Taotle kutset

Personalitöö valdkonna kutse andja Eestis on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, kes korraldab personalitöö valdkonna kutseeksameid. Kutsetunnistusi saab välja anda valdkonna kutse andja koostöös Kutsekojaga. Kutsetunnistus tõendab selle omaniku erialast kompetentsust.

Esimesed 52 personalitöötaja, -spetsialisti ja -juhi kutsetunnistust väljastati 10. juunil 2005. Kehtivad personalitöö valdkonna kutsed on leitavad Kutsekoja kodulehelt.

Kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest saab lugeda Kutsekoja kodulehelt. Kutsesüsteemi reguleerib kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

„Tunnustatud kutse andja “ on SA Kutsekoda poolt väljastatav kvaliteedimärk kutse andjatele. PARE pälvis tunnustuse 2017. ja 2018. aastal.

Järgmised personalitöö valdkonna kutseeksamid toimuvad:

TASE Toimumisaeg Toimumiskoht Dokumentide esitamise tähtaeg
Personalispetsialist,   tase 5 (töömaailma taotlejad) 26.-27.11.2020

 

Tallinna Majanduskool (Tammsaare tee 147,  Tallinn) 12. november 2020
Personalispetsialist,   tase 5 (koolilõpetajad) 01.06.2021

 

Tallinna Majanduskool (Tammsaare tee 147,  Tallinn)
Personalijuht, tase 6 27.11.2020 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn) 12. november 2020
Personalijuht, tase 7 27.11.2020 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn) 12. november 2020
Personalijuht, tase 8 27.11.2020 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn) 12. november 2020

 

Dokumente saab esitada meilitsi PARE aadressil kadri@pare.ee.

Kahe nädala jooksul pärast välja kuulutatud registreerimise tähtaega vaadatakse PARE kontoris dokumendid läbi ja hinnatakse nende vormilist vastavust. Sisulise hinnangu annab PARE hindamiskomisjon pärast eksamitööga tutvumist.

Eksamile tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

Kutse antakse Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise korra ja vastava taseme hindamisjuhendi järgi.

Pärast kutsetunnistuse kehtivusaja möödumist on võimalik sama taseme tunnistust soodustingimustel taastõendada. Kõrgema taseme kvalifikatsiooni taotlemiseks tuleb teha vastava taseme kutseeksam.

 1. Anneli Entson, Eesti Tööandjate Keskliit
 2. Anu Peljo, Haridus- ja Teadusministeerium
 3. Kärt Kinnas, PARE
 4. Helen Raid, Tallinna Majanduskool
 5. Kadi Tamkõrv, Nortal
 1. Annika Alt, Eesti Teed AS (Personalijuht, tase 7)
 2. Egle Saska, Tallinna Sadam AS(Personalijuht, tase 7)
 3. Heili Susi, Riigi Tugiteenuste Keskus (Personalijuht, tase 6)
 4. Helo Tamme, ISS Uus-Meremaa (Personalijuht, tase 7)
 5. Indrek Sarjas, G4S Eesti AS (Värbamisjuht, tase 6)
 6. Karin Kuimet, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Personalijuht, tase 7)
 7. Kati Teelahk, SilSteve AS (Personalispetsialist, tase 5)
 8. Kerstin Jaani, Coop Eesti Keskühistu (Personalijuht, tase 7)
 9. Krista Vihul, Lindström OÜ (Personalijuht, tase 6)
 10. Kristel Filippov, Ericsson (Personaliarvestusspetsialist, tase 5)
 11. Külli Meier, Danske Bank AS (Personalijuht, tase 7)
 12. Maria Kütt, Välisministeerium (Personalijuht, tase 8)
 13. Mariliis Aigro, PARE (Koolitusjuht, tase 6)
 14. Maris Niine, Jalax AS (Personalispetsialist, tase 5)
 15. Moonika Meltsa, Valio Eesti AS (Personalijuht, tase 7)
 16. Palmi Lindjärv (Personalijuht, tase 7)
 17. Piret Prangel, Swedbank AS (Personaliarvestusspetsialist, tase 5)
 18. Terje Tiiman, Omniva (Personalijuht, tase 7)
 19. Tiina Hiller (Personalijuht, tase 6)
 • personalispetsialisti ja -juhi kutseeksamite hinnaks on 155 eurot,
 • taastõendamise tasu kõigil tasemetel on 75 eurot,
 • kutseõppeasutuse lõpetajatele (personalispetsialist, tase 5) kutse andmise tasu 41 eurot,
 • töömapile esmase hinnangu andmine* enne eksamile registreerimist 25 eurot (lisandub käibemaks).

* teenust saavad tellida ainult personalispetsialist, tase 5 ja personalijuht, tase 6 (sh spetsialiseerumised) taotlejad.

Kui kutse taotleja ei nõustu kutsekomisjoni otsusega või tuvastas rikkumisi kutse taotlemise protsessis on tal õigus esitada sellekohane vaie.
Vaide esitamise korraga saab tutvuda 
SIIN.