Taotle kutset

Personalitöö valdkonna kutse andja Eestis on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, kes korraldab personalitöö valdkonna kutseeksameid. Kutsetunnistusi saab välja anda valdkonna kutse andja koostöös Kutsekojaga. Kutsetunnistus tõendab selle omaniku erialast kompetentsust.

Esimesed 52 personalitöötaja, -spetsialisti ja -juhi kutsetunnistust väljastati 10. juunil 2005. Kehtivad personalitöö valdkonna kutsed on leitavad Kutsekoja kodulehelt.

Kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest saab lugeda Kutsekoja kodulehelt. Kutsesüsteemi reguleerib kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

„Tunnustatud kutse andja “ on SA Kutsekoda poolt väljastatav kvaliteedimärk kutse andjatele. PARE pälvis tunnustuse 2017. ja 2018. aastal.

Järgmised personalitöö valdkonna kutseeksamid toimuvad:

TASE Toimumisaeg Toimumiskoht Dokumentide esitamise tähtaeg
Personalispetsialist,   tase 5 (töömaailm ja koolilõpetajad) 25.11.2021

 

Tallinna Majanduskool (Tammsaare tee 147,  Tallinn) 11. november 2021
Personalispetsialist,   tase 5 (koolilõpetajad) 31.05.2022

 

Tallinna Majanduskool (Tammsaare tee 147,  Tallinn) 17. mai 2022
Personalijuht, tase 6 26.11.2021 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn) 11. november 2021
Personalijuht, tase 7 26.11.2021 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn) 11. november 2021
Personalijuht, tase 8 26.11.2021 PARE (Paldiski mnt 29, Tallinn) 11. november 2021

 

Dokumente saab esitada meilitsi PARE aadressil kadri@pare.ee.

Kahe nädala jooksul pärast välja kuulutatud registreerimise tähtaega vaadatakse PARE kontoris dokumendid läbi ja hinnatakse nende vormilist vastavust. Sisulise hinnangu annab PARE hindamiskomisjon pärast eksamitööga tutvumist.

Eksamile tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

Kutse antakse Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise korra ja vastava taseme hindamisjuhendi järgi.

Pärast kutsetunnistuse kehtivusaja möödumist on võimalik sama taseme tunnistust soodustingimustel taastõendada. Kõrgema taseme kvalifikatsiooni taotlemiseks tuleb teha vastava taseme kutseeksam.

 1. Anneli Entson, Eesti Tööandjate Keskliit
 2. Anu Peljo, Haridus- ja Teadusministeerium
 3. Kärt Kinnas, PARE
 4. Helen Raid, Tallinna Majanduskool
 5. Kadi Tamkõrv, Nortal
 1. Annika Alt, Verston OÜ (Personalijuht, tase 7)
 2. Egle Saska, PCC Projekt AS (Personalijuht, tase 7)
 3. Eveli Punnison, Enics Eesti AS (Personalijuht, tase 7)
 4. Helina Pajussaar, MM Grupp OÜ (Personalispetsialist, tase 5)
 5. Helo Tamme, ISS (Personalijuht, tase 8)
 6. Ilona Lott, Human Element Solutions OÜ (Personalijuht, tase 8)
 7. Indrek Sarjas, G4S Eesti AS (Personalijuht, tase 7)
 8. Karin Kuimet, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Personalijuht, tase 7)
 9. Kati Teelahk, SilSteve AS (Personalispetsialist, tase 5)
 10. Kerstin Jaani, Coop Eesti Keskühistu (Personalijuht, tase 7)
 11. Krista Vihul, Lindström OÜ (Personalijuht, tase 6)
 12. Külli Meier, Maksu- ja Tolliamet (Personalijuht, tase 7)
 13. Maria Kütt, Välisministeerium (Personalijuht, tase 8)
 14. Maris Niine, Jalax AS (Personalispetsialist, tase 5)
 15. Moonika Meltsa, Valio Eesti AS (Personalijuht, tase 7)
 16. Palmi Lindjärv, Brink´s (Personalijuht, tase 7)
 17. Piret Prangel, Swedbank AS (Personalijuht, tase 6, spetsialiseerumisega tasustamise valdkondkonna juhiks)
 18. Regina Valge, AFS IT Services Estonia OÜ (Personalijuht, tase 6)
 • personalispetsialist tase 5  kutseeksami hinnaks on 178,80 eurot (sh käibemaks),
 • personalijuht tase 6, 7 ja 8 kutseeksami hinnaks on 243,60 eurot (sh käibemaks),
 • taastõendamise tasu kõigil tasemetel on 100,80 eurot (sh käibemaks),
 • kutseõppeasutuse lõpetajatele (personalispetsialist, tase 5) kutse andmise tasu 49 eurot
 • töömapile esmase hinnangu andmine enne eksamile registreerimist 30 eurot (lisandub käibemaks). Teenust saavad tellida ainult personalispetsialist, tase 5 ja personalijuht, tase 6 (sh spetsialiseerumised) taotlejad.
 • Sügisel 2021 saab töömappi saata esmase hinnangu andmiseks kuni 29.10!

Kui kutse taotleja ei nõustu kutsekomisjoni otsusega või tuvastas rikkumisi kutse taotlemise protsessis on tal õigus esitada sellekohane vaie.
Vaide esitamise korraga saab tutvuda 
SIIN.