KOOLITUS

Koolitus- ja arendustegevus organisatsioonis

Taust

Organisatsiooni arengu seisukohalt on oluline mõista, kuidas toetada sealsete inimeste arengut ja õppimist. Koolitusmoodul “Koolitus- ja arendustegevus organisatsioonis” tutvustab terviklikult koolitus- ja arendusprotsessi osasid ning aitab mõista, mil moel oma organisatsioonis arendustegevust korraldada. Tutvud tänaste- ja tulevikutrendide ning parimate praktikatega inimeste arendamises organisatsioonides.

Koolitusele on oodatud
 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).
Teemad
 • Õppimine organisatsioonis ja töötajate arendamise põhimõtted. Tulevikutrendid ja kompetentsid.
 • Koolitus- ja arendusprotsess organisatsioonis
  – Arendusvajaduse hindamine
  – Erinevate osapoolte rollid arendusprotsessis
  – Ressursside planeerimine
  – Sobivate meetodite valik ja programmi koostamine
  – Protsessi korraldamine
  – Tulemuslikkuse hindamine ja analüüs
 • Parimad praktikad inimeste arendamisel organisatsioonis
Kuidas õpe toimub?

Koolitus kombineerib iseseisvat e-õpet ning koolitaja ja grupiga läbiviidavat praktilist seminari.

E-õppes (Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida videoloengu ja lugemismaterjalid ning teha praktilise ülesande. Praktikumis (mis toimub kas PARE õppeklassis või virtuaalselt) kohtutakse koolitaja ning teiste grupiliikmetega temaatilisteks grupiaruteludeks ja -ülesanneteks.

Koolitus on osa arenguprogrammist “Personalitöö baasoskused”, mille programmiga saad tutvuda SIIN.

Aeg ja maht

Õppeperiood (sh materjalide läbimine e-õppekeskkonnas) 13.01-27.01.2022 (4 akad h)

Kontaktseminar: 27.01.2022 (4 akad h)

Hind

PARE liikmele: 199€+km

Teistele osalejatele: 279€+km

 

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

Koolitaja:

Helina Kibar, konsultant ja lektor, Tallinna Ülikool

Helina Kibar on hariduselt andragoog, lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste valdkonnas ja magistrikraadi  samas ülikoolis andragoogika erialal. Ta on pikalt töötanud meeskonna juhina administratiiv valdkondades (koolitus, personal, rahvusvaheline personal, haldus)  luues tugeva kompetentsikeskuse erinevates organisatsioonides. Ta tunneb väga hästi täiendkoolituse ja hariduse valdkonda,  olles olnud 9 aastat lektor Tallinna Ülikoolis magistritasemel ning juhendades mitmeid magistritöid.  Viimastel aastatel on Helina töötanud koolitaja ja konsultandina nõustades  organisatsioone, ettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi . Tema peamised koolitusvaldkonnad on olnud  hariduse  ja täiskasvanu õppimise valdkonnas,  koolitusprotsessi juhtimise arendamisel.

Helinal on täiskasvanukoolitaja kutse tasemel 7, personaaltreeneri tase EFQ4, samuti on ta täiskasvanuhariduse saadik EPALE juures.

 

 

Lisainfo

Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on tervikprogrammi läbivatel osalejatel. Koha tagab registreerimisjärgne kinnituskiri ja osalustasu maksmine.

Koolitusmooduli läbimisel ja koduse töö/testi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

 

 • Õppekava nimetus: Koolitus- ja arendustegevus organisatsioonis
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: koolitusel osalenu tunneb organisatsioonilise õppimise ja töötajate arendamise põhimõtteid, trende ja parimaid praktikaid; teab, kuidas korraldada koolitus- ja arendusprotsessi organisatsioonis ning oskab sellest lähtuvalt teostada põhilisi koolitus- ja arendustegevuse korraldamisega seotud tööülesandeid.
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 8 akadeemilist tundi, sh iseseisev e-õpe (materjalide ja testi läbimine) 4 akad h, kontaktõppeseminar 4 akad h
 • Õppe sisu: Koolitus on loodud PARE personalitöö pädevusmudeli ning 5. taseme personalispetsialisti kutseraamistiku põhjal.
 • Õppe keel: eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub e-õppekeskkonnas (MoodleCloud, BigBlueButton) ning PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Iseseisev e-õpe (video, lugemismaterjalid, temaatilised harjutused) ning praktikum grupitööde ja harjutustega.
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad materjalid (õppevideod, lugemismaterjalid, slaidid) laetakse MoodleCloud e-õppekeskkonda.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse õpitulemuste saavutamist testiga tõendanud osalejatele tunnistus
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviija tunneb põhjalikult õpetatavat teemat ning on selle valdkonna suundumuste ja praktikatega.
Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn