Liitu Tööandjate Ühisusega

 

Ühisusse kuuluvad tööandjad kinnitavad, et hindavad kõrgelt inimese õigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta, sõltumata tema töövõime ulatusest. Ühisusse koondunud tööandjad lubavad, et kohtlevad vähenenud töövõimega inimesi võrdselt kõigi teiste tööle kandideerijate ja töötajatega ning kutsuvad ka teisi tööandjaid üles seda tegema. 5. augustil 2017 tunnustati esimesi Tööandjate ühisusega liitunud organisatsioone.

Tööandjate Ühisusse kuuluvad tööandjad seisavad hea selle  eest, et:

  • aidata kaasa töövõimereformi eesmärgi saavutamisele, milleks on luua vähenenud töövõimega inimestele võimalus olla ühiskonnas aktiivne ning leida koht tööturul;
  • tõsta üheskoos tööandjate teadlikkust jagades oma kogemust ja praktikaid vähenenud töövõimega inimeste tööle rakendamisest;
  • aidata kahtlejail üle saada eelarvamustest vähenenud töövõimega inimeste tööle rakendamisel;
  • julgustada vähenenud töövõimega inimesi tööle kandideerima ja tööanjdaid värbamisotsuseid tegema;
  • toetada ükstesti olukorras, kus ei ole selgeid vastuseid ja aidata leida parimaid lahendusi;
  • võimaldada vähenenud töövõimega inimestele töövarjutamist ja praktikat, et harjutada koostööd ning leevendada erivajadustega õppurite probleemi praktikakoha leidmisel;
  • leida ja arendada praktilisi lahendusi, mis aitavad vähenenud töövõimega inimestel, vanemaealistel, väikelastega vanematel jt töökeskkonnas hakkama saada;
  • tunnustada tööandjaid, kes on välja töötanud ja edukalt rakendanud uuendusmeelseid kasulikke lahendusi vähenenud töövõimega töötajate kaasamiseks tööellu;
  • rääkida probleemidest, osaleda diskussioonides, teha ühiselt lobi, et asjad saaks paremini minna.

Ühisuse liikmed kinnitavad, et meie juurde tööle kandideerides ja meil töötades võivad vähenenud töövõimega inimesed olla kindlad, et neid koheldakse võrdselt. Tööandjatena anname selle lubaduse.

Ühisusse kuuluvad tööandjad kutsuvad ühisusega liituma organisatsioone, kes näevad ühiskonda panustamises võimalust suurendada ka oma ettevõtte edu. Vähenenud töövõimega töötajate ulatuslikum kaasamine tööellu aitab leevendada töökäte puutust. Ettevõtted, kes kaasavad vähenenud töövõimega inimesi, kellel on vajalikud oskused või soov ja võime neid oskusi omandada, panustavad ka oma ettevõtte kui tööandja brändingusse. Mitmekesine töökeskkond, kus ühtiviisi on väärtustatud nii vähema töövõimega inimesed kui ka vanema- ja nooremaealised, võõrtöötjad ning väikelapse vanemad, on eelistatud töökeskkonnaks kõrge sotsiaalse vastutustundega talentidele.

2021. aastal on ühisusega liitunud Maxima, MTÜ Pilk, OÜ Pesuekspert,  Enics Eesti ja Coop Pank.

Liitu Tööandjate Ühisusega

 

TÖÖANDJATE ÜHISUSEGA SAAD LIITUDA SIIN

Elina Kink, Eesti Tööandjate Keskliidu kommunikatsioonijuht

2017. aastal loodud tööandjate ühisus koondab Eesti ettevõtteid, kes soovivad anda panuse vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse. Tööandjate ühisuse loojad on Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Ühisuse eesmärk on innustada ja tunnustada ettevõtteid, kes panustavad vähenenud töövõimega inimeste võrdsesse kohtlemisse nii tööjõuturul kui ka laiemalt ühiskonnas.

Ühisuse liikmed kohtuvad regulaarselt, et jagada omavahel kogemusi ja väljakutseid ning otsida neile lahendusi. Lisaks käivad nad tutvumas ettevõtete parimate praktikatega, mis toetavad vähenenud töövõimega inimeste rakendamist ja suuremat kaasamist. Tööandjate ühisusega on oodatud liituma kõik ettevõtted, kes soovivad panustada vähenenud töövõimega inimeste kaasamisse ja õppida teiste kogemustest.
Liitumissoovist on võimalik anda teada PARE veebilehel oleva avalduse kaudu.

 

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE algatud ühisusega on liitunud:

ABB AS Äriteeninduskeskus
Abc Supermarkets
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Baltic Restaurants Estonia
AS Baltika
Coca-Cola HBC Eesti
Coop Eesti Keskühistu
Coop Pank
Eesti Energia
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Töötukassa
Enics Eesti
Estonia Spa Hotels AS
Estover Piimatööstus
AS Fifaa
I can Code OÜ
Instar EBC
ISS Eesti
Kaheksajalg OÜ
Kaubamaja
Kontaktikeskus
Manpower OÜ
Maxima Eesti OÜ
Multi Marger AS
Omniva
Paulig
OÜ Pesuekspert
Pilk MTÜ
Politsei- ja Piirivalveamet
Riigi Kinnisvara
Rimi Eesti Food
Saaremaa Tarbijate Ühistu
Salvest
SEB Pank
Securitas Eesti AS
Selver
SOL Baltics
Sotsiaalkindlustusamet
Svarmil
Swedbank
Tallinna Sadam
TP Kinnisvarahooldus
Transferwise
Töökaitse OÜ
Valio Eesti
Ühisuse liikmete nimekiri ei ole lõplik. Tööandjad, kes tunnevad, et jagavad ühisuse väärtusi, on oodatud meiega liituma.