Mentorlus

PARE on arenguplatvorm personalivaldkonna spetsialistidele ja juhtidele. Lisaks kogukonda liitvatele sündmustele ja valdkonnas edasiarenemist toetavatele arenguprogrammidele pakume võimalust nn vajaduspõhiseks ehk on-demand mentorluseks, kus PARE liige saaks individuaalsetele vajadustele vastavat tuge valdkonnas kogenud vabatahtlikult mentorilt.

Kelle on mentorlus suunatud ja millist väärtust see loob?

Mentorluse alus on õppimist ja arengut toetav partnerlussuhe kahe liikme vahel, kellest ühel ulatuslik kogemus ja teisel soov õppida.

Menteena saad mentorlusest tuge oma tööalaseks arenguks või konkreetsemates väljakutsetes nii personalivaldkonnas kui laiemalt inimeste juhtimise teemadel.

PARE mentorite hulka kuuluvad personalivaldkonnas ulatusliku kogemusega liikmed, kes on valmis vabatahtlikult oma teadmust teiste arengu toetamiseks jagama.

Millised on koostööpõhimõtted?
 • Mentorlus on pro bono, ehk nii PARE liikmetest menteele kui mentorile ilma tasuta. 
 • Mentorsuhte maksimaalne pikkus lähtub osapoolte vajadustest ja võimalustest, ent orienteeruvalt arvestatakse ca 6 kuu pikkuse koostööga sammuga 1 kohtumine kuus.
 • PARE roll on viia mentor ja mentee omavahel kokku, edasist omavahelist suhtlust ja selle sisu koordineerivad mentor ja mentee.

Kuidas valida mentorit ja registreerida end tasuta mentorlusele?
 • Tutvu lehe allosas olevate PARE liikmetega, kes on valmis mentorina Sinu arengusse panustama
 • Vali välja paar-kolm mentorit, kelle puhul näed, et nende taust ja kogemus võiksid Sulle väärtust luua
 • Täida allolev ankeet, kus tood välja oma ootused ja tööalased väljakutsed ning eelistused mentori osas
 • Jää ootama vastuskirja, kus antakse infot järgmiste sammude osas ning võimalusel viiakse Sind peatselt ühega valitud mentoritest kokku. Edasised kokkulepped kohtumisaegade ja sisu osas saate teha juba omavahel.

 


  PARE liige:

  NB: Tasuta mentorlust pakutakse PARE liikmetele. Liitumisinfo leiad kodulehe päisest.

   

  Tutvu PARE mentoritega:

  Agne Aija

  Agnel on 20-aastane töökogemus inimeste juhtimisel ja organisatsioonide kujundamisel. Samuti juhtide nõustamisel, sealhulgas rahvusvahelistes ettevõtetes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, müügi- ja klienditeeninduse-, tootmis- ja kindlustussektoris. Ta on aastaid olnud ametis suurte ettevõtete personaliosakonna juhina (If P&C Insurance AS, Elisa Eestis, G4S kontsernis).

  2018 aastal võttis Agne vastu uue väljakutse ning siirdus tööle avalikku sektorisse – Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskusesse ehk lühidalt SMITi, kus veab täna eest kogu SMITi tugivaldkonda. Sinna kuulub HR, finants, õigus- ja hanketeenused ning kommunikatsiooni ja teabehaldus.

  Agne on aastate jooksul olnud mentoriks erinevatele juhtidele. Seda nii enda organisatsiooni sees kui väljaspool. Peamiselt on tema menteed töötanud erasektoris aga sekka on sattunud ka paar juhti avalikust sektorist. On olnud nii alustavaid juhte, kui neid kel seljataga juba pikk kogemus aga kellel on olnud puudu just sparringupartnerist.

  Agne hariduslik taust on laiapõhjaline ning interdistsiplinaarne. Ta on õppinud juurat Tartu Ülikooli Õigusinstituudis. Hiljem omandas ta  bakalaureuse kraadi psühholoogias ning aastal 2017 magistrikraadi strateegilises kommunikatsioonijuhtimises. Agnel on AoEC coachingu sertifikaat ning 2020-2021 osales ta Fontese XIV coachiva mentorluse programmis mentorina ning omandas akrediteeritud tunnistuse, mis vastab rahvusvahelisele EQA (Global Quality Award) Practitioner standardile.

   

  PAREs veab Agne eest väärtuspakkumise töörühma ja on hingelt eestvedava juhtimise suur fänn.

   

  Vaata lisa Agne LinkedIni profiilist.

  Estel on PARE juhatuse liige ja pikaajalise rahvusvhaelise personalijuhtimise kogemusega fintants- ja tehnoloogia valdkonnas (Fiizy, Bigbank, Tallinna Vesi). Tema fookuses on olnud peamiselt muudatuste juhtimine, töötajakogemus ja tööandja bränd, piiriüleste personaliteenuste arendamine jmt. Ta on generalistina täitnud kõiki personalivaldkonna rolle ning ärijuhina vastutanud müügi, klienditeeninduse ja turunduse eest. Mentorina ja karjäärinõustajana on ta olnud tegev ligi 15 aastat.

   

  Hetkel veab Estel PAREs tööelu töörühma.

  Vaata lisa Esteli LinkedIni profiilist.

  Evely Gorobinski on omandanud bakalaureuse kraadi EBSis rahvusvahelises ärijuhtimises ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Inimeste ja tiimide juhtimine on olnud Evely tööks juba üle 20 aasta, sellest viimased 16 aastat on ta olnud pühendunud personalijuhtimise valdkonnale. Töötajate heaolu, rõõm tehtavast tööst ja lihtne hoolimine igast inimesest on viinud teda sügavamalt kokku tööohutuse ja töötervishoiu teemadega. Evely on juhtinud mainitud valdkondi nii teenindus- kui tootmissektori rahvusvahelistes suurettevõtetes. Praegune töö SOL Baltics OÜ Baltikumi personali- ja kvaliteedijuhina on andnud Evelyle suurepärase võimaluse juhtida tiime ja arendada ettevõtet nii Eestis, Lätis kui Leedus. PARE kaudu on Evely olnud viimased 11 aastat vabatahtlik panustaja Eesti personalijuhtimise ning inimeste juhtimiskvaliteedi arendamisse nii töörühmades kui juhatuse liikme ja juhatuse esimehena. Mentorina aitab ta aga edendada juhtimiskvaliteeti Eesti erinevates ettevõtetes. Evely omab personalijuhi 8. taseme kutsetunnistust ning ta on pälvinud PARE tunnustuse kui Südamega Arendaja.

   

  Vaata lisa Evely LinkedIni profiilist. 

  Helle on oma olemuselt toetaja ja julgustaja,  osates arengut esile kutsuda ja edasiminemist ärgitada. Tema lemmikteemad personalimaailmas seostuvad  organisatsioonikultuuri ja arendussüssteemide loomisega avalikus sektoris. Helle on juhtinud projekte palgasüsteemi väljatöötamiseks, hooldustöötaja hea tava loomiseks, juhendamissüsteemi loomiseks, sisekoolitussüsteemi loomiseks, ajahaldusprojekti asutuse tööajakasutuse kaardistamiseks jne.

  Ta on olnud arengupartneriks rohkem kui kümnele juhile ja tippspetsialistile.  Helle sõnul on arenemise teekond alati äärmiselt põnev ja üllatusterohke ja minemist väärt!

  Vaata lisa: https://hellesaaremagi.wixsite.com/helle

  Helo omab üle 20 aastast personalijuhtimise kogemust rahvusvahelistest organisatsioondies. Alaste 2008. aastast on ta töötanud ISSis, kus esmalt on olnud vastutavaks personalijuhtimise eest Eestis, seejärel kogu Baltikumis ja Venemaal. Perioodil 2018 – 2020 elas ja töötas Helo Uus-Meremaal.

