Nõustamine

 

Nõustamine on ruumi loomine ja protsessi juhtimine kolleegi või kollektiivi toetamiseks avatud, erinevusi austaval, usaldusväärsel ja jaataval viisil.

Kuidas avaldub nõustamise pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
NõustamineKasutab oma igapäevatöös lihtsamaid nõustamise ja juhendamise tehnikaid. Märkab keskkonda ning üksikisikut selles, sõnastab keskse probleemi, aitab seda liigendada ja pingereastada. Loob usaldusliku ja turvalise õhkkonna. Valib erinevate nõustamise ja juhendamise viiside hulgast antud probleemi lahendamiseks sobivaima (nt coaching, mentorlus, motiveeriv intervjueerimine, õpetamine, reflekteerimine, nõuandmine, fassiliteerimine).Lahendab keerulisi olukordi rakendades sobivaid tehnikaid. Kasutab erinevaid nõustamistehnikaid töötades nii üksikisikute kui gruppidega. Märkab käitumises mustreid ja aitab neid muuta. Juhendab gruppi soovitud tulemuse saavutamise suunas nii probleemi lahendamisel, usalduslike suhete loomisel kui konflikti lahendamisel. Korrigeerib hoiakuid organisatsiooni kui terviku tasandil ja näeb erinevate tehnikate elluviimises organisatsiooni jaoks arenguvõimalusi. Kasutab mediatsiooni tehnikaid, osaleb kolmanda osapoolena konfliktide lahendamisel. Rakendab debriifingu põhimõtteid kriitilistes olukordades. Juhib tähelepanu teraapia vajadusele (s.h läbipõlemise olukorrad). Viib ellu organisatsiooni töötajate toetamiseks vajalikke tegevusi erinevusi austaval ja usaldusväärsel viisil.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT