Koolitus- ja arendustegevus

Koolitus- ja arendustegevus on organisatsiooni töötajaskonna oskuste, teadmiste ja hoiakute süsteemne kujundamine uute visioonide loomiseks ja olemasolevate elluviimiseks.

 

Kuidas avaldub koolitus- ja arendustegevuse pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Koolitus- ja arendustegevus Viib ellu koolitus-arendustegevusi sõnastades tegevuse lähteülesande ja hankides teostuseks tarvilikke ressursse. Valib probleemi lahendamiseks sobivaimad koolitus- ja arendustegevused, vajadusel koostab koolitusprogrammi. Kasutab erinevaid lähenemisviise tulemuslikkuse ja arengupotentsiaali määratlemisel, arendamisel ja säilitamisel nii üksikisiku kui rühma tasandil. Hindab koolitus-ja arendusmeetodite tulemuslikkust.Koostab pädevusmudeli või kirjeldab muul viisil tööülesannete elluviimiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud. Loob pädevuste olemasolu tagamiseks koolitus- ja arendusmeetodite plaani ja eelarve. Rakendab organisatsiooni jaoks kõige tõhusamaid töötajate arendamise ja pühendumuse soodustamise meetodeid. Hangib ja kasutab usaldusväärseid ja asjakohaseid andmeid töötajate segmenteerimiseks. Viib koostatud koolitus- ja arendustegevuste plaani ellu, jälgides eelarve täitmist ja soovitud tulemuste saavutamist.Kujundab teiste juhtide jaoks töövahendid, mis võimaldavad koostöös parimal moel tulemusi saavutada (näiteks tulemuslikkuse treenimine, eesmärgistamine, inimeste hindamine, muudatuste juhtimine, meeskonnatöö soodustamine, töötajakogemuse ja organisatsioonikultuuri kujundamine). Loob ja rakendab töötajate tugevuste, potentsiaali ja isikupäraste vajaduste tuvastamise süsteemi, mis arvestab nii töötaja kui organisatsiooni piirkondlikke ja globaalseid huvisid. On oma tegevuse ja otsustega eeskujuks õppiva ja paindliku organisatsiooni kujundamisel.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT