Mida me teeme?

PARE on arengukeskkond inimeste juhtimise kvaliteedi kasvatamiseks

PARE korraldab inimeste juhtimise ja tööelu valdkonna konverentsi, koolitusi, klubisid, HR laboreid. PAREs saad alustada personalijuhtimise baasoskustest ja arendada oma oskusi tipptasemel strateegiliseks personalijuhiks kasvamisel. Vaata sündmusi PARE kalendrist ning osale klubides, koolitustel või esita oma teema HR laborisse. Uusi üritusi ja võimalusi lisandub pidevalt – kas teadsid näiteks, et PARE korraldas 2020. aasta veebruaris esimese personalivaldkonna häkatoni? Lisaks on võimalik PAREst leida endale mentor, osaleda kovisioonigrupis ja õppida erialast inglise keelt. Teeme koostööd teiste kohalike erialaorganisatsioonidega ja valdkonna arendajatega.

PARE konverents on inimeste juhtimise tippsündmus. Tegemist on kõige pikema traditsiooniga inimeste juhtimise konverentsiga Eestis, mida on korraldatud juba aastast 1992. Kord aastas toimuval konverentsil astuvad üles personalijuhtimise valdkonna eksperdid, kelle seas on nii tunnustatud Eesti professionaalid kui rahvusvahelised tegijaid.

PARE annab välja personalijuhtimise käsiraamatut, kirjutab temaatilisi artikleid ja räägib avameelselt inimeste juhtimisest oma podcast’is.

PARE korraldab kutseeksameid, väljastab kutsetunnistusi ja osaleb kutsestandardi väljatöötamisel.

PARE on personalitöö valdkonna kutseandja. Personalitöötajatele, -spetsialistidele ja -juhtidele annab standard ja omandatud kutsetunnistus saavutatud erialases tasemes selguse ning võimaldab neil planeerida oma arengut ja karjääri. Kutsetunnistuse omamine on tunnustus ja kvaliteedimärk, mis on personalitöötajale konkurentsieeliseks.

Koostöös Kutsekojaga osaleb PARE personalitöö kutsestandardi väljatöötamises ja uuendamises. PARE on partneriks personalitööd- ja juhtimist õpetavate kõrgkoolidega õppekavade arendamisel.

PARE osaleb seadusloome väljatöötamises, avaldab tööelu teemalisi artikleid ja osaleb temaatilistes tele- ja raadiosaadetes. Oleme partneriks Tööandjate Keskliidule, panustame tööandjate tööturu töörühmas. Anname tagasisidet ja kommentaare Sotsiaalministeeriumis väljatöötatud tööelu puudutavatele seaduseelnõudele.

PARE tegevuste elluviimisel on oluline roll PARE juhatuse ja tegevtöötajate kõrval vabatahtlikel, kes on koondunud erinevatesse töörühmadesse.

Töörühmades kaasalöömine on õhinapõhine ega ole otseselt tasustatav.
Töörühmas tegutsedes annad endast parima, õpid, lood kontakte ja teed endale just sellist PAREt nagu ise soovid.
Kui Sa küsid, kui palju selleks aega on tarvis, siis aus vastus on: ei tea. Kõik sõltub Sinust endast ja PARE kalendrist. Sa pead ise ütlema, mis ajaks ja kui palju teed. Näiteks järelkasvu ja kutse töörühmas on kindlasti rohkem tegemist kutseeksamite ajal ja baaskoolituste sisu tuleb läbi mõelda õppeaasta alguseks.

Meil on 8 töörühma:

Igal liikmel on võimalus kandideerida õhinapõhistesse töörühmadesse, andes nii oma panuse inimeste juhtimise valdkonna arendamisse Eestis ja samas õppides kolleegidelt.

PARE töörühmade töös osalemiseks saada e-kiri aadressile pare@pare.ee
Kirjas anna palun teada, millises töörühmas ja miks just selles soovid osaleda.