Personali planeerimine

Personali planeerimine on organisatsiooni strateegia elluviimiseks tarviliku personalivajaduse hindamine, planeerimine ja analüüs lühi-, kesk- ja pikaajalises perspektiivis.

 

Kuidas avaldub personali planeerimise pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
Personali planeerimineAnalüüsib organisatsiooni sisemist ja välist tööjõu pakkumist ja nõudlust, koostab perioodiliselt personalistatistika ülevaateid. Viib läbi töö analüüsi, koostab ametijuhendeid või kajastab muul viisil ametikoha eesmärgi, ülesanded ja vastutuse. Vajadusel koostab töögraafikuid ja korraldab kiireloomulisi asendamisi.Planeerib töötajate vajadust lühi- ja keskpikas perspektiivis, teeb ettepanekuid struktuuri ja ametikohtade ümberkujundamiseks. Edendab suhteid väliste partneritega töötajate ajutiseks kaasamiseks või vähendamiseks või kriitilistele ametikohtadele järelkasvu kujundamiseks. Koostab keskkonna ja tööturu andmetele tuginedes organisatsiooni arendamiseks vajalikke analüüse. Koostab analüüside põhjal personalivajaduse ja rakendamise plaane. Planeerib töötajate vajadust osana organisatsiooniliste võimekuste kujundamisest pikas perspektiivis. Loob organisatsiooni strateegilisi eesmärke toetavad personalivajaduse ja rakendamise plaanid. Analüüsib olemasoleva töötajaskonna võimekust organisatsiooni tuleviku vajaduste suhtes. Kujundab organisatsiooni töötajaskonda, lähtudes oskuste unikaalsusest, väärtuslikkusest ja töövormide mitmekesisusest.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT