Kriitiline mõtlemine

Kriitiline mõtlemine on oskus näha ja mõista nähtuste vahelisi loogilisi seoseid nende toimumise kontekstis parima võimaliku lahenduse saavutamiseks.

 

Kuidas avaldub kriitilise mõtlemise pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Kriitiline mõtlemineSõnastab lahendamist vajava probleemi ja uuringu lähteülesande. Hindab, milliseid andmeid, kui palju ja millistest allikatest on vaja konkreetse otsuse langetamiseks. Valib nähtuse analüüsimiseks ja otsuse langetamiseks sobiliku meetodi (nt dokumentide analüüs, vestlus, küsitlus, korrelatsioonianalüüs, eksperiment), viib selle ellu iseseisvalt või kolleegide kaasabil. Hindab analüüsi või uuringu tulemusi lähtudes probleemi olemusest ja kontekstist. Märkab loogikavigu, eristab antud olude seisukohast olulist informatsiooni ebaolulisest, tegelikke põhjus-tagajärg seoseid näilistest. Hindab sündmuste toimumise tõenäosust ja võimalikku mõju. Rakendab otsusele jõudmiseks sobilikke meetodeid. Väldib subjektiivsete järelduste tegemist, teadvustades iseenda kognitiivset kallutatust. Rakendab vajalikkuse ja piisavuse kontseptsioone. Kontrollib eelduste ja järelduste tõepärasust ja representatiivsust. Rakendab analüüsitulemused ja muud tõendid soovitud lõppeesmärgi saavutamiseks vajalikuks loogiliste argumentide jadaks. Lahendab olukordi võttes arvesse erinevaid vaatenurki. Toetab sidusgruppe parimate võimalike lahenduste leidmisel.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT