Tasustamine

Tasustamine on tööandjaga seotud otseste ja kaudsete hüvede ja kogemuste kujundamine väärtuspakkumiseks, mis muudab antud organisatsioonis töötamise inimesele väärtuslikuks.

 

Kuidas avaldub tasustamise pädevus personalitöö erinevatel tasemetel?

Pädevus
1. tase2. tase3. tase
TasustamineHaldab olemasolevat tasusüsteemi, hindab etteantud juhiste põhjal ametikohti, koostab tasustamise alusdokumente, korraldab soodustuste ja muude hüvede kasutamist ning toetab juhte tasuotsuste tegemisel. Valmistab ette palgauuringu andmeid, analüüsib tulemusi ja teeb ettepanekuid tasude ülevaatamiseks. Koostab aruandeid tasu- ja soodustuste andmete baasil. Teeb ettepanekuid tasu ja soodustuste süsteemide arendamiseks. Kujundab organisatsiooni tasusüsteemi ja väärtuspakkumise. Korraldab ametikohtade hindamise või tagab muul viisil tasustamise sisemise õigluse. Analüüsib tööturu trende tasustamise vaates, kujundab sellest lähtudes personaliinvesteeringute ettepanekud. Informeerib tänaseid ja potentsiaalseid töötajaid organisatsiooni väärtuspakkumisest. Analüüsib üldist majanduse- ja tööjõuturu olukorda ning teeb ettepanekuid tasusüsteemide arendamiseks. Sõnastab organisatsiooni inimkapitali investeerimise strateegia osana organisatsiooni strateegiast. Loob seosed majanduse- ja tööjõuturu olukorra ning ettevõtte eesmärkide vahel. Kujundab pikaajalisi tasuskeeme (näiteks osalusoptsioonid, kaasinvesteerimine) ja korraldab nende elluviimise. Seob organisatsiooni arendustegevused ja tasusüsteemi ühtseks väärtuspakkumiseks.

 

Loe lisa personalitöö tasemete kohta SIIT