KOOLITUS

Personali planeerimine ja tasustamine

Taust

Mõistmine, mil moel tööd inimestega planeerida, analüüsida ja kujundada on personalitöö nurgakivi. Koolitusmoodul “Personali planeerimine ja tasustamine” annab hea ülevaade kõigist selle osades, alates organisatsiooni sisemisest ja välisest tööjõu pakkumisest ja nõudlusest kuni tasusüsteemi loomise ja elluviimiseni.

Koolitusele on oodatud
 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).
Teemad

I: Personali planeerimine

 • Organisatsiooni sisemine ja väline tööjõu pakkumine ja nõudlus
 • Tööjõu vajaduse väljaselgitamine (sh tööjõuvoolavus)
 • Tööjõu pika- ja lühiajaline planeerimine
 • Töö analüüs ja ametijuhendite koostamine
 • Töö kujundamine ja kohandamine
 • Töötamise erinevad vormid (sh renditöö, tööampsud, kärgtöö ja projektipõhine töö)

II: Tasustamine

 • Tasustamise eesmärgid ja strateegiad
 • Kogutasu komponendid
 • Tulemustasustamine
 • Tööandja väärtuspakkumine
 • Tasusüsteemi loomise etapid
 • Palkade analüüs (sh palgauuringus osalemine)
 • Tasusüsteemide üle vaatamine ja kommunikatsioon
 • Tööjõukulud
Kuidas õpe toimub?

Koolitus kombineerib iseseisvat e-õpet ning koolitaja ja grupiga läbiviidavat praktilist seminari.

E-õppes (Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida videoloengu ja lugemismaterjalid ning teha praktilise ülesande. Praktikumis (mis toimub kas PARE õppeklassis või virtuaalselt) kohtutakse koolitaja ning teiste grupiliikmetega temaatilisteks grupiaruteludeks ja -ülesanneteks.

Koolitus on osa arenguprogrammist “Personalitöö baasoskused”, mille programmiga saad tutvuda SIIN.

Aeg ja maht

Õppeperiood (sh ligipääs e-õppekeskkonda) 11.11-26.11.2021

E-õpe: 8 akad h

Kontaktseminar: 25 ja 26.11.2021 (8 akad h)

Hind

PARE liikmele: 360€+km

Teistele osalejatele: 499€+km

 

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

 

Koolitaja:

Egle Saska,  HR Business Partner, PCC Projekt

Egle Saska on lõpetanud ärijuhtimise eriala TalTech’is, õiguse eriala Tallinna Majanduskoolis ning kaitsnud magistrikraadi organisatsioonikäitumises Tallinna Ülikoolis. Egle teeb personalitööd alates 1995 aastast. Ta on teinud personalitööd erinevates ettevõtetes: Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, Tammiste Personalibüroo ja hetkel ehitusprojekteerimisettevõte PCC Projekt. Egle on personalitöö õppeainete külalislektor Tallinna Majanduskoolis, kus õppurid on ta korduvalt valinud lemmiklektorite sekka. Egle panust personalitöötajate koolitamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

 

 

Lisainfo

Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on tervikprogrammi läbivatel osalejatel. Koha tagab registreerimisjärgne kinnituskiri ja osalustasu maksmine.

Koolitusmooduli läbimisel ja koduse töö/testi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

 

 • Õppekava nimetus: Personali planeerimine ja tasustamine
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: koolituse läbinu mõistab personali planeerimisega seotud protsessi ja tegevusi; oskab teostada baasilisi personali planeerimisega seotud tegevusi (nagu tööjõu vajaduse väljaselgitamine, töö analüüs, ametijuhendi koostamine); tunneb tasustamise eesmärkide ja strateegiate olemust ning tasusüsteemi loomise protsessi; 
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 16 akadeemilist tundi, sh iseseisev e-õpe (materjalide ja testi läbimine) 8 akad h, kontaktõppeseminar 8 akad h
 • Õppe sisu: Koolitus on loodud PARE personalitöö pädevusmudeli ning 5. taseme personalispetsialisti kutseraamistiku põhjal.
 • Õppe keel: eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub e-õppekeskkonnas (MoodleCloud, BigBlueButton) ning PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Iseseisev e-õpe (video, lugemismaterjalid, temaatilised harjutused) ning praktikum grupitööde ja harjutustega.
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad materjalid (õppevideod, lugemismaterjalid, slaidid) laetakse MoodleCloud e-õppekeskkonda.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse õpitulemuste saavutamist testiga tõendanud osalejatele tunnistus
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviija tunneb põhjalikult õpetatavat teemat ning on selle valdkonna suundumuste ja praktikatega.
Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn