PARIM PERSONALIPROJEKT

Parima Personaliprojekti konkursi eesmärk on tõsta personalitöö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada valdkonna professionaalide tööd.

Konkursi käigus kogutakse, avalikustatakse ja hinnatakse Eesti organisatsioonides läbiviidud inimressursi juhtimise ja arendamise projekte ning premeeritakse parimaid.

Konkursil on oodatud osalema organisatsioone esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni juhtimises või personalitöö projektides. Arvesse lähevad kõik Eestis tegutsevad organisatsioonid, sõltumata nende suurusest või töötajate arvust.

Konkursil hinnatakse projekti, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi või efektiivsuse kasvu, kahes erinevas kategoorias:

  • väikesed organisatsioonid (1-49 töötajat)
  • keskmised ja suured organisatsioonid (50 ja rohkem töötajat)

Erikategooriana hinnatakse projekte, kus on välja töötatud ja edukalt rakendatud innovaatilisi lahendusi vähenenud töövõimega töötajate värbamiseks/palkamiseks/kaasamiseks tööellu. Tegemist peab olema lahenduse või ideega, millest teised tööandjad saavad eeskuju võtta ja oma vajadustele vastavaks kohendades kasutusele võtta. Tegemist võib olla nii füüsilise uuendusega, töökorraldusliku lahendusega, sisekommunikatsiooniga vm.

Projektide sisu ja ulatus ei ole limiteeritud, kuid konkursil varem osalenud projektid uuesti kandideerida ei saa.

Hindamiskriteeriumid
Projekti hinnatakse esitatud kuni kahe leheküljelise projekti kirjaliku tutvustuse alusel.
Hindamiskriteeriumiteks on:

  • projekti innovaatilisus,
  • projekti olulisus, väärtus organisatsiooni kontekstis (kliendi, organisatsiooni, töötaja ning omaniku seisukohalt),
  • projekti teostamisest tulenenud/tulenev efekt, projekti tulemuse mõju organisatsiooni majandustulemustele,
  • projekti ülesehitus, selle läbimõeldus ja süsteemsus,
  • rakendatavus teistes organisatsioonides,
  • projekti esitlus.

Konkursile laekunud projekte hindab ekspertidest koosnev žürii. Žüriil on õigus vajadusel auhindu ümber jagada või mitte välja anda.

Võitjad kuulutatakse välja iga-aastasel PARE Personalijuhtimise konverentsil aprillikuus.

KANDIDEERI