   

  Vaata lisa Helo LinkedIni profiilist.

  Helsul on personalijuhi kogemust üle 20 aasta. Ta on personalijuhina töötanud finantssektoris (Sampo Kindlustus, Tallinna Pank, Hansapank), lennunduses (Estonian Air), sõidukite jaeäris (Amserv Grupp) ja elutähtsa teenuse pakkumise sektoris (Tallinna Vesi). Praegu töötab Hels tervishoiusektoris, olles Südameapteegi personalijuht.

  Personalijuhtimises käivitavad Helsu  kõige enam järgmised teemad: tööandja bränding, töötaja kogemuse juhtimine, järelkasvu planeerimine, juhtide ja meeskondade arendamine, sisekommunikatsioon  ja  organisatsioonisisesed arenguteed. Personalitöös on Helsu arvates oluline kirjutada koos meeskonnaga organisatsiooni lugu, ambitsioon värvata  meeskonda vaid oma ala parimaid ning ehitada süsteemselt üles töötajate arendamine. Süsteemsus, süsteemsus , süsteemsus ja palju head emotsiooni!

  Hels on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ja õppinud lisaks psühholoogiat. Hels on NLP Practicioner ja  veendunud NLP tööriistade kasutaja. Ka  erinevad coachingu arenguprogrammid ja kursused on andnud julgust tegutseda organisatsioonisisese coachina ja toetada  vähesema kogemusega personalijuhte mentorina.

  Hels on PARE juhatuse liige alates 2020.novembrist ja veab selles rollis võrgustiku töörühma.

   

  Vaata lisa Helsu LinkedIni profiilist. 

  Indrekul on enam kui 20 aasta pikkune kogemus organisatsiooni arendamise, kvaliteedi- ja personalijuhtimise valdkonnas. Ta on olnud ametis Eesti Pangas ligi 15 aastat, töötades nii organisatsioonianalüütiku, kvaliteedi- kui personalijuhina, koordineerinud Rahandusministeeriumis Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamist Eesti avaliku sektori institutsionaalse arengu kui organisatsioonide juhtimise edendamiseks ning Põllumajandusameti üldosakonna juhina vastutanud kõigi tugitegevuste toimimise eest. Aga üks ägedamaid juhtimiskogemusi pärineb Indrekul veel ülikooliajast kui ta aastatel 1992-1993 juhtis Tartu Ülikooli üliõpilaskonna valitsust.

  Alates 2017. aasta novembrist on Indrek ametis Eesti Rahvusraamatukogu personalijuhina, kus ta vastutab nii personalijuhtimise kui ka organisatsiooni üldise juhtimissüsteemi ajakohasena hoidmise ja arendamise eest.

  Indrek on läbinud riigi keskastmejuhtidele koostatud coachinguprogrammi, sel sügisel on kavas ka EBSi juures pikem kursus Practitioner Diploma in Executive Coaching. Indrekul on varasemast väga hea kogemus organisatsioonide juhtimissüsteemide loomisest (juhtis koostamist Eesti Pangas, osales nii Põllumajandusameti kui ka Maaeluministeeriumi valitsemisala ülese süsteemi loomisel) ning kvaliteedijuhtimise korraldamisest (juhtis Eesti Panga sularaha ja turvavaldkonna protsesside kaardistamist ning valdkonna sertifitseerimist ISO 9001:2000 nõuetele vastavalt).

  Indrek on hariduselt avaliku halduse magister, lisaks on ta läbinud Tartu Ülikooli õpetajakoolituse. Lisaks on ta läbinud Räpina aianduskoolis maastikuõpetuse eriala ning selle edukalt lõpetanud 2010. aastal.

   

  Vaata lisa Indreku LinkedIni profiilist. 

