Tule liikmeks

Andmed

Soovin astuda PARE liikmeks järgmiselt:Kontaktisikud
Organisatsioonist on PARE liikmelisuse teemadel kontaktisikuksKinnitan andmete õigsust ning oma pädevust liikmeavalduse esitamiseks

Olen nõus, et ülal esitatud andmeid kasutab PARE liikmehalduseks.

PARE kasutab ankeedis esitatud andmeid liikmete haldamisel, milleks on näiteks liikmesoodustuste arvestamine, PARE sündmustest informatsiooni edastamine, liikmemaksu arve esitamine. Liikmeks olemine on avalik informatsioon, liikmete nimekirja avaldab PARE oma kodulehel.