Telli koolitus

Kas Sinu tiim vajaks rätsepastiilis arengutuge inimeste juhtimise teemadel?

 

PAREl on hea meel olla Sinu partner inimeste juhtimis- ja personalitöö alastes koolitustes.

Meie aastatepikkune kogemus koolituste korraldamisel ning koostöö inimeste juhtimise valdkonna professionaalidega annab meile tööriistad, mida Sinu organisatsiooni vajadusi arvestades rakendada.

Usume, et õppimine toimub läbi kogemuse, kolleegidega jagamise ja ühise mõtestamise. Meie koolitused, arenguprogrammid ja kombineeritud õpiteekonnad lähtuvad alati soovitud eesmärgist ja on disainitud arvestades andragoogilisi põhimõtteid ning õpitu praktilist ülekantavust töökeskkonda.

Näited teemadest, milles saame arengut toetavaid õpiprogramme pakkuda:

  • personalitöö alased baasoskused (sh personali planeerimine, töösuhete haldamine, tasustamine, tervisedendus ja tööturvalisus, värbamine ja valik, koolitus- ja arendusprotsessi haldamine);
  • strateegilise personalijuhtimisega seonduv (tulevikustsenaariumite planeerimine, andmeanalüüs ja trendide mõjuanalüüs, juhtide suundamine, nõustamine ja arendamine, tööandja kuvand);
  • laiemad inimeste juhtimisega seonduvad teemad.

 

 

Anna meile järgneva vormiga teada, kuidas me saame Sinu organisatsiooni arengueesmärke ja -vajadusi toetada.

Võtame Sinuga saadud info põhjal ühendust, et astuda järgmised ühised sammud professionaalsema personalitöö ja inimeste juhtimise kvaliteedi nimel.

 

    PARE liige: