Virtuaalne kohvihommik: Terviseedendus Tervise Arengu Instituudis

PARE  kohvihommiku külaline Tervise Arengu Instituudi (TAI) personalijuht Riini Saluri jagas oma kogemust organisatsiooni panustamisel töötajate tervisedendamisse. TAI tervisedenduslikud tegevused on tihedalt seotud rahva tervise teadusliku uurimisega. Organisatsiooni teadlased uurivad nii teadaolevate riskitegurite mõju kui seda, mil määral on võimalik haigusi tervisliku elustiili ja/või riskiteguritele asjakohase tähelepanu pööramise abil ennetada (TAI koduleht,2020). Riini sõnul teeb igaüks oma valikud ise, aga tööandjana saame luua tervist soosiva keskkonda, mis pakuks  töötajatele võimalusi teha tervislikke valikuid. Tööandjal on võimalik luua tervislikku eluviisi soosivat füüsilist töökeskkonna ja hoida head psühhosotsiaalset keskkonda.

Füüsilises töökeskkonnas pakume töötajale töö- ja isikukaitsevahendeid. Peame arvestama, et ümbritsev keskkond on pidevas muutumises ning hindama, mis on see, mida me oma töötajatele pakume terviseriskide ennetamiseks ja vähendamiseks.

Psühhosotsiaalse keskkonna loomisel on suur roll juhtidel ja juhtimiskultuuril. Silma tuleb peal hoida sellel, kuidas töö on korraldatud töö- ja eraelu tasakaalu säilitamiseks. Sotsiaalne võrgustik ei ole kunagi olnud nii suure tähelepanu all, kui nüüd kaugtöö kontekstis.

Riini tõi näiteid, mida teeb TAI oma töötajate tervisedenduseks:

  • 30- minutiline rabamatk, mida töötajad kasutavad usinalt suhtlemiseks või liikumiskoosoleku läbiviimiseks.
  • majasisene terviserada, mis omakorda paneb liikuma ja rajal ülesandeid lahendama
  • TAI spordisaal ja ringtreeningud. Organisatsioonis on töötajad, kes on ise ka treenerid ja teevad töötajatele ringtreeninguid ja näidistrenni nädalaid, kus igaüks saab valida endale sobiva.
  • Näiteks südamekuul sai korraldatud viktoriinilaadne orienteerumismäng. Mäng pani liikuma ja juhtis tähelepanu südame tervisele.
  • Riskikäitumise vähendamisele suunatud tegevused. Üritustel ei pakuta töötajatele alkoholi, vaid alternatiive alkoholile. Nii korraldati töötajatele alkoholivaba kokteilide koolitus ja võeti osa üleriigilisest kampaaniast „Septembris ei joo“. Üritusel oli samuti heade mõtete purk, kuhu sai kirja panna alternatiivtegevusi lõõgastumiseks.
  • Ühiskondlikud talgud. Näiteks puugitalgud värskes õhus.
  • Erinevad infostendid ja juhised. Vahetame plakateid, roll-up’e jm, et suunata ja juhtida tähelepanu.

Riini sõnul on suur roll tööandjal toitumisele suunatud tegevustel töökohal. Tööandjal on meil võimalik luua keskkond, kus iga töötaja saab teha endale sobilikke tervislikke valikuid. TAIs on loodud kohvikus võimalused, kus on võimalik valida toredaid taimseid tervislikke sööke.

TAI toitumisele suunatud näited:

  • Toitlustajaga on kokku lepitud taimsed valikud lõunapakkumises. TAI põhimõte on igaühele pakkuda toidu rikastamiseks erinevaid salateid. TAI on arvestanud sellega, et pakkuda kõigile tervislikke toite.
  • Üritustel, seminaride pausidel on küpsiste asemel smuutid, puuviljad ja tervislikud snäkid, mis on kõigi poolt hästi vastu võetud.
  • Suvel on käisid Toidubussid regulaarselt TAI maja ees, mille valikus on salatid, taimsed toidud ja palju muud. TAI on kokku leppinudteenusepakkujaga menüü, mis rikastab töötajate tervisliku toidu valikuid lisaks tavapärasele kohvikule.

Psühholoogilise keskkonna loomisel on oluline roll ühisüritustel ja juhtimiskultuuri edendamisel. Tööandja saab luua psühholoogilise nõustamine võimaluse, korraldada seminare ja koolitusi teadlikkuse tõstmiseks.

TAI kodulehelt on võimalik leida igapäeva tööks olulisi informatsioone tervise edendamise teemadel.

 

Kokkuvõtte kohvihommikust tegi Mari-Liis Küla