Tule tööle

PARE kutsub tööle

ARENDUSNÕUNIKU,

et koos luua paremat ühiskonda ning kasvatada inimeste juhtimise kvaliteeti!

Arendusnõuniku eesmärk on PARE ja PARE liikmete teadus- ja arendustegevuse (TA) ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine.

Sinu tööks on:

 • Organisatsioonide inimeste juhtimise alase TA vajaduste väljaselgitamine, oluliste TA tegevuste kaardistamine ja Koostöös valdkonna ekspertidega TA lahenduste otsimine, sh võimaliku rakendusuuringu metoodika väljatöötamise  koordineerimine;
 • Kaardistada olemasolevad Eesti ja rahvusvahelised tööelu ja juhtimisvaldkonna tehtud uuringud ning teavitada liikmeid uuringutest;
 • koostöö arendamine TA asutustega
 • vahendada liikmetele ja organisatsioonidele personalijuhtimise valdkonna teadus- ja arendustegevuse uudiseid, infot rahastamisvõimaluste kohta
 • nõustada PARE liikmeid ning organisatsioone teadus- ja arendustegevuse küsimustes
 • organisatsioonide ning teadus- ja õppeasutuste vahelise koostöö algatamine
 • teha koostööd rahvusvaheliste personalijuhtimise ühingutega ja teiste sektorite erialaliitude arendusnõunikega

PARE hoolitseb selle eest, et:

 • Sul on toetav tiim ja kogukond, kellega oma seatud ülesandeid ja ideid ellu viia
 • Sa teed koostööd inspireerivate ekspertide ja valdkonna professionaalidega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil
 • Sa oled oma töös iseseisev ja keskendud väärtuse loomisele
 • Sul on paindlik töökorraldus

Parim kandidaat on:

 • varasema teadustöö kogemusega (näiteks magistrantide juhendamine), kel on võimekus suhelda rahvusvahelisel tasandil
 • Sul on koostöövõrgustik personalijuhtimisvaldkonnas
 • Sul on head koostööoskused organisatsioonide ja õppeasutuste vahelise koostöö edendamiseks
 • Sul on on oskus hankida informatsiooni TA rahastamisvõimaluste kohta
 • oled hea projektijuht, pöörad tähelepanu detailidele ja oskad leida seoseid
 • oled oma töös iseseisev tegutseja, kuid väärtustad ka koostööd
 • Sul on ladus väljendusoskus, oled hea läbirääkija ning ei jää hätta ka inglise keeles suheldes
 • Sul on hea kohanemisvõime ja lahendustele suunatud innovaatiline mõtteviis

Töö on tähtajaline kuni 31.12.2022. Arendusnõuniku ametikohta rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondist. 

Kandideerimistähtaeg:12.02.2021

 

Sellest, millega PARE tegeleb ja kes me oleme, loe SIIT

PARE tööalased väärtused

 

Soovid lisainfot?

Sinu küsimustele vastab tegevjuht Kärt Kinnas, tel. 5170803, kart@pare.ee

KANDIDEERI