PARE 29. hooaja kokkuvõte

16. juunil sai punkti PARE 29.hooaeg. Tänavuse hooaja märksõnadena tõid parekad välja virtuaalsed kohtumised ja kohvihommikud, digitöö, uudsuse ja innovaatilisuse, sütitava energia. PAREt peetakse toetavaks professionaalseks kogukonnaks, mis näitab suunda ja on eeskujuks.

Koroonakriisiga seonduvate piirangute tõttu toimus enamik PARE tegevustest sel hooajal veebis. Hoidsime teadlikult koolitusgruppe väiksena, et saaksime piirangute leevenedes riske hajutades kokku tulla.

2020. aasta suvel lansseerisime PARE uue kodulehe. Kodulehega on aga nagu Tallinna linnaga, mis kunagi lõplikult valmis ei saa ja on pidevas arengus. Järgmisel hooajal on kavas parendada kodulehel teenuste ja toodete müüki  kasutajasõbralikumaks ning luua iseteeninduskeskkond parekatele.

Oktoobris toimus PARE esimene virtuaalne üldkoosolek ja eletrooniline hääletamine. Valisime uue juhatuse ja kaasajastasime põhikirja. Koos uue juhatusega loodi uued töörühmad – tööelu töörühm, PARE väärtuspakkumise töörühm, PARE juubeliaasta töörühm.

Novembris toimus PARE esimene hübriidkonverents „Uus reaalsus“, kus kuulutati välja personalivaldkonna silmapaistvamad tegijad. 2020. aasta mõjukaimaks personalijuhiks valiti Maria Kütt, südamega eestvedaja tiitli sai Helo Tamme, südamega arendaja Maarit Vabrit-Raadla, südamega uuendaja Karin Veski ja noor talent Sirli Spelman.

Talvel alustasime personalitöö pädevusmudeli väljatöötamist, kutsusime kokku ekspertkogu, kelle sisendiga jätkasid 4 eksperti – Maria Kütt, Irene Metsis, Karin Kuimet ja Egle Saska. PARE järgmise hooaja arenguprogrammid on välja töötatud just pädevusmudelis toodud kompetentside arendamiseks.

Sel hooajal toimus PAREs 39 võrgustiku üritust, enamik neist veebis. Tänu sellele on PAREs toimuv muutunud kättesaadavamaks üle Eesti. Osalejate arv kasvas märgatavalt.

Sügisel nägime kutsetaotlejate kasvu. Ja seda mitte koolilõpetajate arvelt, vaid juba personalivaldkonnas tegutsevate inimeste seas. Kui eelmisel hooajal oli 50 taotlejat, siis sel aastal kokku 62. Kokku väljastasime sel hooajal 51 kutsetunnistust. Kutsetunnistuse omanikele töötasime välja elektroonilise kutse märgise, mida kasutada oma CV-s, meilijaluses ja visuaalses kommunikatsioonis.

Kevadel korraldasime II personalijuhtimise häkatoni, esmakordselt virtuaalselt. Võitja tiimiks osutus Nefamps, kes pakkus lahenduse Nefabi virtuaalseteks õpiampsudeks. Ägedaid lahendusi sündis häkatonil teisigi. Tiimid töötavad ideedega edasi ja loodame peagi kuulda õpiampsude keskkonnast ja vaimse tervise riskianalüüsi tööriistast, mis organisatsioonides aitavad juhtimiskvaliteeti kasvatada.

Maikuus tähistasime personalijuhtimise päeva. Personalitöötajate olulisust märgati ka riigi tasandil – peaminister Kaja Kallas saatis personaliinimestele personalijuhtimise päeva puhul südamliku videotervituse. Pidulikul virtuaalsel galal tunnustasime konkursi Parim personaliprojekt 2021 võitjaid. Võitjaks nimetati Häirekeskuse projekt vaimse tervise virtuaalne esmaabikapp.

Sel hooajal toimusid ka muutused PARE kontoritiimis. Tööle asus arendusjuht Jaanika Siiroja, kelle ülesandeks PARE koolitus – ja arendustoodete arendamine. Märtsis alustas arendusnõunik Viire Täks, kes töötab organisatsioonidele inimeste juhtimise kvaliteedi mõõtmise tööriista. Juulist alustab projektijuht Elvi Prants, kes tegeleb liikmehalduse, kliendisuhtluse ja kutseeksamite korraldamisega.

Koostööd tegime Tööinspektsiooniga, Tööandjate Keskliiduga, Kaubanduskojaga, Kutsekojaga, Võrdse kohtlemise voliniku kantseleiga, Ametiühingute Keskliiduga, Töö- ja organisatsioonipsühholoogide liiduga, EAPMiga ning personalijuhtimist õpetavate kutse- ja ülikoolidega. Tallinna Ülikool tunnustas PAREt parima koolituspartneri tiitliga.  Koostöö PAREga on hinnatud.

PARE on oma tegijate nägu. Tänavu oli PAREs 92 vabatahtlikku, kes õhinapõhiselt panustavad. Ilma vabatahtliketa ei toimuks PAREs nii palju erinevaid üritusi, inspireerivaid koolitusi ja esinejaid, poleks sellist kogukonda nagu on täna. Tänu vabatahtlikele on PARE tugev erialaorganisatsioon.

Selgete sihtidega liigume peagi algavasse PARE 30. juubeli hooaega.