Kutse märgis

Kutsetunnistus on kvaliteedimärk, mis tõendab kutsestandardile vastavaid oskusi ja kogemusi personalitöö valdkonnas.

Paberkandjal tunnistuse saab uhkusega seinale riputada, kuid oleme loonud võimaluse ka kutsetunnistuse elektroonilise märgise kasutamiseks.

Kutse elektroonilise märgise väljastab PARE ainult kutsetunnistusega personalijuhtidele ja -spetsialistidele ning selle kasutamine on lubatud kutsetunnistuse kehtivuse perioodil. 

Oma soovist kutse märgis kasutusele võtta anna märku kadri@pare.ee.

 1. Märgise eesmärk on tunnustada ning tuua esile kutsetunnistusega personalijuhte ja- spetsialiste ning väärtustada kutsetunnistust.
 2. Märgis annab võimaluse tõsta end esile personalitöö professionaalina.
 3. Märgise omanik on Eesti Personalijuhtimise ühing PARE.
 4. Märgis väljastatakse elektrooniliselt koos kutsetunnistusega.
 5. Õigus märgist kasutada on kõigil kehtiva kutsetunnistuse omanikel, kutsetunnistuse kehtivuse perioodil.
 • väärtustab inimest ja toetab tema professionaalset arengut olenemata tema ametikohast;
 • panustab inimeste juhtimise kvaliteedi tõstmisesse oma organisatsioonis;
 • on oma käitumisega eeskujuks ning hoiakud toetavad personalitöö kutse väärtust; 
 • aitab kaasa organisatsiooni ja juhtimise arengule Eestis.
 • elulookirjelduses;
 • sotsiaalmeedias;
 • e-kirja jaluses;
 • online koosolekute keskkonnas taustapildina;
 • muudes informatiivsetes kanalites.