PARIM JUHT

Juhtimiskvaliteet on oluline, kuna juhi tegevusest sõltub inimese pühendumus ja lojaalsus, töö tähenduse loomine, inimeste potentsiaali rakendamine ning organisatsiooni arengu- ja konkurentsivõime. Hea inimeste juhtimine on pidev sihiteadlik tegutsemine, mis on kooskõlas organisatsiooni, ühiskonna ja inimese eesmärkidega. PARE on inimeste hea juhtimise eestkõneleja, väärtustades edukaid praktikaid ja tunnustades parimaid juhte.

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE koos partneritega: Pärnu Konverentsid, Äripäev, Postimees, korraldab konkurssi PARIM JUHT.

 

Konkursi eesmärk on väärtustada Eestis tegutsevate organisatsioonide juhtide hulgas tarka ja väärtuspõhist inimeste juhtimist ning toetada inimeste juhtimise arendamist parimate edulugude ja eeskujude tunnustamise ning esile tõstmise kaudu.
Konkurss soovib ühiskondlikul tasandil juhtida tähelepanu inimeste juhtimise olulisusele organisatsiooni tulemuste saavutamisel, tõsta  juhtimiskvaliteeti  ning koos sellega Eesti tööelu kvaliteeti.

“Kui sa tahad teada, milline on inimene tegelikult, siis vaata hoolikalt,
kuidas ta kohtleb endast allpool olevaid inimesi, mitte aga endaga võrdseid.”
(J. K. Rowling, „Harry Potter ja tulepeeker”, 2000)