Milleks kutsetunnistus?

 • Kvaliteedimärgis – tõendab Sinu erialaseid kompetentse.
 • Annab konkurentsieelise ja võimaluse eristuda tööturul.
 • Valdkonna asjatundlikkusele kinnituse saamine.
 • Aitab kaasa Sinu persoonibrändi loomisele.
 • Standard ja omandatud kutsetunnistus annavad saavutatud erialases tasemes selguse ning võimaldavad planeerida oma arengut ja karjääri.
 • Kehtib nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil (EQF).
 • Oma töökogemuse valideerimine ehk enda oskuste võrdlemine standardites kirjeldatuga.
 • Oma ala ekspertide hinnang Sinu kogemusele.
 • Enesearendamine (oma arenguvajaduste väljaselgitamine).
 • Kooli lõpetamine (tasemeõppe puhul).
 • Enesekindlus noorele personalitöötajale.
 • Tööandjad ja personalijuhid saavad kutsestandardist lähtuda sobivate teadmiste ja oskustega töötajaid värvates, ametijuhendeid koostades ning töötajate täienduskoolitusi kavandades.
 • Personalitöö valdkonna õpilastele annab kutsestandard teavet vajalike teadmiste ja oskuste kohta.