Mõjukaim Personalijuht

Iga-aastaselt valivad PARE liikmed Mõjukaimat Personalijuhti.

Organisatsiooni edukus sõltub tema inimestest. Personalijuhtimise roll organisatsioonile sobiliku kultuuri arendamisel ja tulemuslike töösuhete kujundamisel on muutumas üha olulisemaks.


Mõjukaima Personalijuhi tiitliga tunnustame valdkonna väljapaistvamaid tegijaid, et väärtustada personalijuhtimise rolli organisatsioonide strateegilises juhtimises, aidates seeläbi kaasa juhtimiskultuuri taseme tõstmisele, Eesti organisatsioonide arengule ja konkurentsivõimele.

Mõjukaima Personaljuhi tiitli vääriline personalijuht on inimene, kes on lisaks tulemuslikule tööle tööandja organisatsioonis panustanud personalijuhtimise valdkonna arengusse laiemalt: kas koolitaja, vabatahtliku, kogemuse jagaja või paremate praktikate levitajana. Mõjukaimal Personalijuhil võiks olla personalijuhi kutsetunnistus. Mõjukaim Personalijuht on eeskujuks ning inspireerijaks teistele personalitöö valdkonnas töötavatele inimestele.

Mõjukaim personalijuht 2020 konkurss on avatud 1. oktoobrist. Ootame kandidaate 5 kategoorias:

  • Mõjukaim personalijuht
  • Südamega eestvedaja
  • Südamega arendaja
  • Südamega uuendaja
  • Südamega noor talent

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2020.

Esita kandidaat

 

Võitjad kuulutatakse välja PARE konverentsil 19. novembril.

Mõjukaimaks personalijuhiks 2019 kuulutati KAIJA TEEMÄGI.

Lisaks tunnustati:

  • südamega eestvedaja 2019 Mailis Talu
  • südamega arendaja 2019  Kai Põldvee-Mürk
  • südamega uuendaja 2019 Indrek Sarjas
  • südamega noor talent 2019 Lisell Veskimeister

2018. aastal võitis Mõjukaima Personalijuhi tiitli KADI TAMKÕRV.

Lisaks tunnustati: Ülle Matt – südamega eestvedaja, Evely Gorobinski – südamega arendaja ja Estel Pukk – südamega uuendaja.

2017. aastal võitis Mõjukaima Personalijuhi tiitli IRENE METSIS.

Mõjukaim Personalijuht 2017 avalikus teenistuses tiitliga pärjati KRISTI TÄHT.

Lisaks tunnustati: Helo Tamme – südamega HR blogija, Kadi Tamkõrv – südamega uuendaja, Kairi Nodapera – südamega inspireerija, Hels-Maarja Mikkal – südamega süsteemilooja, Ülle Matt – südamega käivitaja, Janne Pikma – südamega sihiseadja, Riini Saluri – südamega arendaja, Agne Aija – südamega brändilooja, Egle Saska – südamega teostaja, Terje Tiiman – südamega kutsesüsteemis, Maria Kütt – südamega eestvedaja, Tiina Saar-Veelma – südamega tööõnnelooja, Kersti Vannas – südamega uurija, Gerli Jõgi – südamega koolitaja ja Tiina Käsi – südamega maailmas.