PARE klubid ja HR laborid

Pika traditsiooniga PARE klubid on suunatud PARE liikmetele ja kõigile teistele valdkonnast huvitatutele. Klubid on hariva ja kontakte loova-hoidva suunitlusega.

PARE klubid on koht, kus:

  • kohtud kolleegidega
  • sõlmid uusi kontakte
  • kuuled personalitöö valdkonna tegemistest erinevates asutustes

Igas klubis keskendutakse aktuaalsele personalijuhtimise temaatikale, tehakse tutvust organisatsiooni arendusprojekti või lahendamist vajava probleemiga, saadakse ülevaade väärtuslikest uuringutest vms. Klubide lahutamatuks osaks on sisuline diskussioon kolleegidega.

PARE klubitegevust viiakse ellu kuues regioonis – Tallinnas, Pärnus, Tartus, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Järvamaal.

Lisaks traditsioonilistele klubidele on võimalus osaleda ka PARE veebiklubides – kasuta võimalust ja saa osa põnevatest vestlustest, kogu lihtsalt infot või jaga kogemusi!

Lisainfo klubide ja HR laborite kohta leiad meie sündmuste kalendrist.

HR laborid

PARE HR laborite eesmärgiks on toetada uute ideede ning vajalike muudatuste edukat ja efektiivset elluviimist. HR labor toimib kogemuse jagamise põhimõttel, pakkudes erinevaid võimalusi hea lahenduseni jõudmiseks ning aidates sul saada oma ideedele tagasipeegeldust.

Oma teema/küsimus/väljakutse või organisatsioonisisene projekt/idee, mille osas kaasamõtlemist soovid, esita aadressile Kadri@pare.ee.

Mitteliikmetel on võimalik osaleda PARE klubides ja HR laborites osalustasu eest.
Ühes klubis või HR laboris osalemise hind on 40 eurot, millele lisandub käibemaks. Tasumine toimub arve alusel.

NB! Osalemise tühistamisest palume teatada vähemalt 24 tundi enne klubi toimumise aega info@pare.ee või telefonil 58551212.  Kui tühistad klubis osalemise vähem kui 24 tundi enne klubi toimumist või ei ilmu kohale, on PARE-l õigus küsida mitteilmumistasu 40 eurot+km.