KOOLITUS

Tõhus värbamine ja valik

Taust

Organisatsiooni jaoks sobilike oskuste, hoiakute ja potentsiaaliga inimeste kindlakstegemine, ligimeelitamine ja hindamine on oluline osa personalitööst. Koolitusmoodul “Tõhus värbamine ja valik” annab baasteadmised ja ettevalmistuse värbamisprotsessi läbiviimiseks või toetamiseks spetsialisti tasandil.

Koolitusele on oodatud
 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).
Teemad
 • Värbamise ja valiku protsess ja plaani koostamine
 • Levinumad värbamismeetodid ja -allikad;
 • Ametikoha profiili loomine ja atraktiivse töökuulutuse koostamine
 • Hindamismeetodid
 • Lõppvalik ja tagasiside andmine
 • Tööturu trendid värbamises
Kuidas õpe toimub?

Koolitus kombineerib iseseisvat e-õpet ning koolitaja ja grupiga läbiviidavat praktilist seminari.

E-õppes (Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida videoloengu ja lugemismaterjalid ning teha praktilise ülesande. Praktikumis (mis toimub kas PARE õppeklassis või virtuaalselt) kohtutakse koolitaja ning teiste grupiliikmetega temaatilisteks grupiaruteludeks ja -ülesanneteks.

Koolitus on osa arenguprogrammist “Personalitöö baasoskused”, mille programmiga saad tutvuda SIIN.

Aeg ja maht

Õppeperiood (sh materjalide läbimine e-õppekeskkonnas) 03.01-13.01.2022

E-õpe: 2 akad h

Kontaktseminar: 13.01.2022 (6 akad h)

Hind

PARE liikmele: 199€+km

Teistele osalejatele: 279€+km

 

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

 

Koolitaja:

Indrek Sarjas omab personalivaldkonna kogemust alates 2005. aastast olles töötanud CV Keskuses, Swedbankis ja alates 2013. aastast rahvusvahelises turvalahendusi pakkuvas ettevõttes G4S personalijuhina ja värbamisjuhina ning alates 2019. aastast personalidirektorina.
Lisaks personalitööle on Indrek töötanud Swedbank Liisingus haldurina, mis on andnud lisaks väärtusliku kogemuse äripoolelt. Aastatel 2016-2018 oli Indrek Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE juhatuse liige ja võtab siiani aktiivselt osa PARE tegevustest olles nii töörühmade liige, PARE baaskoolituse koolitaja kui ka kuuludes kutseeksami komisjoni.

Indrek on omandanud bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis psühholoogias ja magistrikraadi ärijuhtimises spetsialiseerumisega turundusele ning annab enda aastatega kogutud teadmisi edasi koolitajana ja lektorina.

PARE on tunnustanud Indrekut tiitliga südamega uuendaja 2019 ja tänavu sai G4S värbamisturunduse auhindade jagamisel kolmanda koha julgete ja mänguliste värbamiskampaaniate eest.

 

 

Lisainfo

Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on tervikprogrammi läbivatel osalejatel. Koha tagab registreerimisjärgne kinnituskiri ja osalustasu maksmine.

Koolitusmooduli läbimisel ja koduse töö/testi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

 

 • Õppekava nimetus: Tõhus värbamine ja valik
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: koolitusel osalenu tunneb põhilis värbamise valikuga seotud protsessi osasid, levinumaid värbamismeetodeid ja -allikaid; oskab luua ametikoha profiili ja atraktiivset töökuulutust; teab tänapäevaseid tööturu trende värbamises.
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 8 akadeemilist tundi, sh iseseisev e-õpe (materjalide ja testi läbimine) 2 akad h, kontaktõppeseminar 6 akad h
 • Õppe sisu: Koolitus on loodud PARE personalitöö pädevusmudeli ning 5. taseme personalispetsialisti kutseraamistiku põhjal.
 • Õppe keel: eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub e-õppekeskkonnas (MoodleCloud, BigBlueButton) ning PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Iseseisev e-õpe (video, lugemismaterjalid, temaatilised harjutused) ning praktikum grupitööde ja harjutustega.
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad materjalid (õppevideod, lugemismaterjalid, slaidid) laetakse MoodleCloud e-õppekeskkonda.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse õpitulemuste saavutamist testiga tõendanud osalejatele tunnistus
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviija tunneb põhjalikult õpetatavat teemat ning on selle valdkonna suundumuste ja praktikatega.
Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn