KOOLITUS

Tervisedendus ja tööturvalisus

Taust

Ohutu ja tervist edendava töökultuuri loomine toimub läbi tööandja teadliku ja järjepideva tegevuse, töötajate ja juhtide kaasamise ja nende teadlikkuse suurendamise ning muidugi ka töötervishoiu ja -ohutusalaste nõuete järgimise ning täitmise. Koolitusmoodul “Tervisedendus ja tööturvalisus” annab baasteadmised, kuidas organisatsioonis töötervishoiu ja tööohutuse alast tegevust korraldada ning tervist edendavat ja ohutut töökultuuri luua ning arendada.

Koolitusele on oodatud
 • personalitöö valdkonda sisenejad
 • vähese kogemusega personalispetsialistid
 • personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).
Teemad
 • Tööohutuse ja töötervishoiu korraldamine, sh
  – seadusandlusest tulenevad kohustused ja vastutus;
  – töötajate ohutusalane juhendamine;
  – ohutegurid töökeskkonas ja riskianalüüs;
 • Mõtestatud ja järjepidev tervisedendus töökohal.
Kuidas õpe toimub?

Koolitus kombineerib iseseisvat e-õpet ning koolitaja ja grupiga läbiviidavat praktilist seminari.

E-õppes (Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida videoloengu ja lugemismaterjalid ning teha praktilise ülesande. Praktikumis (mis toimub kas PARE õppeklassis või virtuaalselt) kohtutakse koolitaja ning teiste grupiliikmetega temaatilisteks grupiaruteludeks ja -ülesanneteks.

Koolitus on osa arenguprogrammist “Personalitöö baasoskused”, mille programmiga saad tutvuda SIIN.

Aeg ja maht

Õppeperiood (sh materjalide läbimine e-õppekeskkonnas) 03.02-17.02.2022 (2 akad h)

Kontaktseminar: 17.02.2022 (4 akad h)

Hind

PARE liikmele: 149€+km

Teistele osalejatele: 225€+km

NB! Üritusele tulles tuleb osalejatel tõendada üht kahest:
* COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist
* COVID-19 viiruse läbipõdemist

Koolitaja:

Evely Gorobinski, SOL Baltics personali- ja kvaliteedijuht

Evely Gorobinski on omandanud bakalaureuse kraadi EBSis rahvusvahelises ärijuhtimises ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Inimeste ja tiimide juhtimine on olnud Evely tööks juba üle 20 aasta, sellest viimased 16 aastat on ta olnud pühendunud personalijuhtimise valdkonnale. Töötajate heaolu, rõõm tehtavast tööst ja lihtne hoolimine igast inimesest on viinud teda sügavamalt kokku tööohutuse ja töötervishoiu teemadega. Evely on juhtinud mainitud valdkondi nii teenindus- kui tootmissektori rahvusvahelistes suurettevõtetes. Praegune töö SOL Baltics OÜ Baltikumi personali- ja kvaliteedijuhina on andnud Evelyle suurepärase võimaluse juhtida tiime ja arendada ettevõtet nii Eestis, Lätis kui Leedus. PARE kaudu on Evely olnud viimased 11 aastat vabatahtlik panustaja Eesti personalijuhtimise ning inimeste juhtimiskvaliteedi arendamisse nii töörühmades kui juhatuse liikme ja juhatuse esimehena. Mentorina aitab ta aga edendada juhtimiskvaliteeti Eesti erinevates ettevõtetes. Evely omab personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust ning ta on pälvinud PARE tunnustuse kui Südamega Arendaja.

 

 

 

Lisainfo

Kohtade arv on piiratud ning eelisõigus on tervikprogrammi läbivatel osalejatel. Koha tagab registreerimisjärgne kinnituskiri ja osalustasu maksmine.

Koolitusmooduli läbimisel ja koduse töö/testi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus.

 

 • Õppekava nimetus: Tervisedendus ja tööturvalisus
 • Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
 • Õpiväljundid: osaleja on kursis tööohutuse ja töötervishoiu korraldamise protsessiga ettevõttes, oskab määratleda töökeskkonna ohutegureid, teab riskianalüüsi läbiviimise meetodeid ning on analüüsinud viise, kuidas luua ja arendada tervist edendavat ning ohutut töökultuuri organisatsioonis
 • Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad
 • Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Kogumaht 6 akadeemilist tundi, sh iseseisev e-õpe (materjalide ja testi läbimine) 2 akad h, kontaktõppeseminar 4 akad h
 • Õppe sisu: Koolitus on loodud PARE personalitöö pädevusmudeli ning 5. taseme personalispetsialisti kutseraamistiku põhjal.
 • Õppe keel: eesti keel
 • Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub e-õppekeskkonnas (MoodleCloud, BigBlueButton) ning PARE õppeklassis, mis on varustatud kaasaegse ja täiskasvanud õppija eripärasid arvestava inventariga: Wifi, dataprojektor, pabertahvel, vaheseintega ruumi liigendamise võimalus, ruumi paigutuse erinevad võimalused (klassiruum, laudkonnad, U-kuju, toolid ringis jne).
 • Õppemeetodid: Iseseisev e-õpe (video, lugemismaterjalid, temaatilised harjutused) ning praktikum grupitööde ja harjutustega.
 • Õppematerjalid: Kursusel kasutatavad materjalid (õppevideod, lugemismaterjalid, slaidid) laetakse MoodleCloud e-õppekeskkonda.
 • Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse õpitulemuste saavutamist testiga tõendanud osalejatele tunnistus
 • Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kursuse läbiviija tunneb põhjalikult õpetatavat teemat ning on selle valdkonna suundumuste ja praktikatega.
Vaata ka teisi sündmusi
27.10.2021
Tallinn/ Online
PARE SÜNDMUS
PARE üldkoosolek
02.11.2021
Tallinn
TALLINNA KLUBI
KLUBI: Mindfulness
10.11.2021
Tallinn