Tööalase ärakasutamise teemal on ilmunud kaks lühiülevaadet ettevõtetele ja ametiasutustele

Euroopa Liidu rahastatud projekti FLOW käigus on valminud kaks uut poliitikaülevaadet tööalase ärakasutamise kohta. Neis on esitatud peamised soovitused, kuidas suurendada ettevõtete ja ametiasutuste suutlikkust avastada, uurida ja ennetada tööjõu ärakasutamist. Neljaleheküljelised lühiülevaated on välja töötanud Kuritegude Ennetamise ja Ohjamise ÜRO Euroopa Instituut (HEUNI) koos partneritega.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teaduri Anna Markina sõnul on viimastel aastatel kogu maailmas ja ka Euroopas sellistes sektorites nagu ehitus, restoranid, koristus ja põllumajandus paljastatud arvukalt inimkaubanduse ning tööjõu ärakasutamise juhtumeid. „Paberil võib kõik tunduda seaduslik, kuid tegelikkuses võivad ärakasutatud võõrtöötajad töötada pikka aega kehvades tingimustes, mis ei vasta riiklikele normidele, ja sealjuures pole neil võimalust oma olukorda muuta,“ rääkis Markina.

Töö või teenuste sisseostmine alltöövõtjate või tarnijate kaudu ja renditöötajate kasutamine paindlikes töösuhetes suurendavad tööjõu ärakasutamise ohtu. „Võõrtöötajate õiguste kaitsmiseks on nii ettevõtted kui ka õiguskaitse- ja kontrolliasutused kohustatud pöörama tähelepanu inimkaubanduse ja tööjõu ärakasutamise ohule ning hoolitsema selle eest, et ärakasutatud töötajatele oleks tagatud õiguskaitsevahendid,“ lisas ta.

Poliitikaülevaates „Uus abimaterjal ettevõtjale tööalase ärakasutamise ja inimkaubanduse lõpetamiseks kohalikus alltöövõtuahelas“ kirjeldatakse üldjoontes, kuidas ületada ettevõtjate ees seisvaid raskusi keeruliste tarneahelate juhtimisel, ja selgitatakse, mil moel võib tööjõu ärakasutamine ettevõtteid mõjutada. Lisaks peamistele normidele ja õigusaktidele, milles on ette nähtud sotsiaalse vastutuse ning inimõigustega seotud tegevused, sisaldab poliitikaülevaade konkreetseid vahendeid, mida ettevõtete esindajad saavad kasutada ennetavate meetmete võtmiseks. 

Poliitikaülevaade „Kuidas avastada tööalast ärakasutamist ja sel eesmärgil toimuvat inimkaubandust? Teekond eduka uurimiseni“ keskendub tööalast ärakasutamist uurivate õiguskaitseasutuste ülesannetele ja ning pakub lahendusi lünkade kõrvaldamiseks.

Abimaterjalid on avaldatud elektrooniliste väljaannetena ja need saab alla laadida ka HEUNI veebilehelt teemaploki “Project materials” alt (vt lehe paremal serval).

Lisamaterjalide või koolituse vastu huvi tundvatel spetsialistidel soovitatakse pöörduda projekti eestvedajate poole.

Projekt FLOW kestab 2020. aasta lõpuni ja selle kohta saab lähemalt lugeda HEUNI veebilehelt. Projekti viivad ellu Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Kuritegude Ennetamise ja Ohjamise ÜRO Euroopa  Instituut (HEUNI), Läti Siseministeerium ja Bulgaaria Demokraatiauuringute Keskus. Eestist on partneritena kaasatud ka Justiitsministeerium ja MTÜ Living for Tomorrow.

Lisateave: Anna Markina, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kriminoloogia teadur, 5557 3302, anna.markina@ut.ee