Kutsesüsteem

Igale kutsele vastab kutsestandard ning selle abil on võimalik hinnata oskusi ja anda välja kutsetunnistus. Kutsestandard sisaldab vastava taseme kutsekirjeldust ning hariduse, teadmiste, oskuste ja kogemuste nõudeid.

Personalitöö kutsealal on neli kutset: personalispetsialist, tase 5 (sh spetsialiseerumised); personalijuht, tase 6 (sh spetsialiseerumised); personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8.

 

Personalispetsialist 5. taseme kutsestandardi leiate siit

  1. taset saab taotleda kas tervikkutsena või valides ühe järgnevatest spetsialiseerumistest:
  • Värbamisspetsialist, EKR tase 5
  • Koolitusspetsialist, EKR tase 5
  • Personaliarvestusspetsialist, EKR tase 5

Personalijuhi 6. taseme kutsestandardi leiate siit

  1. taset saab taotleda kas tervikkutsena või valides ühe järgnevatest spetsialiseerumistest:
  • Värbamisjuht, EKR tase 6
  • Koolitusjuht, EKR tase 6
  • Tasustamise valdkonna juht, tase 6

Personalijuhi 7. taseme kutsestandardi leiate siit

Personalijuhi 8. taseme kutsestandardi leiate siit