Konkursid

Tunnustame personalitöö valdkonna häid praktikaid ja mõjusaid eeskujusid.

Personalijuhtimise häkaton

Personalijuhtimise häkatonil viime kokku ettevõtted, personalijuhtimise eksperdid ja tudengid, et leida inimeste juhtimises uuenduslikke lahendusi ja tõsta ettevõtete juhtimiskvaliteeti.

LOE EDASI

Mõjukaim Personalijuht

Mõjukaima Personalijuhi tiitliga tunnustame valdkonna väljapaistvamaid tegijaid, et väärtustada personalijuhtimise rolli organisatsioonide strateegilises juhtimises, aidates seeläbi kaasa juhtimiskultuuri taseme tõstmisele, Eesti organisatsioonide arengule ja konkurentsivõimele.

LOE EDASI

PARIM PERSONALIPROJEKT

Alates 2000ndast aastast tunnustab PARE väljapaistvate personalijuhtimisalaste uurimustööde autoreid konkursi Parim Potentsiaal Personalijuhtimises raames. Selle konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning väärtustada personalijuhtimist kui eriala.

LOE EDASI

KAUGTÖÖ TEGIJA

PARE on Targa Töö Ühingule partneriks Kaugtöö Tegija märgise väljaandmisel. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Märgist on võimalik taotleda kord aastas. Osalema on oodatud kõik nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted.

LOE EDASI

PARIM JUHT

Konkursi eesmärk on väärtustada Eestis tegutsevate organisatsioonide juhtide hulgas tarka ja väärtuspõhist inimeste juhtimist ning toetada inimeste juhtimise arendamist parimate edulugude ja eeskujude tunnustamise ning esile tõstmise kaudu. Konkurss soovib ühiskondlikul tasandil juhtida tähelepanu inimeste juhtimise olulisusele organisatsiooni tulemuste saavutamisel, tõsta juhtimiskvaliteeti ning koos sellega Eesti tööelu kvaliteeti.

LOE EDASI