Kutsesüsteem

Igale kutsele vastab kutsestandard ning selle abil on võimalik hinnata oskusi ja anda välja kutsetunnistus. Kutsestandard sisaldab vastava taseme kutsekirjeldust ning hariduse, teadmiste, oskuste ja kogemuste nõudeid.

Personalitöö kutsealal on neli kutset: personalispetsialist, tase 5 (sh spetsialiseerumised); personalijuht, tase 6 (sh spetsialiseerumised); personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8.

 

Personalispetsialist 5. taseme kutsestandardi leiate siit

 1. taset saab taotleda kas tervikkutsena või valides ühe järgnevatest spetsialiseerumistest:
 • Värbamisspetsialist, EKR tase 5
 • Koolitusspetsialist, EKR tase 5
 • Personaliarvestusspetsialist, EKR tase 5

Personalijuhi 6. taseme kutsestandardi leiate siit

 1. taset saab taotleda kas tervikkutsena või valides ühe järgnevatest spetsialiseerumistest:
 • Värbamisjuht, EKR tase 6
 • Koolitusjuht, EKR tase 6
 • Tasustamise valdkonna juht, tase 6

Personalijuhi 7. taseme kutsestandardi leiate siit

Personalijuhi 8. taseme kutsestandardi leiate siit

 • Standard ja omandatud kutsetunnistus annavad saavutatud erialases tasemes selguse ning võimaldavad planeerida oma arengut ja karjääri.
 • Tööandjad ja personalijuhid saavad kutsestandardist lähtuda sobivate teadmiste ja oskustega töötajaid värvates, ametijuhendeid koostades ning töötajate täienduskoolitusi kavandades.
 • Personalitöö valdkonna õpilastele annab kutsestandard teavet vajalike teadmiste ja oskuste kohta.
 • Oma ekspertiisile kinnituse saamine.
 • Eristumine tööturul, konkurentsieelis.
 • Kehtib nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil (EQF). Vanad Lääne-Euroopa kultuurid peavad väga sertifikaatidest lugu.
 • Oma töökogemuse valideerimine ehk enda oskuste võrdlemine standardites kirjeldatuga.
 • Võimaldab brändida oma persooni (persoonibränding).
 • Oma ala ekspertide hinnang Sinu kogemusele.
 • Enesearendamine (oma arenguvajaduste väljaselgitamine).
 • Kooli lõpetamine (tasemeõppe puhul).
 • Enesekindlus noorele personalitöötajale.