PARE kui tugev sotsiaalne partner poliitika ja seadusloome kujundamisel aastaks 2023

Aastakümneid on PARE suunanud oma tegevused organisatsiooni liikmete arendamisele, professionaalse võrgustiku ehitamisele ning parimate praktikate jagamisele. Seeläbi on PARE otseselt mõjutanud ettevõtete ja organisatsioonide sisest tööelu.

Oluliselt vähem on PARE osalenud Eesti tööelu mõjutavate poliitikate ning seadusloome kujundamisel, mistõttu nägi sel aastal ilmavalgust Tööelu töörühm, mida veavad tandemina PARE juhatuse liige Estel Pukk ja PARE tegevjuht Kärt Kinnas.

Pole uudiseks, et personalijuhid on tugevad ettevõtte sisse suunatud strateegiate, poliitikate, regulatsioonide ja kommunikatsiooni juhtimisel. Kuid oluliselt vähem teame seda, kuidas toimub seadusloome protsess, millal ja kuidas selles osaleda, kuidas efektiivselt suhelda nii poliitikute kui ministeeriumidega ja planeerida muudatuste juhtimist, mis puudutavad korraga kas kogu Eestist või suuremat hulka organisatsioone korraga. Kiireks kompetentsi kasvatamiseks otsustasime astuda kaks sammu:

  1. Kutsusime teadlikult töörühma liikmeteks personalijuhte, kes on töötanud nii avalikus- kui erasektoris, eri valdkonna organisatsioonides ning on kas juriidilise või avaliku halduse haridusega. Nii sai kokku ligi 20 liikmeline grupp ekspertidest, kellel on tänu töökogemusele laiem vaade Eesti tööelule ning huvi seda paremaks muuta.
  2. Korraldasime koolituste sarja, et saada juurde tarkust ja innustust oma ala ekspertidelt:
  • Eesti ühe tugevaima erialaliidu ITLi tegevjuht Jüri Jõema jagas näpunäiteid, kuidas leppida kokku pikaajaline plaan ning sellest lähtuvalt teadlikult oma seadusloomes osalemise tegevust korraldada.
  • Kuidas sünnivad seadused? Milline on õigusloome teekond ning millises etapis saavad sidusrühmad kaasa rääkida? Mis on väljatöötamiskavatsus ja mõjude hindamine? Mida ootavad eelnõude koostajad sidusrühmadelt, milline tagasiside on väärtuslik? Kuidas saaks PARE olla parem õigusloome partner ministeeriumitele? – nendele küsimustele aitasid vastata Hedman Partners Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Seppel ja Justiitsministeeriumi nõunik Henrik Trasberg.

Aprillis plaanime töörühmaga leppida kokku teemad, millele sel aastal teadlikult keskenduda ning tegevuskava, kuidas muuta PARE laiemale avalikkusele nähtavaks kui arvestatav sotsiaalne partner tööelu küsimustes.