Osale Avatud Ühiskonna Instituudi uuringus “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine”

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut viib läbi uuringut, mis käsitleb vanemaealiste temaatikat. Uuringuga soovitakse teada Teie arvamusi ja hinnanguid vanemaealiste olukorra kohta Eestis, aga ka selle kohta, milline on vanemaealiste huvikaitse Eestis ning kuivõrd hästi on suutnud sellega toime tulla vanemaealiste poliitika komisjon (VPK). Küsitlusele vastavad avaliku-, riigi- ja ärisektori ning vabaühenduste organisatsioonide esindajad.

Uuring viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel, strateegilise partnerluse projekti “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“ raames, kus partnerorganisatsiooniks Sotsiaalministeeriumile on MTÜ Kuldne Liiga koostöös Eesti Avatud Ühiskonna Instituudiga. Strateegilise partnerluse projektis osalevad ka Tallinna Ülikool, Change Partners OÜ ja MTÜ 65B.

Teie hinnangud ja arvamused on väga olulised vanemaealiste huvikaitse tugevdamiseks ning VPK töö edasiseks korraldamiseks. Küsimustiku täitmine võtab 25-30 minutit aega. Täita tuleb kogu küsimustik, kuna poolikult täidetud küsimustikku ei võimalda arvutiprogramm edasi saata.

Teie vastused on anonüümsed, neid eraldi välja ei tooda. Kõiki vastuseid analüüsitakse tervikuna ja selle põhjal tehakse üldistusi. Küsitluses saab liikuda küsitlusprogrammi nuppudega. Sobiva vastuse saate välja valida ja ära märkida.

Survey Hero platvorm, mida me küsitluse läbiviimiseks kasutatakse, tagab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse ja üldmäärusele (GDPR) vastavate andmekaitsesuuniste järgimise.

Vastamiseks palume Teil vajutada lingile: https://surveyhero.com/c/98802a90

Täidetud küsimustikke oodatakse tagasi hiljemalt 10.juuliks 2020

Allikas: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut