Iseenda ja organisatsiooni arendamine

Iseenda ja organisatsiooni arendamine on inimeste arengu ja heaolu võimaldamine läbi ühiseid eesmärke toetava ning arengut ja arendamist soodustava keskkonna loomise.

 

Kuidas avaldub iseenda ja organisatsiooni arendamise pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Iseenda ja organisatsiooni arendamine Enesereflektsiooni tulemusena kaardistab uute teadmiste ja oskuste vajaduse, koostab ja viib ellu isikliku arenguplaani. Toetab meeskondi arengu planeerimisel, soovitades asjakohaseid töövahendeid. Hindab sekkumise mõju enda ja organisatsiooni arengule. Osaleb organisatsioonikultuuri kujundavate tegevuste ellu viimises.
Toetab organisatsiooni algatuste väljatöötamisega. Rakendab uuenduslikke juhtimisviise. Kasutab erinevaid meetodeid meeskondade ja organisatsiooni arendamiseks (näiteks tulemuslikkuse treenimine, pädevuste arendamine, töötajakogemuse kujundamine). Ennetab vastupanu kavandatud muudatustele, kaasates elluviimisesse organisatsioonisiseseid sidusrühmi ja korraldades sisekommunikatsiooni. Loob kultuuri, mis toetab proaktiivset tegutsemist, õppimist, arengut ja arendamist nii indiviidi kui organisatsiooni tasandil.Algatab ja juhib keeruliste väljakutsete lahendamist, pakkudes välja ja rakendades organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töövahendeid. Inspireerib teisi läbi tööle tähenduse loomise ning väärtuspõhise juhtimise. Loob teadmiste kultuuri, mis põhineb kogemuste ja asjatundlikkuse jagamisel. Viib ellu elukestvat õpet, edendades organisatsiooni ja indiviidide võimekust ning kasu ühiskonnale. Nõustab ja juhendab teisi eneseteadlikkuse suurendamisel.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT