PARIM PERSONALIPROJEKT

Konkursi eesmärk on tuua esile hästi korraldatud personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua PARE liikmetele võimalused parima kogemuse vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada valdkonna professionaalide tööd.    

Konkursiga Parim Personaliprojekt tunnustab Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE Eesti organisatsioonides ellu viidud uuenduslikke ja edukaid inimeste juhtimist ja arendamist ning organisatsiooni tegevust tõhustavaid projekte.   

KEDA OODATAKSE KONKURSILE OSALEMA?

Konkursil on oodatud osalema organisatsioone esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni juhtimises või personalitöö projektides. Osalemine on avatud era- ja avaliku sektori organisatsioonidele ning personaliteenuste pakkujatele.  

Kvalifitseerumise tingimused

Konkursile kvalifitseeruvad eelneva kalendriaasta (2020) algusest kuni konkursi väljakuulutamiseni (22.03.21) lõpetatud projektid, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi, tõhususe või mõjususe kasvu.  

Projektide sisu ja ulatus ei ole limiteeritud, kuid konkursil varem osalenud projektid uuesti kandideerida ei saa. 

Konkursil on oodatud osalema organisatsioone esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni juhtimises või personalitöö projektides. Arvesse lähevad kõik Eestis tegutsevad organisatsioonid, sõltumata nende suurusest või töötajate arvust.

KATEGOORIAD

Lisaks üldkategooriale (võitja valitakse kõikide esitatud projektide hulgast), on konkursil erikategooriad: 

 1. Vähenenud töövõimega töötajate kaasaja tunnustus organisatsioonile, kes on välja töötanud ja edukalt rakendanud lahendusi vähenenud töövõimega töötajate kaasamiseks tööellu; 
 2. Soolise võrdõiguslikkuse edendaja tunnustus organisatsioonile, kes on edukalt rakendanud soolist võrdõiguslikkust edendavaid meetmeid ja põhimõtteid töökohal;
 3. Parima teenusepakkuja projekti tunnustus personaliteenuseid põhitegevusena pakkuvale organisatsioonile, kes on välja töötanud ja edukalt rakendanud innovaatilise lahenduse koostöös oma klientide või kasutajatega. 

MIS ON KONKURSI TÄHTAEG JA KUIDAS PROJEKT ESITADA?

Konkursile projektide esitamise tähtaeg on 30. aprill 2021

Projekti esitamiseks konkursile tuleb täita ankeet (projekti nimi, projektijuhi nimi ja kontaktandmed, organisatsiooni nimi, tegevusvaldkond ja töötajate arv), kuhu lisada viide projekti tutvustavale lühivideole üldlevinud formaadis(mov, avi, mpeg, mp4, wmv jne) keskkonnas (Dropbox, Google Drive, WeTransfer vms), kust korraldajal on võimalik see alla laadida. 

Video peab kuni viie minuti jooksul kirjeldama:  

 • milline oli olukord enne projekti 
 • kes olid projektimeeskonda kaasatud, sh välised partnerid või konsultandid 
 • projekti lühikirjeldus 
 • olukord pärast projekti ja tulemused 
 • millist väärtust või mõju (organisatsioonile, kliendile, kasutajale, töötajale, majandustulemustele, kogukonnale jms) projekt lõi  

Video peab olema eesti keeles, subtiitrite kasutamine on lubatud ja oodatud. Video kvaliteeti ei hinnata, kuid heli ja pilt peavad olema arusaadavad.  

Info konkursile laekunud projektidest ja konkursi tulemustest avaldatakse PARE koduleheküljel ja sotsiaalmeediakanalites.

HINDAMISKRITEERIUMID

Projekti hinnatakse esitatud video ja projekti kirjaliku tutvustuse alusel.

Hindamiskriteeriumiteks on:

 • projekti mõju organisatsioonis (seos strateegiliste eesmärkidega, olulise probleemi lahendamine, mõju majandustulemustele, töötajate või klientide rahulolule või kogukonnale laiemalt)
 • rakendatavus teistes organisatsioonides
 • projekti ülesehitus, selle läbimõeldus ja süsteemsus

Konkursile laekunud projekte hindab ekspertidest koosnev žürii. Žüriil on õigus vajadusel auhindu ümber jagada või mitte välja anda.

VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE

Võitjad kuulutatakse välja rahvusvahelisel personalijuhtimise päeval 20. mail 2021.

PARE annab võitjale auhinnaks 2022. aasta PARE konverentsi tasuta osaluspaketi.

KANDIDEERI
Konkurss Parim personaliprojekt 2020

2020. aastal esitati konkursile 15 projekti 12 erinevast organisatsioonist. Kärt Kinnas, PARE tegevjuht: „Konkursile laekunud personaliprojektid peegeldavad tööandjate 2019. aasta väljakutseid tööjõupuudusele lahenduste otsimisel. Värbamises loodi silmapaistvaid lahendusi ning rohkem pöörati tähelepanu tööandja brändingule. Ka töötajate heaolu ja arengu toetamine on olnud tööandjate fookuses. Avaliku sektori organisatsioonid on panustanud personalitöö efektiivsemale korraldamisele.“

Personalivaldkonna ekspertidest koosnev žürii valis 3 finalisti:

Parimaks personaliprojektiks tunnistati Politsei- ja Piirivalveameti värbamisprojekt „Tagasiotsitavad“, mille eesmärgiks oli tuua tagasi PPA ridadesse endised politseiametnikud ja piirivalvurid, kes on mingil põhjusel teenistusest on lahkunud. Projekti tulemusena naasis teenistusse 61 inimest ning hoiti kokku 1,5 miljonit eurot.

PARE juhatuse aseesimees ja žürii liige Veiko Valkiainen tundis heameelt, et žürii oli otsuses üksmeelne. „Politsei- ja Piirivalveameti endiste töötajate värbamise projektist joomistus selgelt välja, et inimestele läheb korda töö kui kutsumus ja teisalt soojus, millega endine tööandja oma varasemaid töötajaid tagasi ootas.  See on siiras ja ehe! Tubli töö, Politsei- ja Piirivalveamet! „ tunnustab Veiko Valkiainen.