d):

Meeli Miidla-Vanatalu (tööõiguse e-loengud)

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

 

 

 

 

 

 

Egle Saska,  HR Business Partner, PCC Projekt

Egle Saska on lõpetanud ärijuhtimise eriala TalTech’is, õiguse eriala Tallinna Majanduskoolis ning kaitsnud magistrikraadi organisatsioonikäitumises Tallinna Ülikoolis. Egle teeb personalitööd alates 1995 aastast. Ta on teinud personalitööd erinevates ettevõtetes: Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, Tammiste Personalibüroo ja hetkel ehitusprojekteerimisettevõte PCC Projekt. Egle on personalitöö õppeainete külalislektor Tallinna Majanduskoolis, kus õppurid on ta korduvalt valinud lemmiklektorite sekka. Egle panust personalitöötajate koolitamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

 

 

Lisainfo

Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on tervikprogrammi läbivatel osalejatel. Koha tagab registreerimisjärgne kinnituskiri ja osalustasu maksmine.

Koolitusmooduli läbimisel ja koduse töö/testi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

 

 • Õppekava nimetus: Töösuhete haldamine
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: koolitusel osalenu tunneb peamisi töösuhete haldamisega seotud administratiivseid ja seadusest tulenevaid komponente ning oskab koostada levinumaid personaliarvestusega seotud dokumente.
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 22 akadeemilist tundi, sh iseseisev e-õpe (materjalide ja testi läbimine) 20 akad h, kontaktõppeseminar 2 akad h
 • Õppe sisu: Koolitus on loodud PARE personalitöö pädevusmudeli ning 5. taseme personalispetsialisti kutseraamistiku põhjal.
 • Õppe keel: eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub e-õppekeskkonnas (MoodleCloud, BigBlueButton) ning PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Iseseisev e-õpe (video, lugemismaterjalid, temaatilised harjutused) ning praktikum grupitööde ja harjutustega.
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad materjalid (õppevideod, lugemismaterjalid, slaidid) laetakse MoodleCloud e-õppekeskkonda.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse õpitulemuste saavutamist testiga tõendanud osalejatele tunnistus
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviijad tunnevad põhjalikult õpetatavat teemat ning on selle valdkonna suundumuste ja praktikatega.
Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn