Tule liikmeks

 

PAREs saad kohtuda teiste personalivaldkonna ja inimeste juhtimisega seotud professionaalidega ning saada, jagada ja luua ühist teadmust, mis valdkonda edasi viiks. Ootame Sind PARE kogukonnaga liituma! Sel hooajal 30. juubeliaastat tähistav erialaliit koondab aastatepikkust kogemust hoides samas kätt pulsil valdkondlikel trendidel ja arengul.

Liikmeks on oodatud kõik personalivaldkonna ja inimeste juhtimise teemadest huvitatud, olenemata tööalasest rollist, sektorist või tegevusvaldkonnast.

Liikmena pakume Sulle

Võimalust saada osa erialastest arengu- ja õppimisvõimalustest:

 • inimeste juhtimise ja personalitöö alased teadmised PARE koolitustelt ja konverentsilt
 • ettevalmistavad koolitused personalitöö kutseeksamite edukaks sooritamiseks
 • uute kogemuste ja parimate praktikate jagamine PARE võrgustiku üritustel
 • oma ideede kraadimine ja lahenduste leidmine supervisioonis
 • õlatunne ning areng mentorluses
 • temaatilised artiklid meilt ja mujalt ning rahvusvahelised teadaanded, raportid kuukirja ja sotsiaalmeedia kanalite vahendusel
 • eneseteostusvõimalus, osaledes PARE töörühmades ja panustades sellega valdkonna arengusse.

 

Laia suhtevõrgustikku ja uusi kontakte:

 • valdkonna professionaalide suurim võrgustik Eestis
 • sisulised arutelud PARE liikmete ja koostööpartnerite esindajatega
 • kuulumine Euroopa ja maailma personalijuhtimise katusorganisatsioonidesse, võimalus koostöösuhete loomiseks kolleegidega rahvusvahelisel tasandil
 • PARE kogukonna Facebooki grupp toob lugejateni kõige päevakajasemad valdkonna uudised, arutelud ning võimaldab kolleegidega jooksvalt ühenduses olla

 

Liikmesoodustusi:

 • hinnasoodustused PARE konverentsil ja koolitustel ning Personalijuhtimise käsiraamatust
 • tasuta osalemine paljudel PARE võrgustiku kohtumistel
 • tasuta osalemine PARE liikmetele mõeldud üritustel

PARE liikmeteks on teretulnud eraõiguslikud juriidilised isikud ja eraisikud ning avalik-õiguslikud organisatsioonid ja kohaliku omavalitsuse asutused erialase infoteenuse kasutajana.

Vaata lähemalt, kuidas astuda PARE liikmeks?

 

PARE liikmed räägivad: Mida on mulle andnud PARE liikmeks olemine?

 

“PARE liikmeks olemine on andnud mulle palju uusi tuttavaid. See annab võimaluse teha vajadusel mõne programmi raames koostööd ka teiste organisatsioonidega. Tänases maailmas pole just palju töökohti, kus saab üksiku hundina oma asja kallal omaette nokitseda ja seeläbi saavutada edukalt püstitatud eesmärke. Üks Aafrika vanasõna ütleb: “Kui sa tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui sa tahad jõuda kaugele, mine kellegagi koos.” Pare-liikmetega me läheme koos ja kaugele!”

Eveli Punnison,

Enics Eesti AS, personalijuht

 

 

“PARE liikmena olen saanud osaleda mitmes põnevas projektis ning saanud uusi kogemusi. Näiteks aitasin korralda PARE  personalijuhtimise konverentsi kohapeal ning nägin kõrvalt, kuidas toimub nii suure konverentsi telgitagune maailm. Aitasin korraldada PARE 25 juubeliüritust ning sain katsetada video tegemise oskusi.  Tänu PARE-le olen kohtunud hästi paljude toredate inimestega ning saanud erialasi tutvusi.”

Krista Palder, 

Tallinna Vesi AS, personalispetsialist

 

“PARE liikmeks olemine on andud mulle nii inspiratsiooni ja mõttekaaslasi kui ka õppimis- ja eneseteostusvõimalusi ahhaa-momentideni välja. PAREs on koos palju kogemust ja sihikindlat tegutsemist ning kiiresti kujuneb arusaam, et personalijuhtimine on palju rikkalikum ja põnevam, kui keegi oleks iial arvata osanud.”

Gerli Jõgi, 

Perforce Software, HR Business Partner

 

“PAREga liitusin ca 20 aastat tagasi. Olin siis algaja personalitöötaja ja vajasin ohtralt praktilist nõu. Artikleid-raamatuid võib ju lugeda ja loenguid kuulata, aga hindan väga võimalust PARE kaudu just kolleegidelt küsida. Olgu siis arvamust mõne uue raamatu kohta, uurida koolitaja tausta või pärida värbamissoovitust. Ja kuigi PARE on aastatega tublisti kasvanud, on säilinud mõnusalt kodune õhkkond, mis lubab läheneda igale liikmele „sina”-vormis ja panna e-kiri küsimusega teele ka siis, kui varasemalt silmast-silma veel kohtunudki ei ole.”

Maria Kütt,

Välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor

Liikmetasu sisaldab aastas ligi 60 liikmeüritust ning kuni 50% soodustust PARE tasulistest koolitustest, seminaridest ja muudest teenustest.

PARE liikmetasu paketid:

 • PAREKAS 94€ aastas 

See pakett on mõeldud eraisikule, kes on valdkonna professionaal või tunneb huvi personalijuhtimise valdkonna vastu. Pakett sisaldab eraisikust liikmele tasuta liikmeüritustel (klubid, HR laborid, kovisioonid jms) osalemist, soodustusi PARE tasulistele teenustele (koolitused, konverents, mentorlus jms) ja toodetele (Personalijuhtimise käsiraamat).

 • PARE VÄIKELIIGE 319€ aastas

See pakett on mõeldud organisatsioonile, kus soodustust saab PARE teenustest ja toodetest  üks inimene. Sisaldab organisatsioonile ühe inimese osalemist tasuta liikmeüritustel (klubid, HR laborid, kovisioonid jms), soodustusi PARE tasulistele teenustele (koolitused, konverents, mentorlus jms) ja toodetele (Personalijuhtimise käsiraamat). Liikmeüritustel võivad osaleda erinevad töötajad organisatsioonist.

 • PARE SUURLIIGE  556€ aastas

See pakett on organisatsioonile, kus soodustusi PARE teenustelt ja toodetelt saab kaks või enam töötajat. Sisaldab organisatsioonile mitme inimese osalemist tasuta liikmeüritustel (klubid, HR laborid, kovisioonid jms), soodustusi PARE tasulistele teenustele (koolitused, konverents, mentorlus jms) ja toodetele (Personalijuhtimise käsiraamat). Liikmeüritustel võivad osaleda erinevad töötajad organisatsioonist.

 • ERIALANE INFOTEENUS
 • 1 osalejaga organisatsioon 319€
 • mitme osalejaga organisatsioon 556€

Erialase infoteenuse kasutamine on suunatud eelkõige avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (nt riigi- ja omavalitsusasutustele) ning teistele huvitatutele, kes oma juriidilise staatuse tõttu ei saa olla mittetulundusühingu liikmeks. Erisusena liikmestaatusest ei saa erialase infoteenuse kasutaja osaleda üldkoosolekul hääletamisel. Muus osas kehtivad kõik PARE liikmesoodustused.

KUIDAS LIIKMEKS ASTUDA?

 1. täida liikmeks astumise avaldus
 2. tutvu PARE põhikirjaga
 3. tasu PARE liikmemaks (esitatud arve alusel)

Ajal, mil tööelu ja personalijuhtimine on pidevas muutumises, on veelgi olulisem hoida end kursis valdkonna arengusuundade ja uuemate praktikatega. Erialaliiduna toob PARE värsked teadmised ja kogemuslood inimeste juhtimise personalitöö valdkonnas võrgustiku üritusel või infovoos kiiresti ja mugavalt kätte.

Tahaksid PAREga liituda ning pead juhile selgitama, millist väärtust loob PARE Sinu organisatsioonile? Oleme kirja pannud argumendid, millega juhile selgitada, kuidas PARE aitab kaasa Sinu organisatsiooni edule ja arengule.

Lae alla PARE kiri juhile.


Hea juht!

Sinu personalijuht ja -osakond on oodatud liituma Eesti Personalijuhtimise Ühinguga PARE.  PARE on Eesti suurim personalitöötajate võrgustik, kuhu kuulub üle 460 liikme. Liikmetest pooled on organisatsioonid erinevatest tegevusvaldkondadest. Võrgustikku kuulub ca 2000 personalijuhti või personalitöö valdkonnast huvitatud inimese. Liikmete arv kasvab iga aastaga, sest kiiresti muutuvas tööelus  on veelgi olulisem olla kursis sellega, millised arengud ja parimad praktikad on personalijuhtimises. PARE missiooniks on toetada personalivaldkonna töötajaid ja arendada inimeste juhtimise valdkonda Eestis. Lubame, et meie koostööst sünnib Sinu organisatsioonile palju kasu ning seetõttu on PARE liikmemaks investeering Sinu töötaja professionaalsesse arengusse ja väljaõppesse. Hea personalitöötaja ja oskuslik inimeste juhtimine aitab kaasa organisatsiooni edule ja arengule see investeering oskuste arendamisse ja võrgustikku on seda väärt!

PARE liikmemaks ettevõttele on:

 • ühe inimese osalemise korral 319 € aastas
 • piiramatul arvul inimeste osalemise korral 556€ aastas.

Liikmetasu sisaldab aastas ligi 60 liikmeüritust ning kuni 50% soodustust PARE tasulistest koolitustest, seminaridest ja muudest teenustest.  Kui liitud PAREga, siis:

 1. Sinu organisatsiooni personalitöötaja(d) saavad laia professionaalse võrgustiku, kellelt saada tuge, õppida parimaid praktikaid ja vahetada kogemusi;
 2. nii personalitöötaja(d) kui teised Sinu organisatsioonist, kes on juhtimisteemadest ja personalitööst huvitatud, saavad võimaluse osaleda aastas ligikaudu 60-l võrgustiku kohtumistel, mis tutvustavad ettevõtete parimaid praktikaid ja arengusuundi inimeste juhtimises. Kohtumised annavad uut inspiratsiooni ja impulsse arendada inimeste juhtimise valdkonda teie organisatsioonis;
 3. Sinu organisatsioon saab läbi PARE juhtida tähelepanu ja rääkida kaasa Sinu jaoks olulistel tööelu teemadel (s.h seadusandlus), sest PARE on ka sinu organisatsiooni esindaja ja hääl;
 4. Sinu organisatsioon kuulub inimeste juhtimise valdkonna eestvedajate hulka;
 5. Sinu organisatsioon saab läbi PARE ohtralt praktilist nõu inimeste juhtimise ja personalitöö teemadel, sest vastus igale küsimuse on ühe kirja või telefonikõne kaugusel;
 6. Sinu organisatsioon on kursis inimeste juhtimise ja personalitöö valdkonna arengutega ning informatsiooni kättesaadavus toetab organisatsiooni edule ja arengule suunatud otsuste tegemist.

PARE kogukond on mitmekesine. Meie liikmeskonda kuuluvad mitmed erinevates sektorites tegutsevad suured ja väiksed tööandjad, kes tajuvad, et organisatsioonide edu peitub koostöös. Ole ka Sina oma organisatsiooniga osa inimeste juhtimise edumeelsest kogukonnast!

Liikmelisuse lõpetamiseks palun esita kirjalik avaldus e-maili aadressile info@pare.ee.
Avalduses palun kirjuta paari lausega väljaastumise põhjus.

Avalduse kättesaamise ja liikmelisuse lõpetamise kohta saadame teavituse 3 tööpäeva jooksul pärast avalduse laekumist PARE kontorisse e-maili teel.

Juhime tähelepanu, et liikmel seisab kohustus tasuda ühingu liikmemaks jooksva kalendriaasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
PARE Põhikirja punkt 2.3. ütleb: “Ühingust välja astumiseks esitab liige ühingule kirjaliku avalduse, milles kirjeldab väljaastumise põhjust. Kui liige soovib ühingust välja astuda kalendriaasta jooksul, peab liikmemaksu tasuma kogu aasta eest, ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.”

Samad lõpetamise alused kehtivad ka erialase infoteenuse kasutajatele.