Lühidalt kovisioonist

Augustikuisel PARE virtuaalsel kohvihommikul oli külaliseks juhtide coach ja superviisor ning kovisooniekspert Signe Vesso, kes andis äsja välja Kovisiooni käsiraamatu. Uurisime, mis on kovisioon ja kuidas see organisatsiooni edule kaasa aitab?

MIS ON KOVISIOON?

Kovisioon on grupp sarnast tööd tegevatest inimestest, kes kohtuvad regulaarselt, et analüüsida ja arutada tööalaseid olukordi kasutades osalejate teadmisi, kogemusi ja oskuseid uute lahenduste leidmiseks.Signe ise võrdleb kovisiooni kui laborit, mis võimaldab ja kiirendab grupiliikmete professionaalset arengut. Kovisioon aitab inimestel paremaks saada. Kovisioon sobib inimestele, kelle töö sõltub palju mõtetest, tunnetest, reageeringutest, eneseteadlikkusest ja isikumõjust. Kovisioon toimub ainult sel juhul, kui me päriselt otsime lahendust.

MIKS SEE TOIMIB?

 • Õppija on hõivatud teadmiste loomisega
 • Õppimine toimub reaalelulises, mõtestatud, autentses situatsioonis
 • Lahendusi on mitu
 • Õppija omab kontrolli protsessi üle
 • Õppimine toimub koostöös teistega
 • Turvaline, hirmuvaba keskkond
 • Mõtlemise üle mõtlemine, reflektsioon
 • Sotsiaalne õppimine
 • Kriitiline kognitiivne konflikt, mis motiveerib lahendusi otsima ning viib kõrgeima saavutuse tasemeni
 • Teiste kogemused aitavad enda elu terviklikumalt näha
 • Grupis tulevad esile erinevad perspektiivid
 • Inimene konstrueerib ise oma lahendused
 • Heureka- hetked provotseerivad muutma oma hoiakuid, ootusi, aitavad ajul saada üle vastupanust.

KUIDAS KOVISIOONIGRUPPI KÄIVITADA?

Kovisiooni eeldus on usalduslikud suhted, koostöö ja professionaalse enesearengu väärtustamine. Enne kovisoonisüsteemi juurutamist tasub pakkuda inimestele kogemusi, kus nad näevad, et sedalaadi aruteludest on neile kasu. Alustada võiks olukordadest, mis aitavad leida lahendusi inimesi segavatele olukordadele.

Kovisiooni mudeleid on nii tugeva kui ka lõdvema struktuuriga. Mida algajam oled, seda olulisem on esmalt võtta tugevama struktuuriga mudel.

6 sammu kovisoonisüsteemi loomiseks

Protsessi ettevalmistamine

Hea on moodustada väike töögrupp, kus on esindatud erinevad huvipooled.

Formaadi ja mudeli õppimine

Et osalejad saaksid tuttavaks kovisiooni formaadiga ja õpiks juhtimite lahendamist, on hea korraldada ühine koolitus.

Praktika gruppides

Kovisoonigrupid alustavad praktikaga, osalejad võtavad vastutuse ja arendavad oskusi.

Kokkuvõtete tegemine. Uued kokkulepped.

Eesmärk on reflekteerida ning anda tagasisidet, mis läks hästi ja mida saaks paremini. Lepitakse kokku jätkamises ning uutes eesmärkides ja osalemistingimustes.

Kovisoonigrupi käivitamine

Moodustatakse grupid, kes kohtuvad regulaarselt.

Regulaarne protsessi ülevaatamine

Kovisioon  soovituslik kestus on  alla tunni, et püsida fookuses. Grupis on kolm rolli: grupiliikmed,  sessiooni juht ja juhtumiomanik. Grupp tegeleb kas aktuaalsete väljakutsetega, edulooga, mineviku looga või töö eesmärkide juhtumitega. Optimaalne osalejate arv on seitse, aga alati tuleb meeles pidada, et iga grupi liige saaks osaleda kõigis kolmes rollis. Kovisiooni õnnestumiseks on oluline, et loodud on turvaline ja toetav õhkkond, kus osalejad peavad kinni konfidentsiaalsusnõudest. Väga oluline on enne kovisiooni sõlmida põhjalik kokkulepe osalejatega. Lepingusse tuleb kirja panna osalejate ootused ja vajadused. Tähtis on samuti lahti seletada konfidentsiaalsuse mõiste, et kõikidel oleks ühine arusaam. Vaidlusi aitab ära hoida regulaarne lepingu ülevaatamine.

MILLINE ON MÕJU?

Kovisioon mõjutab oluliselt inimeste vahelist koostööd. Inimesed muutuvad omavahel rohkem tolerantsemaks, paindlikumaks ning on üksteise suhtes mõistvamad. Seetõttu on kovisioon hea tööriist suures organisatsioonis, et arendada koostöö kultuuri ja ühtekuuluvustunnet. Pealegi ei vaja kovisioon suurt rahalist investeeringut.

 

Kokkuvõtte kirjutas Mari-Liis Küla, EEK Mainori personalijuhtimise tudeng ja PARE praktikant