Arenguprogrammid

PARE on oma tegevusaastate jooksul disaininud ja ellu viinud rohkelt lühemaid ja pikemaid professionaalset arengut toetavaid personalitöö ja inimeste juhtimisega seotud arenguprogramme.

2021/22 hooajal korraldame kolme tüüpi õpiteekondi erineval tasemel, rollides ja ulatusega personali- ja juhtimisvaldkonnas tegutsejatele. Programmid on välja töötatud tuginedes vastvalminud personalitöö pädevusringile ning arendades olulisemaid pädevusi, mida inimestega töötavatel professionaalid täna ja homme vajavad.

 

1. Arenguprogramm: PERSONALITÖÖ BAASOSKUSED

Üks kõige pikema ajaloo ja kvaliteediga on personalitöö põhilisi pädevusi kattev ja valdkonda sisenevatele spetsialistidele mõeldud baaskoolitus. Arenguprogramm valmistab osalejad ette tööks personalivaldkonna erinevates rollides ja funktsioonides ning annab tugeva baasi kutse taotlemiseks (EKR personalispetsialist tase 5).

Programmi on oodatud:
– personalitöö valdkonda sisenejad
– vähese kogemusega personalispetsialistid
– personalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (raamatupidajad, sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).

Programmi läbinuna:
– mõistad personalitöötaja rolli individuaalsel ja organisatsiooni tasandil
– omad ülevaadet ootustest kaasaegsele personalitööle
– oskad korraldada personalitööd organisatsioonis personalispetsialisti tasemel (vaata Personalispetsialist, tase 5 kutsestandardit).

Vaata programmi sisu täpsemalt ja registreeri end osalema SIIN. 

 

2. Arenguprogramm: STRATEEGILINE PERSONALIJUHTIMINE

Arenguprogramm “Strateegiline personalijuhtimine” toetab Sinu professionaalset arengut, andes uusi teadmisi ja praktilisi oskuseid jõudmaks oma töös uuele tasemele. Arenguprogrammiga on Sul võimalus avardada vaadet ja laiendada haaret, et luua veelgi suuremat mõju ja väärtust ning olla personalijuhtimise teemade eestvedaja oma organisatsioonis.

Programmi on oodatud:
– vilunud personalijuhid, kes on valmis liikuma oma professionaalses arengus järgmisele tasemele ning looma oma organisatsioonile veelgi suuremat väärtust

Programmi läbinuna:
– mõistad organisatsiooni strateegia ja ärimudeli kujunemise protsessi ning oskad nendest lähtuvalt võtta vastu inimvaraga seotud otsuseid
– oskad lugeda finantsaruandeid ning mõistad enamlevinud suhtarvude tähendust
– oskad valida mõõdikud ning koguda ja analüüsida andmeid, mis organisatsioonile päriselt väärtust loovad
– mõistad, kuidas tagada sidus organisatsiooni toimimine organisatsioonidisaini ja organisatsioonikultuuri kujundamise kaudu
– tead, kuidas algatada ja ellu viia muutusi organisatsioonis
– mõistad tervikliku töötajakogemuse tähtsust
– tead, kuidas teadlikult kujundada tööandja- ja persoonibrändi
– oskad oma töös kasutada coachiva juhtimise tööriistu

Programmi sisu ja registreerimisinfo avalikustatakse peatselt. 

 

3. Arenguprogramm: TULEVIKUORGANISATSIOONI KUJUNDAJAD

Tulevikku kujundatakse täna. Arenguprogramm “Tulevikuorganisatsiooni kujundajad” annab Sulle vajalikud tööriistad ja enesekindluse, et oma organisatsioon tulevikuks parimal moel ette valmistada. Tipptasemel koolitajad, sidus õpiteekond ja kohtumised teiste tulevikuorganisatsioonide kujundajatega annavad hüppelaua, et päriselt praktikasse sukelduda ja miskit ära teha. Pistame muutuste seemned mulda juba programmi jooksul ning naudime selle lõpus juba esimesi vilju.

Programmi on oodatud:
– laialdase kogemusega personalijuhid, juhid või teistel tööpositsioonidel professionaalid, kes tegelevad igapäevaselt organisatsiooni põhifunktsioonide strateegilise juhtimisega

Programmi sisu ja registreerimisinfo avalikustatakse peatselt. 

 

Lisaks juba ettevalmistatud arenguprogrammidele pakume rätsepastiilis lahendusi vastavalt Sinu organisatsiooni ja tiimi vajadustele. Loe selle kohta lähemalt siit.