PARE siht 2025

  • Aastal 2025 on PARE  tunnustatud sotsiaalne partner tööelu valdkonnas. Soovime, et personalijuhtimise valdkonna hääl loeb nii koalitsioonilepingu koostamisel kui seadusandluse väljatöötamisel ja avaliku mõtteruumi kujundamisel.

 

  • PARE seisab hea inimeste juhtimise alaste teadmiste ja oskuste arendamise eest. PARE siht on olla personalitöötajate ja juhtide esimene valik enese harimisel tööelu valdkonna teemades.

 

  • Lähtume oma tegemistes teadmisest, et personalijuhtimine on igas organisatsioonis võtmetähtsusega valdkond. Personalijuht on juhtkonna liige ning finantskirjaoskusega tervikut ja konteksti tajuv liider.

 

  • Aastaks 2025 on Eestis kanda kinnitanud organisatsioonide inimeste juhtimise kvaliteeti mõõtev PARE juhtimisbaromeeter. Järjepidev juhtimise arendamine on hea tööandja jaoks sama oluline kui sotsiaalne vastutustundlikkus või peresõbralikkus.

 

  • PARE tegutseb järjepidevalt kogukonna tunde eest. Seisame hea liikmete vaheliste suhete ehk PARE võrgustiku hoidmise ja arendamise eest.

 

PARE juhatus on sihte paika pannes hoidnud silme ees Eesti 2035 visiooni. Anname oma panuse hooliva, koostöömeelse ja avatud Eesti kujunemisse.