PARIM PERSONALIPROJEKT

Konkursi eesmärk on tuua esile hästi korraldatud personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua PARE liikmetele võimalused parima kogemuse vahetamiseks inimressursi valdkonnas ning tunnustada valdkonna professionaalide tööd.    

Konkursiga Parim Personaliprojekt tunnustab Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE Eesti organisatsioonides ellu viidud uuenduslikke ja edukaid inimeste juhtimist ja arendamist ning organisatsiooni tegevust tõhustavaid projekte.   

KEDA OODATAKSE KONKURSILE OSALEMA?

Konkursil on oodatud osalema organisatsioone esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni juhtimises või personalitöö projektides. Osalemine on avatud era- ja avaliku sektori organisatsioonidele ning personaliteenuste pakkujatele.  

Kvalifitseerumise tingimused

Konkursile kvalifitseeruvad eelneva kalendriaasta algusest kuni konkursi väljakuulutamiseni lõpetatud projektid, mis on toonud kaasa organisatsiooni juhtimises, personalitöös või selle alalõikudes kvaliteedi, tõhususe või mõjususe kasvu.  

Projektide sisu ja ulatus ei ole limiteeritud, kuid konkursil varem osalenud projektid uuesti kandideerida ei saa. 

Konkursil on oodatud osalema organisatsioone esindavad isikud või meeskonnad, kes osalevad organisatsiooni juhtimises või personalitöö projektides. Arvesse lähevad kõik Eestis tegutsevad organisatsioonid, sõltumata nende suurusest või töötajate arvust.

HINDAMISKRITEERIUMID

Projekti hinnatakse esitatud video ja projekti kirjaliku tutvustuse alusel.

Hindamiskriteeriumiteks on:

  • projekti mõju organisatsioonis (seos strateegiliste eesmärkidega, olulise probleemi lahendamine, mõju majandustulemustele, töötajate või klientide rahulolule või kogukonnale laiemalt)
  • rakendatavus teistes organisatsioonides
  • projekti ülesehitus, selle läbimõeldus ja süsteemsus

Konkursile laekunud projekte hindab ekspertidest koosnev žürii. Žüriil on õigus vajadusel auhindu ümber jagada või mitte välja anda.

Järgmine konkurss toimub 2022. aasta kevadel. 

Konkurss Parim personaliprojekt 2021

2021. aastal esitati konkursile 18 projekti 13 erinevast organisatsioonist. Kärt Kinnas, PARE tegevjuht: „Sel aastal laekunud personaliprojektides on enim projekte seotud kaugtöö korraldamisega, töötajate tervise ja heaolu edendamisega või uuenduslike õppimislahendustega. On hea meel tõdeda, et aina rohkem pööratakse organisatsioonides tähelepanu juhtimiskultuuri edendamisele ja töötajakogemuse loomisele.“

Tutvu esitatud projektidega:

Coursy Uue töötaja virtuaalne sisseelamine Elisas
Eesti Energia Digitaalse töökultuuri edendamine
Eesti Energia Juhtide suveakadeemia 2020
Eesti Energia Töötajakogemuse edendamine
Elisa Igapäevajuhtimise moodul
Guava HR Tasuta kriisikommunikatsioon ettevõtetele
Häirekeskus Vaimse tervise esmaabikapp
Helmes Eduka kaugtöö eksperiment
InCap Peresõbralik tööandja
Kaitseministeerium Julgeolekukuu
Luminor Digiplatvormi TeamTailor juurutamine
SEB Tervisekindlustus töötajatele
SMIT Klikga smitikaks
Swedbank Julge hoolida
Swedbank Linkedin Learning juurutamine
Swedbank Organisatsiooni toetamine Covidi ajal
Telia #kooskodus
Telia Terves kehas terve vaim

2020. aastal esitati konkursile 15 projekti 12 erinevast organisatsioonist. Kärt Kinnas, PARE tegevjuht: „Konkursile laekunud personaliprojektid peegeldavad tööandjate 2019. aasta väljakutseid tööjõupuudusele lahenduste otsimisel. Värbamises loodi silmapaistvaid lahendusi ning rohkem pöörati tähelepanu tööandja brändingule. Ka töötajate heaolu ja arengu toetamine on olnud tööandjate fookuses. Avaliku sektori organisatsioonid on panustanud personalitöö efektiivsemale korraldamisele.“

Personalivaldkonna ekspertidest koosnev žürii valis 3 finalisti:

Parimaks personaliprojektiks tunnistati Politsei- ja Piirivalveameti värbamisprojekt „Tagasiotsitavad“, mille eesmärgiks oli tuua tagasi PPA ridadesse endised politseiametnikud ja piirivalvurid, kes on mingil põhjusel teenistusest on lahkunud. Projekti tulemusena naasis teenistusse 61 inimest ning hoiti kokku 1,5 miljonit eurot.

PARE juhatuse aseesimees ja žürii liige Veiko Valkiainen tundis heameelt, et žürii oli otsuses üksmeelne. „Politsei- ja Piirivalveameti endiste töötajate värbamise projektist joomistus selgelt välja, et inimestele läheb korda töö kui kutsumus ja teisalt soojus, millega endine tööandja oma varasemaid töötajaid tagasi ootas.  See on siiras ja ehe! Tubli töö, Politsei- ja Piirivalveamet! „ tunnustab Veiko Valkiainen.