Tule liikmeks

  Andmed

  Soovin astuda PARE liikmeks järgmiselt:  Kontaktisikud
  Organisatsioonist on PARE liikmelisuse teemadel kontaktisikuks  Kinnitan andmete õigsust ning oma pädevust liikmeavalduse esitamiseks

  Olen nõus, et ülal esitatud andmeid kasutab PARE liikmehalduseks.

  PARE kasutab ankeedis esitatud andmeid liikmete haldamisel, milleks on näiteks liikmesoodustuste arvestamine, PARE sündmustest informatsiooni edastamine, liikmemaksu arve esitamine. Liikmeks olemine on avalik informatsioon, liikmete nimekirja avaldab PARE oma kodulehel.