Orkla Eesti personalijuht Krista Laever: “Usaldus on prioriteet tervisealase info edastamisel”

Septembrikuisel PARE virtuaalsel kohvihommikul oli külaliseks Orkla Eesti personalidirektor Krista Laever. Uurisime, kuidas tootmisettevõttes ollakse valmistunud võimalikuks koroonaviiruse teiseks laineks.

Orkla Eesti on toidutööstusettevõte, mis ühendab endas kaht väga tuntud kohalikku kaubamärki ja tootmisüksust- AS Kalev ja AS Põltsamaa Felix. Krista sõnul on tajuda, et nüüd sügisel on palju vähem ärevust kui kevadel ning olukorda võetakse lihtsamini. Ärevust polegi vaja, aga teadvustamine on oluline.

Terviseameti andmete põhjal on selgelt näha, et koroonaviiruse teine laine on tulemas. Kevadel, kui ei olnud veel nii hästi välja kujunenud infokanaleid, oli abiks Johns Hopkins University avaldatud teadusinfo.

Soovituslikud kanalid, kust infot koroonaviirusega seonduva kohta koguda:

Tööandja ei saa välistada, et töötaja nakatub koroonaviirusesse, kuid Orklas peeti algusest peale oluliseks nakkuse levikut piirata.

Krista sõnul oli juba eriolukorra alguses prioriteediks organisatsioonisiseselt usalduse saavutamine. Tervis on väga privaatne teema ning tööandjal ei ole väga palju asja uurida töötaja tervise kohta. Kui aga on usaldusel põhinev kokkulepe ning arusaadav kommunikatsioon, et viiruse leviku takistamine on meie kõigi huvides, saab inimestega sõlmida mõistliku kokkulepe tervisealase info edastamise osas.

Orklas on oluliseks infokanaliks töötajate teavitamisel siseekraanid. Siseekraanidel jooksevad pidevalt infoslaidid, kuidas tunda ära COVID-19 sümptomeid, millal jääda kodukontorisse või töövõimetuslehele. Aktuaalne teema on distantsi hoidmine. Koroonaviiruse näol on tegemist pigem piisknakkusega ning distantsi hoidmisega saame vältida levimist. Piirangute seadmisel tuleb kindlasti läbi mõtestada, et mõni tegevus või olukord ei tühistaks teist pingutust. Kommunikatsioon on väga oluline, et anda inimestele juhised, kuidas paremini teha ja mida neilt oodatakse. Tuleb läbi mõelda, kuidas jagada informatsiooni, et info jõuaks inimesteni.

Soovitused:

 • Juhiste ja reeglite kujundamisel ära kopeeri üks ühele teiselt organisatsioonilt, vaid vaata, mis sinu organisatsioonis on vajalik.
 • Piirangu seadmisel mõtle kas sellest on reaalselt abi – ja kas mõni teine olukord seda pingutust ei tühista?
 • Kommunikatsioon
  – eesmärgiks anda juhiseid ja vaigistada ärevust- reeglid kirja!
  – muudatused märgi eristuva värviga
  – mõtle läbi, kuidas jõuab info töötajateni
  – usaldus, et töötaja jagaks infot oma tervise kohta
 • Juhi protsessi
 • Vähenda kokkupuuteid!
  – 2m füüsilist vahemaad, märgistus tööruumides ja 15 minutit
  – roteerumine kontoris, ruumipiirangud
  – eelista virtuaalset kohtumist
  – külalised – ainult ärikriitilsed kohtumised
  – tihedamad pindade puhastamised
  – telefonikabiini kasutamise keeld
  – söökla ja ühisruumide kasutamise piirangud

Terviseameti soovitused, kui töötaja on haigestunud 

 • Haigestunud töötaja läheb kohe koju
 • tööandja puhastab võimalikud saastunud ruumid- puhastamine, desinfitseerimine,
 • tuulutus haigestunu peab otsekohe võtma ühendust perearstiga
 • töötaja annab testitulemuse info tööandjale teada
 • välja selgitada lähikontaksed ja saata eneseisolatsiooni
 • perearst väljastab vajadusel töövõimetuslehe
 • mitte-lähikontaktsed võivad tööd jätkata, kuid peavad oma tervist jälgima

Kirja pani PARE praktikant Mari-Liis Küla
Viide: Orkla Eesti slaidid “COVID-19 võimalikuks teiseks laineks valmistumine”