  Ilona töökogemus kujutab endast enam kui 25 aastat erinevates ärivaldkonna rollides ja seejärel organisatsiooni ning inimeste arendamise funktsioonide eestvedamist. Ta on töötanud peamiselt erasektoris, kuid alustas omal ajal avalikust sektorist.  Ilona tööalaseid valikuid iseloomustab soov aidata läbi viia või  ellu kutsuda vajalikke põhjalikke  muudatusi organisatsioonides (reeglina seotud omanike vahetusega, ühinemise või omandivormi muutumisega jne), mis toimivad multikultuurses keskkonnas nagu näiteks 42 erinevat rahvust GCC & Pakistani meeskonnas ( GCC= Pärsia lahe koostöökogu liikmesriigid: Qatar, Kuwait, Saudi Araabia, Omaan, Bahrain, Araabia Ühendemiraadid).

  Personalijuhtimise valdkonnas on ta läbi teinud pea kõik rollid ja hetkel töötab konsultandina ning interim juhina.

  Ta on väga palju õppinud eri kultuuridest ning töötanud ja elanud enam kui 40 riigis. Mentorina ja coachina on Ilona kaasa aidanud viimased 15 aastat ettevõtte sees ja erinevates MTÜ-des. Väljaõppe on Ilona saanud Sheppard Moscow Coaching kursuselt Londonis, Cubiks Personality  Assessor ja PDI Ninth House kursuselt Pariisis. Olen Chartered Institute of Personnel Associate (CIPD) liige. Ilona on olnud PARE juhatuses alates 2018. aastast, hetkel on ta õppimise ning arengu töörühma eestvedaja.

  Inga on personalivaldkonnaga seotud olnud aastast 2007.  Tal on pikaajaline personalitöö kogemus info- ja digmeedia ettevõttes Nobel Digital ning 3  aastat tagasi tegi ta kannapöörde liikudes personalijuhiks tootmisettevõttesse Bellus Furniture OÜ.

  Nende aastate jooksul on Inga vastutanud nii personalialase dokumentatsiooni kui ka kogu ettevõtte personalistrateegia loomise ja elluviimise eest.

  Tema jaoks on hästi tahtis tööõnne teema- inimene võiks olla õnnelik  ka tööl olles ja oma tööd tehes 😊

   

  Vaata lisa Inga LinkedIni profiilist.

  Janika on personalivaldkonnas töötanud kogu oma teadliku tööelu, millest viimased 13 aastat personalijuhina.  Viimasel paaril aastal on tema töölaual olnud nii personalitöö digitaliseerimise, väärtuspõhise juhtimise kui tööandja brändinguga seotud teemad. Janika on ka ise igapäevaselt  üsna hands on personalitöös sees, hoiab ennast kursis nii tööõigusega ja aitab korraldada Coop panga töötajatele mõeldud üritusi. Üle kõige meeldib talle aga suhtlus inimestega, nende kuulamine ja vajadusel nõustamine. Tema motoks on läbivalt, et kõige olulisem on inimene oma rõõmude ja muredega ja seejärel tuleb kõik muu.V

  Vaata lisa Janika LinkedIn profiilist.

  Joole on töötanud personalivaldkonnas ca 20 aastat – spetsialistina, värbajana, sisekoolitajana, personalijuhina.  Ta on saanud töötada erinevates valdkondades – tootmine, teeninuskeskus, logistika, IT, pangandus. Ta on  töötanud ka 2,5 aastat Portugalis personalijuhina IT ettevõttes.

  Joole on saanud olla mitmes ettevõttes üksi vastutaja personali valdkonna eest ning panustada paljude ettevõtete kasvamisse ja arenemisse, läbi juhtide ja töötajate toetamise.

   

  Mentorluse osas on tema tugevamad valdkonnad:

  • Tööandja branding
  • Töötajate sisseelamise toetamine
  • Arendav juhtimine s.h juhtide arendamine ja töötajate rahulolu,
  • Ettevõtte kultuuri elluviimine
  • Värbamine

   

  Joole tegemistest saab lisa lugeda tema kodulehelt ning LinkedIni profiililt.

