Teadusuudised: Eesti on teinud suure hüppe kvalifitseeritud tööjõu pingereas

Kuvatõmmis imd.org lehelt

 

Hiljuti ilmus Eesti meedias uudis, et Eesti on teinud suure hüppe kvalifitseeritud tööjõu pingereas (tutvu uuringuga IMD World Talent Ranking).
Tegemist on igal aastal läbi viidava kvalifitseeritud tööjõu uuringuga, kus 2020. aastal osales 63 riiki maailma eri paigust. Eesti tegi möödunud aastal kvalifitseeritud tööjõu pingereas suure hüppe 19-le kohale (27.kohalt 2019 aastal). Võrdluseks võib välja tuua, et Soome on 12. kohal, Läti 33. ja Leedu 27. kohal. Edetabeli tipus on Šveits, Taani ja Luksemburg.

Uuringus antakse hinnanguid kolmes suuremas kategoorias

  • talentidesse investeerimine ja nende arendamine,
  • atraktiivsus kvalifitseeritud välistööjõule
  • oskuste ning kompetentside kättesaadavus kohalikult tööturult.

Igat kategooriat mõõdavad omakorda erinevad näitajad.
Parimad hinnangud on Eesti 2020.aastal saadud kohalikesse talentidesse investeerimise ja nende arendamise kategoorias, kus oleme kõrgel 10. kohal (21. koht 2019 aastal). Meist eespool on Rootsi, Belgia ja Iisrael (7-9 koht) ning meie järel Saksamaa, Soome ja Leedu (11.-13. koht). Positiivsena on välja toodud töötajate koolitamise prioriteetsust ettevõtetes, naiste suhteliselt kõrget osakaalu tööturul ning riiklikuid kulutusi haridusele.

Atraktiivsuse poolest kvalifitseeritud välistööjõule oleme riikide võrdluses 19 kohal (Soome 15., Leedu 35. ja Läti 52.). Selles kategoorias on toimunud viimase 4 aasta suurim tõus, kus Eesti positsioon on kasvanud alates 2017. aastast 19 kohta. Tugevustena tuuakse siinkohal välja, et talentide ligi meelitamine ja hoidmine on ettevõtetes olulisel kohal ning tähtsat rolli mängib madal õhusaaste. Puudusena aga juhtide suhteliselt madalat põhipalka (selles hinnangu poolest oleme 47 kohal), millega on välismaiseid juhte raske meelitada.

Mõneti keerulisem on Eestis oskuste ja kompetentside kättesaadavusega kohalikult tööturult. Selles arvestuses paikneme 32. kohal (Soome 10. koht, Rootsi 11., Leedu 34. ja Läti 40.). Siin on Eesti koht viimase 5 aasta jooksul püsinud üsna stabiilsena, kõikudes 5 koha ulatuses. Tugevustena saab siin välja tuua väga häid PISA testide tulemusi. Puudustena aga finantsoskuste vähesust (55. koht) pädevate tippjuhtide vähest kättesaadavus tööturul (57. koht) ja oskustööliste nappust (58. koht).

EASi selgitusi Eesti uuringutulemuste kohta saab lugeda siit.

Ülevaate tegi PARE arendusnõunik Viire Täks.