  Kairi Nodapera töökäik on olnud mitmekesine, tal on kogemust erinevatest ärisektoritest ja personalivaldkonna tahkudest. Kairil on pikaajaline kogemus personalijuhi, juhtkonna liikme ja juhtide nõustajana. Viimaste aastate jooksul kuulus ta PARE juhatusesse, kus juhtis HR Laborid töörühma, mis pakkus rätsepatööna loodud töötubade teenust ühingu liikmetele.
  Kairi on töötanud omajagu aastaid koolitajana, värbajana, viinud läbi töötubasid, aidanud mentorina kolleegidel kasvada ning omandanud coachi oskused, mis on oma lihtsuses geniaalsed ning kattuvad tema mõttemaailmaga. Nimelt usub ta, et meis kõigis on peidus tõeline tarkus, mõnikord on lihtsalt vaja häid küsimusi ja uudishimu, et see esile tuua.
  Kairi pakub lahendustele suunatud vestlusi, mida toetab elukogemus, eluterve ja jalad maas maailmavaade.
  Lisaks TTÜ magistrikraadile on ta diplomeeritud matkajuht ning aktiivne hobimatkaja. Ta on valmis mentorluse sessioone läbi viima nii silmast – silma kohtudes (võimalusel), veebis, kui ka looduses/pargis jalutades.

  Kairi edasiviivaks jõuks on uudishimu elu, inimeste ja maailma vastu!

  Vaata lisa Kairi LinkedIn profiilist.

  Katrin on Sotsiaalministeeriumi ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse personalijuht, kes on personalivaldkonnas toimetanud nii era kui avalikus sektoris. Lisaks on ta töötanud koolipsühholoogina. Katrin on õppinud psühholoogiat nii bakalaureuse kui magistritasemel. Ta on motiveeriva intervjueerimise ja treeningu assotsiatsiooni EMITA üks asutajaliige, samuti täiendanud end kovisiooni vallas. Ta on olnud tegev nii Eesti eesistumise personalistrateegia kui mitmete teiste riigiüleste personalivaldkonna strateegiate töörühmade juures. Samuti olnud arengunõustaja riigi tippjuhtide juhtimistalentide järelkasvuprogrammis.

  HR valdkonnas on toimetanud erinevate teemadega ja need kõik pakuvad endiselt ühtviisi rõõmu, aga eriti panevad silma särama arendustegevused ja muudatuste juhtimine.

   

  Vaata lisa Katrini LinkedIni profiilist.

   

  Katrina on üle kümne aasta tegutsenud personalijuhtimise valdkonnas erinevates rollides, alates PAREs valdkonna arendamisest kuni äriettevõtete personalistrateegiate koostamise ja elluviimise tagamiseni. Õppinud on nii riigiteaduseid, majandust kui ka organistasioonikäitumist.  Täna töötab juhtiv personalipartneri rollis Eesti Energias,  meeskonda kuuluvad kontserni personalipartnerid ja assistent/dokumendihaldurid, kellega igapäevaselt edendavad suurepärast töötajakogemust organisatsioonis.  Katrina kireks on organisatsioonide arendamine, uuenduste käivitamine ning inimeste potentsiaali avamine, et toetada igaühe ning seeläbi äride õnnestumist, et muuta meie kõigi ja seeläbi ka klientide elu järjepidevalt paremaks.

  Katrina on läbinud Practicioner Diploma in Executive Coaching programmi ning karjäärinõustamise väljaõppe.

   

  Vaata lisa Katrina LinkedIn profiilist.

  Kerstin on Coop Eesti Keskühistu personalidirektor. Tal on personalitöö kogemust pisut üle 20 aasta, millest 17 aastat juhtinud ka oma personalitiimi ja kogunud sellest väärtuslikke juhtimissituatsioone. Kerstin on varasemalt töötanud avaliku teenistuse asutustes, kus on üheks olulisemaks tööülesandeks olnud alati ka juhtide nõustamine ja arendamine. Täna on Kerstini ülesandeks lisaks personaliosakonna juhtimisele ja keskühistu personalitöö vedamisele ka Coop Eesti juhtide koolitamine üle Eesti ja nende toetamine ning nõustamine on jätkuvalt tema igapäevatöö osa.

  Personalitöös on Kerstin mitmeid kordi pidanud asutusse sisenedes alustama selle nullist ülesehitamist ning viinud personalisüsteemid ja protsessid uuele, kaasaegsele tasemele. Oma töös on Kerstin kokku puutunud alates töö analüüsi projektidest, ametikohtade hindamisest, koolitus- ja arendussüsteemide loomisest kuni mentorlussüsteemide, sisseelamisprogrammide, juhtide kompetentsimudelite loomise ja 360 kraadi hindamiseni. Sinna vahele jäävad ka kõik klassikalised personalitegevused alates värbamisest kuni töösuhetega seotud teemadeni.

  Kerstin on hariduselt avaliku halduse magister. Ta on olnud ka PARE juhatuse liige ning hetkel lööb kaasa kutseeksamite töörühmas.

   

  Vaata lisa Kerstini LinkedIn profiilist. 

  Krista on Lindströmi Eesti, Läti ja Leedu personalipartner. Ta on personalivaldkonnas tegutsenud üle 10 aasta ning suurema osa sellest vastutanud kõikide personalitöö protsesside eest rahvusvahelistes ettevõtetes nii Eestis kui kogu Baltikumis. Kogemustepagasis on personalitöö juhtimine nii tootmise, müügi kui klienditeeninduse valdkonnas. Lindströmis alustades pea 3 aastat tagasi, sai ta hakata ise üles ehitama personali strateegiat ning lükata käima erinevaid protsesse, muuhulgas näiteks tulemusjuhtimise protsess, värbamised, tasu ja motivatsioonisüsteemide loomine ning arendamine.

  Viimased 7 aastat on ta omandanud kogemusi muudatuste juhtimise valdkonnas juhtides personaliprotsesse kui ettevõtted on kasvanud, kahanenud ja ühinenud teiste ettevõtetega. Kristale kõige südamelähedased teemad on tööandja maine kujundamine, muudatuste juhtimine, motivatsiooni ja tasusüsteemide arendamine ning juhtide kompetentside ja liidrioskuste arendamine.

  Krista on olnud mentoriks oma organisatsiooni siseselt ning täna on käima lükkamas mentorite programmi viimaks selle uuele tasemele. Tal on personalijuhi 6. taseme  kutsetunnistus.

   

  Vaata lisa Krista LinkedIn profiilist.

  Kristel Maran on enamikest PARE mentoritest pisut teistsuguse taustaga. Tal on 3,5 aastane kogemus personali arendus-ja koolitusvaldkonnas ja 15 aastane pikkune kogemus turunduse-ja kommunikatsiooni valdkonnas meedias. Kristel on töötanud üle 20 aasta Eesti Rahvusringhäälingus ja näinud, kuidas ETVst on arenenud suur meediaorganisatsioon kolme telekanali, viie raadiojaama ja paljude digiväljunditega. See on tähendanud pidevat organisatsioonilist arengut ja muutust. Kõik tööülesanded on käinud käsikäes rahvusvaheliste suhete korraldamisega ning ERRi (varasemalt ETV) meediakonverentside korraldamist, osalemist EBU Connect konverentsi töörühmas, osalemist nii Eesti Laulu kui Eurovisiooni lauluvõistluse korraldustiimides.

  Kristel on osalenud ja ka korraldanud mentorlusprogrammi oma organisatsioonis ning osalenud varasemas PARE mentorluslennus mentorina.

  Tal on kaks magistrikraadi  – MBA Tartu Ülikoolist ning suuline tõlge (ENG ja FR) Tallinna Ülikoolist. Kristel on PARE juhatuses alates 2019 aastast ning on kommunikatsiooni töörühma eestvedaja.

  Kristeli tugevuseks on kuulamine ning tema sooviks on leida inimeses üles see, mis just tema tugevus on ning seda toetada ja arendada.

   

  Vaata lisa Kristeli LinkedIn profiilist. 

  Töötamine inimeste juhtimise valdkonnas rohkem kui 20 aastat on Kärdis tekitanud siira huvi inimeste juhtimise arendamise ja mitmekesisuse edendamise vastu. Ta alustas personalijuhi teekonda Vabariigi Presidendi Kantseleis, misjärel suundus hoopiski tootmisesse ja pangandusse. Seejärel tegutses Kärt pea 8 aastat Rahvusooperis Estonia personalijuhina ning pea 3 aastat PARE tegevjuhi ametikohal. Ta ütleb, et on töötanud küll väga erinevates organisatsioonides, kuid neis on alati midagi ühist – neis töötavad inimesed, kel on vajadused ja ootused. Ükski pole tähtsam kui teine. Igaühe ideed, arvamused, mured ja rõõmud on olulised. Juhina peab ta oluliseks psühholoogiliselt turvalise keskkonna loomist, kus usaldus saab kasvada.

  Kärt ütleb enda kohta nii: “Minu loomuses on muudatuste algatamine, uute protsesside loomine, inimeste ja organisatsioonide nügimine kasvule. Ma usun meeskonnatöösse, kus eesmärgid on selged, tiim on iseseisev ja võtab vastutuse. Väärtustan oma oskuste arendamist erineval moel, olgu see siis kogemus- või kraadiõpe. Seepärast alustasin sel sügisel taas magistriõpinguid Tartu Ülikoolis. Varasemalt olen läbinud juuraõpingud ning personalijuhtimise magistriõppe. Minu kogemustepagasis on kogu tööelu tsükkel tööandja brändingust lahkumisintervjuuni. Jagan hea meelega oma kogemust ja soovitusi, kui sul, hea parekas, on mõnes personalitöö valdkonnas tekkinud küsimusi.”

   

  Vaata lisa Kärdi LinkedIni profiilist. 

  Mailis Neppo on PARE tegevjuht.  Tema varasem töökogemus on avalikust sektorist – kaitseministeeriumist, riigikontrollist, õiguskantsleri kantseleist ja presidendi kantseleist. Lisaks juhtis Mailis aastatel 2009 kuni 2012 SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu tööd. Mailisel on bakalaureuse kraad eesti filoloogias ja magistrikraadid kommunikatsioonis ning andragoogikas. Ta on personalijuhtimise eriala külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis. Mailis on Eesti personalijuhtide ühingu PARE liige aastast 2006. Mailise meelest on inimeste juhtimine avalikus teenistuses iga päev väärtusotsuste tegemine. Avalikus teenistuses töötamise aluseks on kodanike usaldus oma riigi vastu. Seega on personalitöö riigi sektoris kriitilise tähtsusega, sest avalikku võimu peavad teostama ainult parimatest parimad.

   

  Vaata lisa Mailise LinkedIni profiilist.

  Maria tugevusteks on Strengthsfinder 2.0 põhjal: parima esile toomine (maximizer), mustrite ja lahenduste tuvastamine (strategic), õppimine (learner), vastutustunne (responsibility), suhete loomine (relator). Enne personalijuhtimise juurde jõudmist, aga ka vahepeal, on ta  oma tööelus teinud raamatupidamist, ärikonsultatsioone, projektijuhtimist, teeninduse juhtimist. Maria on töötanud nii väikeettevõttes kui rahvusvahelises korporatsioonis, nii era- kui avalikus sektoris, nii Eestis kui väljaspool. Enamasti on ta tegutsenud juhi rollis, aga suudab vajadusel ka detailidesse kaevuda. Lisaks põhitööle Välisministeeriumis loeb Maria  personalijuhtimise loenguid Tallinna Ülikoolis ja teeb vahel mõne organisatsiooni arendamisega seotud konsultatsiooni- või koolitusprojekti.

  Maria sõnul on temast tõenäoliselt kõige rohkem tuge menteel, kes on jõudnud mingil kas või alles mõttes alustatud teekonnal ummikusse või kes soovib olla parem versioon iseendast nii inimese kui juhina.

   

  Vaata lisa Maria LinkedIni profiilist.

  Terje kirg personalijuhtimise vastu sai alguse 1997. aastal, kui ta lõpetas PARE personalijuhtimise baaskoolituse ja asus tööle toonasesse valdkondlikku lipulaeva Tallinna Kaubamajja.

  Tänaseks on Terje täitnud personalijuhtimises kõiki rolle ja töötanud nii era kui avalikus sektoris (Selver, EHI, Hansapank, Swedbank, Tallinna Tehnikaülikool, Abc Supermarkets). Hetkel töötab ta talentide leidmise ja arendamise ning inimkapitali uurimise ettevõttes Fontes.

  Olles hingelt arendaja naudib Terje enim strateegia, muutuste juhtimise ja inimeste arengu toetamisega seotud väljakutseid. Ta on rahvusvahelise coachide föderatsiooni (ICF) poolt akrediteeritud coach ja PARE mentor meie esimesest programmist peale.

   

  Loe lisa Terje LinkedIni profiilist või kodulehelt https://www.laurconsulting.ee/coaching

  Ülle töötab personalijuhtimise valdkonnas 22 aastat. Alates 2015 asus ta tööle Swedbank Eesti personalijuhina.  Enne seda töötas Ülle Ericssoni ja Stora Enso Baltikumi personaliosakonna juhina. Ülle on lõpetanud Tallinna Majanduskooli õigusteaduse, Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise ja Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise eriala.

  Inimeste arendamise, karjääri ja elu planeerimise on Ülle võtnud südame asjaks kõigis organisatsioonides, kus personalivaldkond tema kujundada on usaldatud. Maineka tööandja esindajana räägib Ülle kaasa talle olulistel teemadel ühiskonnas, nagu palgalõhe, vähenenud töövõimega inimestele töökohtade loomine ja 50+ inimesed tööjõu turul.

  Ülle on läbinud Academy of Executive Coachingu programmi Londonis ja panustab coachiva juhtimise arendamisse nii Swedbankis ja ka väljaspool.

  Ülle on Tööandjate Keskliidu hariduse töörühma liige ja panustab PARE tööelu töörühma liikmena.

   

  Vaata lisa Ülle LinkedIni profiilist.

  Hariduselt on Ülle finantsjuht, karjääri iseloomustab kõige paremini sõnapaar: muutuste- ja innovatsioonijuht. Ta on ühendanud ja lahutanud ettevõtteid, juurutanud ja vahetanud majandustarkvarasid, üles ehitanud ettevõtte ja seda ka mitu korda ringi pööranud.

  Kuidas suunata organisatsioonikultuuri muutusteks vajalikku suunda, kuidas luua motiveerivaid töötingimusi ja luua innovatsiooni tekkeks vajalikku keskkonda- kõik need küsimused on tema fookuses olnud nii juhi, juhtimistreeneri, kui organisatsioonidele arengutoe pakkujana. Ülle usub inimestes olevat soovi areneda. Ta aitab väljakutseid pakkuvaid olukordi lahti arutada ja leida uusi võimalusi muudatuste elluviimiseks. Toetan oma tee leidmist, õnneliku, tasakaalus elu saavutamist.

   

  Vaata lisa Ülle LinkedIni profiilist.